Słownik terminów medycznych

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z  
Aberracje chromosomowe

są to zmiany liczby lub budowy chromosomu, dotyczą autosomów i chromosomów płciowych.

Abulia

to objaw występujący w zaburzeniach neurologicznych i psychotycznych, który polega na niemożliwości podjęcia jakiejkolwiek decyzji. Towarzyszy temu najczęściej brak woli i chęci do działania.

ACTH (adrenokortykotropina)

to hormon polipeptydowy syntetyzowany i wydzielany przez przedni (gruczołowy) płat przysadki mózgowej. Jego działanie polega na pobudzaniu kory nadnerczy, stymulując wydzielanie hormonów steroidowych. Wydzialanie ACTH jest kontrolowane przez podwzg

Aerofagia

to naturalne połykanie powietrza w niewielkim stopniu podczas jedzenia i picia. Niektóre osoby nieświadomie połykają więcej powietrza, szczególnie w chwilach napięcia i lęku. Tylko niewielka część połkniętego powietrza przedostaje się do je

Afazja

to zaburzenie wynikające z uszkodzenia ośrodków mowy w lewej półkuli mózgu.

Aflatoksyny

to rodzaj mikotoksyn wytwarzanych przez grzyby z rodzaju Aspergillus. Grzyby te pojawiają się na różnych produktach żywnościowych, głównie na orzeszkach ziemnych i ziarnach zbóż. Obecnie znanych jest kilkanaście aflatoksyn, bo najważniejszych

AFP (alfa-fetoproteina)

to białko płodowe produkowane przez komórki płodowe wątroby oraz zarodkowego pęcherzyka żółtkowego. Prawidłowo alfa-fetoproteina występuje jedynie w życiu płodowym i fizjologicznie podczas ciąży. Przekroczenie określonych poziomów AFP w p

Aftozy

to grupa chorób, w których przebiegu pojawiają się charakterystyczne wykwity - tzw. afty.

Afty

są to pojedyncze bądź mnogie zmiany zapalne o charakterze plamkowo-grudkowym. Najczęściej są dobrze ograniczone o okrągłym bądź owalnym kształcie, otoczone czerwoną zapalną obwódką. W centrum zmiany znajduje się żółtawy bądź białawy

Agenezja

to rodzaj zaburzenia rozwojowego, w którym nie dochodzi do powstania zawiązku narządu. Konsekwencją jest nierozwinięcie się tego narządu.

Agranulocytoza

to ostry stan wywołany przez obniżenie liczby leukocytów do 1 x 109/l, przy czym liczba neutrofilów spada do wartości poniżej 1,5 x109/l. Agranulocytozę stwierdza się często w konsekwencji stosowania leków, w niektórych bakteryjnych chorobach z

Agranulocyty

to jedna z dwóch podstawowych grup białych krwinek (leukocytów).

AIDS

AIDS to zespół nabytego upośledzenia odporności (ang. Acquired Immunodeficiency Syndrome), wywoływany przez wirusa HIV (ang. Human Imunodeficiency Virus), który atakuje komórki układu odpornościowego. AIDS uważa się obecnie za chorobę przewlek

Akromegalia

Akromegalią nazywamy zespół objawów klinicznych wynikających z nadmiernego wydzielania hormonu wzrostu (GH). Jest to rzadka choroba, występuje u około 60 osób na milion; kobiety chorują dwa razy częściej niż mężczyźni. Rozpoczyna się na og

Aksony (włókno nerwowe)

stanowią jeden z dwóch typów wypustek komórek nerwowych. Akson to część neuronu przewodząca impulsy nerwowe od ciała komórki w kierunku synapsy. Akson jest najdłuższą wypustką neurony i zawiera aksoplazmę (cytoplazmę aksonu), która zazwyc

Akupresura

metoda tradycyjnej medycyny chińskiej, która polega na uciskaniu, dotykaniu czy opukiwaniu określonych miejsc w ciele.

Akupunktura

metoda tradycyjnej medycyny chińskiej, której głównym zadaniem jest przywrócenie lub utrzymanie równowagi energetycznej organizmu, co ma zapewnić jego optymalne funkcjonowanie. Metoda oparta jest na nakłuwaniu ciała srebrnymi lub złoty

AlAT (aminotrasferaza alaninowa)

to białko (enzym) o znaczeniu diagnostycznym. AlAT jest enzymem wzkaźnikowym pochodzenia cytoplazmatycznego. Wzrost aktywności AspAT (aminotransferazy asparaginowej) i AlAT w surowicy krwi jest spowodowany zarówno obumarciem komórek, jak i ich uszkod

Albuminy

to rodzaj białek prostych, charakteryzujących się występowaniem małych ilości glicyny. Są wytwarzane przez rośliny i zwierzęta - występują w roślinach strączkowych lub białku jaja. W ludzkim organizmie albuminy występują w surowicy krwi i

Aldehyd mrówkowy (formaldehyd)

to duszący gaz, będący silną trucizną. W sprzedaży można dostać 35-38% roztwór formaldehydu, czyli formalinę.

Aldosteron

to najważniejszy hormon sterydowy z grupy mineralokortykosteroidów. Wytwarzany jest przez warstwę kłębkową kory nadnerczy. Jego główną rolą jest regulacja stężenia jonów sodowych i potasowych w kanalikach nerkowych, głównie poprzez zwrotne

Alergen

Alergeny pokarmowe

Alergia (nadwrażliwość)

Alergia kontaktowa

Alergia pokarmowa

Alergiczny nieżyt nosa (katar sienny)

rozwija się na podłożu stanu zapalnego błony śluzowej nosa, wywołanego czynnikami alergicznymi. Wyróżnia się 2 jego formy – sezonowa gorączka sienna oraz niesezonowy nieżyt nosa. Objawy to głównie wodnisty, uporczywy katar, któremu towarzy

Alergie pokarmowe

Alergolog

Alergologia

alfa1

Alkoholizm

Uzależnieniem od alkoholu (alkoholizmem) nazywamy utratę kontroli nad spożywaną ilością alkoholu. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą przewlekłą, która postępuje i może zakończyć się zgonem. Nie można całkowicie jej wyleczyć, można j

Allel

to jeden z możliwych wariantów tego samego genu. Allele określonego genu zajmują te same pozycje w chromosomach homologicznych, odpowiadają za wykształcenie tej samej cechy, jednak w różnych odmianach. Allele występują w dwóch wariantach:

Allicyna

to jeden ze składników czosnku, który decyduje o jego charakterystycznym zapachu. Allicyna wykazuje właściwości bakteriobójcze, a także powoduje obniżenie ciśnienia krwi. Allicyna pod względem chemicznym to: monosulfotlenek disiarczku diallilow

Alliestezja

to fizjologiczny mechanizm polegający na zmianie odczuwania smakowitości pokarmów w zależności od poziomu głodu lub sytości organizmu, np. słodki smak pokarmu jest przyjemny i wyrazisty w stanie głodu, ale nie tak atrakcyjny lub wręcz niepożąd

Allogeniczny przeszczep szpiku

to rodzaj przeszczepu, gdzie źródłem (dawcą) komórek jest osoba spokrewniona z chorym lub nie. Osoba ta musi posiadać zgodność w zakresie antygenów głównych układów zgodności tkankowej (HLA). W pierwszej kolejności poszukuje się zgodnych d

ALT (AlAT)

to transaminaza glutaminianowo-pirogronianowa, prawidłowa nazwa: aminotransferaza alaninowa (AlAT).

Aminokwasy

to podstawowa jednostka budująca białka. Pod względem chemicznym aminokwasy są pochodnymi kwasów karboksylowych z podstawnikiem w postaci grupy aminowej. Występuje 20 podstawowych aminokwasów, z których część jest syntetyzowana w komórkach org

Aminokwasy egzogenne

to grupa aminokwasów (składników białek), które muszą być dostarczone organizmowi z pożywieniem, gdyż sam nie jest w stanie ich wytwarzać. Z tego względu aminokwasy egzogenne nazywane są również aminokwasami niezbędnymi.

Aminokwasy endogenne

to grupa aminokwasów, które są syntetyzowane w organizmie każdego człowieka, dlatego ich suplementacja z pożywieniem nie jest wymagana.

Porównaj ceny leków,
znajdź tańsze zamienniki.

Wirtualny diagnosta

Sprawdź, co Ci dolega
z naszym wirtualnym diagnostą

Newsletter

Chcesz być na bieżąco?

Polecane

Anatomia człowieka

Odkryj tajemnice
ludzkiego ciała

© Pharma Partner 2012. Wszelkie prawa zastrzeżone

X

Logowanie:

login:

hasło: