Propecia

Działanie

Kompetycyjny i swoisty inhibitor 5-α-reduktazy typu II, enzymu biorącego udział w metabolizmie testosteronu. Zahamowanie aktywności tego enzymu blokuje obwodową konwersję testosteronu do 5-α-dihydrotestosteronu (DHT), który jest hormonem odpowiedzialnym za proces łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe). Finasteryd nie ma powinowactwa do receptora androgenowego, nie wywiera działania androgennego, przeciwandrogennego, estrogennego, przeciwestrogennego ani progestagennego. Biodostępność finasterydu po podaniu doustnym wynosi około 80% i jest niezależna od pokarmu (Cmax we krwi osiąga po 2 h po podaniu). Około 93% leku wiąże się z białkami osocza krwi. Finasteryd jest metabolizowany w wątrobie (CYP 3A4) oraz wydalany z kałem i moczem. Podanie preparatu prowadzi do szybkiego (w ciągu 24 h) zmniejszenia stężenia DHT we krwi, a w jego następstwie - także w tkankach, m.in. w skórze głowy. Zahamowaniu ulega także proces miniaturyzacji mieszków włosowych, zachodzący w przebiegu łysienia typu męskiego, dzięki czemu następuje odwrócenie procesu łysienia i zwiększony wzrost włosów. Preparat ma największą skuteczność u mężczyzn z łagodną i umiarkowaną utratą włosów, nie wywiera natomiast działania leczniczego u kobiet z łysieniem androgenowym.


Wskazania

Leczenie łysienia typu męskiego (łysienie androgenowe) u mężczyzn w celu zwiększenia wzrostu włosów i zapobiegania ich dalszej utracie.

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na finasteryd lub pozostałe składniki preparatu. Jednoczesne stosowanie finasterydu lub innych inhibitorów 5-α reduktazy typu II w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego lub innych chorób. Nie stosować u kobiet, dzieci i młodzieży.

Środki ostrożności

Preparat zawiera laktozę i nie powinien być stosowany u pacjentów z dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Stosowanie leku jest przeciwwskazane u kobiet. Ponadto kobiety w ciąży oraz kobiety w wieku rozrodczym nie powinny dotykać pokruszonych lub uszkodzonych tabletek preparatu ze względu na możliwość przezskórnego wchłaniania finasterydu i wynikające z tego zagrożenie dla płodu płci męskiej.

Działania niepożądane

Preparat zazwyczaj jest dobrze tolerowany; działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i na ogół nie powodują konieczności przerwania leczenia. U niektórych pacjentów obserwowano zmniejszenie libido, zaburzenia erekcji i ejakulacji, tkliwość i powiększenie gruczołów sutkowych, reakcje nadwrażliwości (wysypka skórna, świąd, obrzęk warg i twarzy), ból jąder.

Interakcje

Nie stwierdzono znaczących interakcji finasterydu z: fenazonem, digoksyną, glibenklamidem, propranololem, warfaryną, teofiliną, inhibitorami ACE, paracetamolem, lekami α-adrenolitycznymi, β-adrenolitycznymi, benzodiazepinami, lekami blokującymi kanały wapniowe, azotanami, lekami moczopędnymi, antagonistami receptora H2, inhibitorami reduktazy HMG-CoA, NLPZ, chinolonami.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli mężczyźni: 1 mg raz na dobę. Lek podaje się niezależnie od posiłków. Minimalny okres leczenia wynosi 3 miesiące, ale zaleca się nieprzerwane stosowanie preparatu, gdyż po jego odstawieniu osiągnięty efekt leczniczy zanika w ciągu 9-12 miesięcy. Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Uwagi

U pacjentów leczonych finasterydem stężenie swoistego antygenu sterczowego (PSA) we krwi jest o około 50% mniejsze niż przed leczeniem; zmniejszając PSA preparat może opóźnić rozpoznanie nowotworu gruczołu krokowego.

Pharmindex