Podtlenek azotu

Działanie

Bezbarwny, bezwonny gaz; gęstość w odniesieniu do powietrza 1,527; ciężar cząsteczkowy 44,01; temp. wrzenia -88,47st.C pod ciśnieniem atmosferycznym; gęstość gazowego N2O 1,977 g/dm3 pod ciśnieniem atmosferycznym i w temp. 0st.C; współczynnik rozpuszczalności krew/gaz = 0,47. Powoduje, w zależności od dawki, przemijające zniesienie wrażliwości na ból i stłumienie odruchów wegetatywnych. W stężeniach powyżej 80% prowadzi do utraty przytomności. Nie powoduje zniesienia ruchów dowolnych, ma jednak słabe działanie inotropowe. Gaz jest wydalany w postaci niezmienionej, głównie przez płuca, w mniejszym stopniu przez skórę i jelita. Przenika przez łożysko; głębokość znieczulenia płodu odpowiada znieczuleniu matki. Minimalne stężenie pęcherzyków (MAC), które dla N2O wynosi 105% obj, a jest osiągane poprzez wentylację mieszaniną tlenu (30%) i podtlenku azotu (70%) obniża wartość MAC dla halotanu (z 0,75 na 0,29% obj.) i enfluranu (z 1,68 na 0,6% obj.).


Wskazania

Wprowadzenie i podtrzymanie znieczulenia ogólnego w skojarzeniu z innymi anestetykami, wziewnymi lub dożylnymi. W mieszaninie z tlenem stosowany do osiągnięcia efektu przeciwbólowego wywołanego płytkim znieczuleniem bez utraty świadomości (analgezja okołoporodowa).

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na podtlenek azotu. Nie wolno podawać preparatu bez dodatku tlenu lub w mieszaninie oddechowej zawierającej mniej niż 30% tlenu. Czas podawania w mieszaninie z tlenem nie powinien przekraczać 24 h.

Środki ostrożności

Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności płuc (hipoksemia), ciężką niewydolnością serca, podwyższonym ciśnieniem śródczaszkowym, hipowolemią i wstrząsem. Preparat przenika do jam ciała wypełnionych powietrzem, powodując zwiększenie ich objętości lub wzrost ciśnienia. Dyfunduje przez elementy wykonane z tworzyw sztucznych, np. w trakcie znieczulenia z intubacją przenika do mankietu uszczelniającego rurki intubacyjne, co w konsekwencji może doprowadzić do niedożności dróg oddechowych. W końcowej fazie znieczulenia, gdy gaz szybko przenika z krwi do przestrzeni pęcherzykowej może wystąpić hipoksja dyfuzyjna, jeżeli wentylacja jest przeprowadzana powietrzem, a nie czystym tlenem.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania w I i II trymestrze ciąży.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić: zmniejszenie pojemności minutowej serca, spadek ciśnienia krwi, zwiększenie oporu naczyń płucnych, niewielki wzrost ciśnienia śródczaszkowego, stany pobudzenia emocjonalnego, sny i fantazje, ograniczona zdolność poruszania się. W pojedynczych przypadkach może wystąpić gorączka złośliwa. W przypadku długotrwałej ekspozycji (6-10 h): nudności, wymioty, zahamowanie czynności szpiku kostnego, objawy neurologiczne.

Interakcje

Nasila działanie leków hamujących o.u.n. Jednoczesne stosowanie z opioidami potęguje działanie inotropowo ujemne. Nalokson osłabia działanie przeciwbólowe. W przypadku jednoczesnego stosowania N2O i innych wziewnych anestetyków zmniejsza się zapotrzebowanie na przyjmowany anestetyk.

Dawkowanie

Wprowadzenie do znieczulenia ogólnego: inhalacja 70% podtlenkiem azotu i 30% tlenem. Podtrzymanie znieczulenia ogólnego: inhalacja 30-70% podtlenkiem azotu oraz tlenem. W położnictwie stężenie wynosi 25-50% mieszaniny oddechowej (pozostałą część stanowi tlen). Należy monitorować czynność układu oddechowego i krążenia (EKG, pulsoksymetria). Podawanie odbywa się przez maskę twarzową lub rurkę intubacyjną.

Uwagi

Preparat upośledza zdolność kierowania pojazdami i obsługiwania maszyn. Butle należy przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu, w temp. do 35st., zabezpieczyć przed przewracaniem się. Chronić przed możliwymi źródłami zapłonu, włącznie z wyładowaniami elektrostatycznymi. Nie przechowywać razem z materiałami łatwopalnymi. Zawory należy chronić przed olejami i smarami.

Pharmindex