Condyline

Działanie

Preparat o działaniu antymitotycznym i cytolitycznym. Podofilotoksyna hamuje podziały komórkowe i powoduje martwicę kłykciny kończystej. Po zastosowaniu 0,1 ml roztworu na kłykciny o łącznej powierzchni 4 cm2, stężenie podofiliny w osoczu po 1-2 h wyniosło 5 ng/ml, a po 4 h zmniejszyło się do 3 ng/ml. T0,5 wynosi 1-4,5 h.


Wskazania

Kłykciny kończyste.

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża i okres karmienia piersią. Dzieci. Jednoczesne stosowanie innych preparatów zawierających podofilinę.

Środki ostrożności

Preparatu nie należy nakładać na zdrową skórę i błony śluzowe. Należy unikać kontaktu z oczami oraz stosowania na rozległe powierzchnie (ryzyko wystąpienia uogólnionych reakcji toksycznych).

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Ze względu na cytostatyczne działanie podofilotoksyny i jej ogólnoustrojowe wchłanianie po zastosowaniu miejscowym (zwłaszcza podczas leczenia kłykcin zlokalizowanych na dużej powierzchni) preparat może uszkadzać płód.

Działania niepożądane

Bardzo często: ból, rumień, owrzodzenie powierzchniowe (objawy występują zwykle w 2. lub 3. dobie leczenia, gdy rozpoczyna się martwica kłykciny). Niezbyt często: obrzęk, zapalenie żołędzi i napletka, u niektórych pacjentów z rozległymi kłykcinami zlokalizowanymi na wewnętrznej stronie napletka. Objawy miejscowe można złagodzić wdrażając na kilka dni leczenie przeciwzapalne, np. kortykosteroidem do stosowania miejscowego.

Interakcje


Dawkowanie

Miejscowo. Przy pomocy załączonego aplikatora należy nanieść preparat na zmienione chorobowo miejsca, a następnie pozostawić do wyschnięcia. Stosować 2 razy na dobę przez 3 kolejne dni. Leczenie można powtarzać co tydzień przez okres do 5 tyg.

Uwagi

Przypadkowy kontakt preparatu z błoną śluzową lub skórą otaczającą kłykciny może spowodować miejscowe podrażnienie i (lub) owrzodzenie. Można temu zapobiec, nanosząc na skórę (przed zastosowaniem leku) ochronną warstwę kremu, wazeliny lub maści cynkowej.

Pharmindex