Orgametril

Działanie

Linestrenol - syntetyczny progestagen o działaniu podobnym do naturalnego progesteronu. Wykazuje silne działanie progestagenne na błonę śluzową macicy. Stosowany w sposób ciągły hamuje owulację i krwawienie miesiączkowe. Preparat można stosować w przypadkach wymagających silnego działania progestagennego. Po podaniu doustnym szybko ulega wchłanianiu, następnie przemianom w wątrobie do aktywnego norethisteronu. Maksymalne stężenie norethisteronu w osoczu osiąga się po 2-4 h po przyjęciu linestrenolu. T0,5 eliminacji norethisteronu po podaniu linestrenolu wynosi około 8-11 h. Linestrenol i jego metabolity wydalane są głównie w moczu i, w mniejszym stopniu, w kale.


Wskazania

Częste miesiączkowanie. Obfite krwawienie miesiączkowe i krwotok maciczny. Wybrane przypadki pierwotnego i wtórnego braku i skąpego krwawienia miesiączkowego. Zespół napięcia przedmiesiączkowego. Endometrioza. Wybrane przypadki nowotworu błony śluzowej trzonu macicy. Łagodne choroby piersi. Zahamowanie krwawienia miesiączkowego, owulacji, bolesne owulacje, bolesne miesiączkowanie. Opóźnienie terminu krwawienia miesiączkowego. Leczenie uzupełniające do estrogenoterapii w okresie około i pomenopauzalnym aby zapobiec rozrostowi błony śluzowej macicy.

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciąża lub jej podejrzenie. Ciężkie choroby wątroby jak żółtaczka cholestatyczna lub zapalenie wątroby (lub w przeszłości choroby wątroby, jeżeli parametry czynności wątroby nie powróciły do normy), nowotwory wątroby, zespoły Rotora i Dubin-Johnsona. Krwawienia z pochwy o nieznanym pochodzeniu. Obecnie lub w przeszłości rzadkie choroby, które związane są ze stosowaniem hormonów płciowych np. świąd, żółtaczka cholestatyczna, opryszczka ciężarnych, porfiria i otoskleroza.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować u pacjentów z chorobami układu krążenia, występującymi obecnie lub w przeszłości, ze względu na nieznaczne zwiększenie ryzyka wystąpienia zaburzeń i chorób serca i naczyń oraz u pacjentów z niektórymi postaciami ciężkiej depresji, której pogorszenie związane jest ze stosowaniem hormonów płciowych. W trakcie stosowania preparatu może wystąpić ostuda, szczególnie u kobiet, u których wystąpiła ona w czasie ciąży. Kobiety ze skłonnością do występowania ostudy powinny unikać promieniowania słonecznego lub ultrafioletowego. W czasie stosowania preparatu może nastąpić zwiększenie stężenia LDL-cholesterolu i zmniejszenie stężenia HDL-cholesterolu. Bardzo rzadko mogą występować zmiany parametrów czynności wątroby, metabolizmu węglowodanów, hemostazy. Leczenie należy przerwać, jeżeli parametry czynności wątroby odbiegają od normy. Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Preparat jest przeciwwskazany w czasie ciąży. Nie ma wystarczających danych potwierdzających bezpieczeństwo stosowania w okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: nadwrażliwość, zatrzymanie płynów w organizmie, nerwowość, nastrój depresyjny, zwiększone libido, zmniejszone libido, ból i zawroty głowy, migrena, nudności, wymioty, ból brzucha, biegunka, zaparcia, żółtaczka, potliwość, ostuda, świąd, trądzik, łojotok, wysypka, pokrzywka, hirsutyzm, krwotok maciczny, tkliwość piersi, brak miesiączki, upławy, zwiększenie masy ciała, zmniejszenie tolerancji glukozy, zmiany parametrów czynności wątroby, zmiany w profilu lipidowym. Podczas stosowania preparatu w sposób ciągły często mogą występować krwotoki maciczne (krwawienia międzymiesiączkowe lub plamienia). W sposób cykliczny krwotoki maciczne występują rzadko. Zwykle najczęściej występują one w ciągu 2 pierwszych miesięcy terapii. W miarę upływu czasu częstotliwość ich maleje. W większości przypadków krótkotrwałe zwiększenie dawki umożliwia kontrolę krwawień.

Interakcje

Ryfampicyna, pochodne hydantoiny, barbiturany (włączając prymidon), karbamazepina i aminoglutemid mogą zmniejszać skuteczność linestrenolu. Linestrenol może zwiększać działanie cyklosporyn, teofiliny, troleandomycyny i niektórych leków blokujących receptory beta adrenergiczne. Preparat może zmniejszać skuteczność działania insuliny.

Dawkowanie

Doustnie. Częste miesiączkowanie: 1 tabl. na dobę od 14. do 25. dnia cyklu. Obfite krwawienie miesiączkowe i krwotok maciczny: 2 tabl. na dobę przez 10 dni. Zwykle krwawienie ustępuje w ciągu kilku dni od rozpoczęcia leczenia. Leczenie powtarza się przez następne 3 cykle miesiączkowe stosując 1 tabl. na dobę od 14. do 25. dnia każdego cyklu. Jeżeli dolegliwości nie ustąpią w czasie lub po leczeniu, konieczne jest wykonanie dodatkowych badań diagnostycznych. Wybrane przypadki pierwotnego i wtórnego braku i skąpego krwawienia miesiączkowego: leczenie należy rozpocząć od podawania estrogenów np. 0,02 do 0,05 mg etynyloestradiolu na dobę przez 25 dni. Jednocześnie od 14. do 25. dnia cyklu podaje się 1 tabl. na dobę preparatu. Zwykle w ciągu 3 dni od zakończenia leczenia pojawia się krwawienie. Leczenie powtarza się (drugi cykl) rozpoczynając podawanie estrogenów w 5. dniu krwawienia i kontynuuje do 25. dnia cyklu, a ponadto od 14. do 25. dnia cyklu podaje się 1 tabl. na dobę preparatu. Leczenie to należy jeszcze kontynuować, przez co najmniej 1 cykl. Zespół napięcia przedmiesiączkowego: 1 tabl. na dobę od 14. do 25. dnia cyklu. Endometrioza: 1-2 tabl. na dobę, przez co najmniej 6 miesięcy. Wybrane przypadki nowotworu błony śluzowej trzonu macicy: 6-10 tabl. na dobę przez dłuższy okres czasu. Łagodne choroby piersi: 1 tabl. na dobę od 14. do 25. dnia cyklu, przez co najmniej 3 do 4 miesięcy. Zahamowanie krwawienia miesiączkowego, owulacji, bolesne owulacje, bolesne miesiączkowanie: leczenie należy rozpocząć pierwszego dnia cyklu jednak nie później niż 5 dnia cyklu podając 1 tabl. na dobę. Kurację można kontynuować przez wiele miesięcy (bez robienia przerwy). Jeżeli pomimo podawania leku krwawienie wystąpi, należy zwiększyć dawkę preparatu podając 2-3 tabl. na dobę przez 3-5 dni. Opóźnienie terminu krwawienia miesiączkowego: leczenie należy rozpocząć najlepiej 2 tyg. przed przewidywanym terminem wystąpienia miesiączki podając 1 tabl. na dobę. W przypadku rozpoczęcia podawania leku w czasie krótszym niż 1 tydzień przed przewidywanym terminem wystąpienia miesiączki dawkę preparatu należy zwiększyć od 2 do 3 tabl. na dobę. W tym przypadku niewskazane jest opóźnianie terminu wystąpienia miesiączki o więcej niż 1 tydzień. Im później rozpoczyna się podawanie leku tym większe jest ryzyko wystąpienia krwawienia międzymiesiączkowego. Dlatego leczenie powinno się rozpocząć nie później niż 3 dni przed spodziewanym terminem wystąpienia miesiączki. Leczenie uzupełniające do estrogenoterapii w okresie około i pomenopauzalnym aby zapobiec rozrostowi błony śluzowej macicy: 1 tabl. na dobę przez 12 do 15 dni w miesiącu np. przez pierwsze 2 tygodnie kalendarzowe miesiąca. Estrogeny można podawać codziennie bez przerwy w najmniejszej skutecznej dawce.
W razie zapomnienia przyjęcia preparatu należy jak najszybciej przyjąć zapomnianą dawkę o ile przerwa wynosi mniej niż 24 h.

Uwagi

W trakcie przedłużonego stosowania leku należy wykonywać regularne badania kontrolne. Podczas stosowania mogą wystąpić zawroty głowy, dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

Pharmindex