Bactroban

Działanie

Mupirocyna jest antybiotykiem uzyskiwanym w wyniku procesu fermentacji Pseudomonas fluorescens. Mupirocyna nie wykazuje krzyżowej oporności z innymi antybiotykami stosowanymi w leczeniu. Po podaniu miejscowym działa bakteriostatycznie w minimalnych stężeniach hamujących oraz w większych stężeniach bakteriobójczo. Wykazuje aktywność wobec Staphylococcus aureus, w tym szczepów metycylinoopornych, Staphylococcus epidermidis oraz paciorkowców beta-hemolizujących oraz bakterii Gram ujemnych Escherichia coli i Haemophilus influenzae. Wchłanianie mupirocyny do krążenia ogólnego przez nieuszkodzoną skórę jest niewielkie. Wchłanianie jednak zwiększa się w przypadku stosowania leku na uszkodzoną/chorą skórę oraz zastosowaniu opatrunku okluzyjnego.


Wskazania

Krem: miejscowe leczenie wtórnych zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka, wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami bakterii Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes. Maść: miejscowe leczenie pierwotnych zakażeń skóry, takich jak liszajec, zakażenia mieszków włosowych, czyraczność, wtórnych zakażeń w przebiegu różnych dermatoz oraz profilaktyka zakażeń zmian urazowych skóry, takich jak niewielkie rany szarpane, rany szyte lub otarcia naskórka wywołanych wrażliwymi na mupirocynę szczepami bakterii Staphylococcus aureus w tym szczepami metycylinoopornymi, Streptococcus pyogenes oraz bakteriami Gram-ujemnymi, takimi jak Escherichia coli i Haemophilus influenzae.

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatów.

Środki ostrożności

Kremu nie należy stosować u dzieci do ukończenia 1 rż. Alkohol cetylowy i alkohol stearynowy zawarte w kremie mogą powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry). Ze względu na zawartość glikolu polietylenowego nie należy stosować w schorzeniach, gdzie jest możliwa absorpcja dużych jego ilości (np. otwarte rany, uszkodzona skóra), szczególnie u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami; w przypadku dostania się preparatu do oka, należy przemyć je wodą, aż do usunięcia pozostałości. Nie należy przedłużać terapii powyżej zalecanego okresu ze względu na możliwość powstawania szczepów opornych. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej lub ciężkiego miejscowego podrażnienia po stosowaniu preparatu, należy przerwać leczenie, zmyć preparat z powierzchni skóry i prowadzić dalsze leczenie za pomocą innego leku. Nie stosować do oczu, nosa, w miejscu centralnych wkłuć i w połączeniu z kaniulą.

Ciąża i laktacja

Krem i maść może być stosowana w ciąży jedynie w przypadkach, gdy potencjalne korzyści przeważają nad ewentualnym ryzykiem dla płodu, związanym z leczeniem. Brak danych dotyczących przenikania mupirocyny do mleka ludzkiego. Jeśli krem lub maść jest stosowana na pękniętą brodawkę sutkową, należy ją bardzo dokładnie umyć przed karmieniem piersią.

Działania niepożądane

Krem. Często: skórne reakcje uczuleniowe, w tym pokrzywka, świąd, rumień, pieczenie, kontaktowe zapalenie skóry, wysypka. Ponadto: suchość skóry. Maść. Często: pieczenie w miejscu nałożenia. Niezbyt często: świąd, rumień, kłucie, suchość, skórne reakcje uczuleniowe. Bardzo rzadko: ogólne reakcje nadwrażliwości.

Interakcje


Dawkowanie

Krem - dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci powyżej 1 rż.: 3 razy na dobę. Maść - dzieci, dorośli, osoby w podeszłym wieku, pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: 2-3 razy na dobę. Czas leczenia wynosi do 10 dni. Nałożyć niewielką ilość kremu lub maści na zmienione chorobowo miejsce na skórze za pomocą kawałka czystej waty lub gazika. Leczoną powierzchnię można przykryć opatrunkiem. Nie ma konieczności dostosowywania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby przy stosowaniu kremu. Maści nie należy stosować w schorzeniach, gdzie jest możliwa absorpcja dużych jej ilości (np. otwarte rany, uszkodzona skóra), szczególnie u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim zaburzeniem czynności nerek. Nie należy mieszać kremu lub maści z innymi preparatami, ponieważ może to spowodować rozcieńczenie leku, zmniejszenie jego aktywności przeciwbakteryjnej oraz utratę stabilności maści.

Uwagi


Pharmindex