Clodivac

Działanie

Szczepionka przeciw błonicy i tężcowi, adsorbowana (na uwodnionym wodorotlenku glinu), o zmniejszonej zawartości antygenu błoniczego, w porównaniu ze szczepionkami DTP i DT, stosowanymi u dzieci do 6 rż. Toksoidy otrzymywane są przez inaktywację formaldehydem toksyn bakteryjnych pochodzących z hodowli Clostridium tetani i Corynebacterium diphtheriae, które następnie są koncentrowane i oczyszczane. Zachowują antygenowe właściwości toksyn natywnych. Pozbawione patogenności wywołują odpowiedź ze strony układu immunologicznego, polegającą na wytworzeniu swoistych przeciwciał i uruchamiają mechanizmy umożliwiające powstanie pamięci immunologicznej. Uodporniające właściwości szczepionki wzmocnione są adiuwancyjnym działaniem wodorotlenku glinu. Odpowiedni poziom przeciwciał odpornościowych, zabezpieczających przed zakażeniem tężcem i błonicą uzyskuje się po zastosowaniu wszystkich szczepień (podstawowych i przypominających) zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych.


Wskazania

Czynne uodpornianie przeciw tężcowi i błonicy młodzieży i dorosłych, zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych. Szczepionka przeznaczona do szczepienia podstawowego dorosłych, którzy nie byli szczepieni przeciw błonicy i tężcowi (szczepionkami DTP lub DT) oraz jako szczepienie przypominające dla młodzieży w wieku 14 i 19 lat lub dorosłych, którzy otrzymali pełny cykl szczepienia podstawowego przeciw tężcowi i błonicy. W przypadku zranienia może być podana zamiast szczepionki zawierającej toksoid tężcowy (T), jeśli wskazana jest w tym terminie dawka przypominająca przeciwko błonicy.

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub substancje pomocnicze szczepionki (tiomersal). Ostre infekcje przebiegające z gorączką; łagodne infekcje nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki. Choroby przewlekłe w okresie zaostrzenia - szczepienie należy wykonać po ustąpieniu zaostrzenia choroby. Trombocytopenia lub zaburzenia neurologiczne po wcześniejszym podaniu szczepionek zawierających antygeny: T, DT, Td, D lub d. Jeżeli istnieją przeciwwskazania do podania szczepionki błoniczej, to należy podać tylko szczepionkę zawierającą tylko toksoid tężcowy. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do szczepienia, należy ocenić ryzyko podania szczepionki względem ryzyka wystąpienia zakażenia. W przypadku zranienia i istniejących przeciwwskazań do podania szczepionki lub toksoidu tężcowego, należy niezwłocznie podać immunoglobulinę przeciwtężcową. Nie podawać donaczyniowo.

Środki ostrożności

U pacjentów poddawanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z niedoborami odporności odpowiedź na szczepionkę może być zmniejszona - zaleca się przesunięcie szczepień do zakończenia terapii i (lub) oznaczenie poziomu przeciwciał przeciwbłoniczych i przeciwtężcowych po szczepieniu. Ze względu na zawartość tiomersalu (śladowe ilości), szczepionka może powodować reakcje alergiczne.

Ciąża i laktacja

Szczepionka może być stosowana w ciąży, jeżeli jest takie wskazanie. W I trymestrze szczepionka może być zastosowana tylko wtedy, kiedy istnieje poważne zagrożenie zakażeniem. Karmienie piersią nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić reakcje w miejscu wstrzyknięcia: zaczerwienienie, bolesny obrzęk, świąd, swędzący naciek limfatyczny. Niezwykle rzadko mogą powstać podskórne guzki - ziarniniaki, przekształcające się niekiedy w aseptyczne ropnie. Ziarniniaki nieznikające w przeciągu 6 tyg. mogą być wynikiem rozwoju nadwrażliwości na glin. Bardzo rzadko: ból głowy, podwyższona temperatura ciała, dreszcze, nadmierne pocenie się, złe samopoczucie (objawy te zwykle ustępują po 24-48 h); nadwrażliwość i zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Niezwykle rzadko: trombocytopenia, niewydolność nerek oraz zaburzenia ze strony centralnego i obwodowego układu nerwowego.

Interakcje

Szczepionkę można podawać jednocześnie z innymi szczepionkami zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych oraz immunoglobulinami - różne szczepionki i immunoglobuliny powinny być wstrzykiwane w różne miejsca ciała.

Dawkowanie

Głęboko podskórnie (w mięsień naramienny). Szczepienie podstawowe. Dorośli: 2 dawki (szczepienie pierwotne) w odstępie 4 tyg., trzecia dawka (uzupełniająca) po upływie 6-12 mies. od podania drugiej dawki szczepienia pierwotnego. Szczepienie przypominające. Młodzież w 14 rż.: 1 dawka (druga dawka przypominająca); w 19 rż.: 1 dawka (trzecia dawka przypominająca); dorośli z wykonanym szczepieniem podstawowym: podawać 1 dawkę co 10 lat. Szczepienie osób zranionych. W przypadku, gdy szczepienie nie zostało wykonane, było niepełne lub historia szczepienia jest niepewna, a ryzyko zachorowania na tężec jest wysokie: podać szczepionkę błoniczo-tężcową lub szczepionkę tężcową jednocześnie z ludzką immunoglobuliną przeciwtężcową (250/500 j.m.) lub końską antytoksyną przeciwtężcową (3000 j.m.), kontynuacja szczepienia szczepionką błoniczo-tężcową lub szczepionką tężcową wg schematu 0,1,6 mies.; gdy ryzyko jest niskie: podawać wyłącznie szczepionkę błoniczo-tężcową lub tężcową wg schematu 0,1,6 mies. W przypadku, gdy od podania ostatniej dawki szczepionki minęło więcej niż 10 lat, a ryzyko zachorowania na tężec jest wysokie: podać szczepionkę błoniczo-tężcową lub tężcową (1 dawka przypominająca) jednocześnie z ludzką immunoglobuliną przeciwtężcową (250/500 j.m.) lub końską antytoksyną przeciwtężcową (3000 j.m.); gdy ryzyko jest niskie: podać wyłącznie szczepionkę błoniczo-tężcową lub tężcową (1 dawka przypominająca). W przypadku, gdy od podania ostatniej dawki szczepionki minęło 5-10 lat: podać wyłącznie szczepionkę błoniczo-tężcową lub tężcową (1 dawka przypominająca), niezależnie od ryzyka zachorowania na tężec. W przypadku, gdy od podania ostatniej dawki szczepionki minęło mniej niż 5 lat nie należy stosować szczepionki; jeśli ryzyko zachorowania na tężec jest szczególnie wysokie można podać 1 dawkę szczepionki błoniczo-tężcowej lub tężcowej. Kobiety ciężarne: nieszczepione lub z niepełnym szczepieniem podstawowym, które są narażone na urodzenie dziecka w niehigienicznych warunkach powinny być szczepione w II trymestrze ciąży; kobiety, które otrzymały jedną lub dwie dawki szczepionki przed stwierdzeniem ciąży, powinny uzupełnić szczepienie w czasie ciąży; kobiety ciężarne, które były szczepione wcześniej niż 10 lat temu, powinny otrzymać dawkę przypominającą w II trymestrze ciąży. W I trymestrze szczepionka może być zastosowana w sytuacji, gdy istnieje poważne ryzyko zakażenia.

Uwagi

Szczepienie powinno być poprzedzone badaniem lekarskim i wywiadem na temat ogólnego stanu zdrowia oraz wcześniej wykonanych i zanotowanych szczepień oraz działań niepożądanych, które mogły być nimi spowodowane. Należy zapewnić możliwość natychmiastowego leczenia w przypadku wystąpienia po szczepieniu reakcji anafilaktycznej. Po wykonaniu szczepienia pacjent powinien przez 30 min znajdować się pod obserwacją lekarza.

Pharmindex