Pulmozyme

Działanie

Dornaza alfa (rh DNaza) to rekombinowana ludzka dezoksyrybonukleaza, wytwarzana przy użyciu metod inżynierii genetycznej, jest odpowiednikiem ludzkiego enzymu, który rozcina pozakomórkowe DNA. In vitro dornaza alfa hydrolizuje DNA zawarte w plwocinie i znacznie zmniejsza lepkość plwociny w mukowiscydozie. Jest metabolizowana przez proteazy obecne w płynach biologicznych. T0,5 wynosi 3-4 h.


Wskazania

Leczenie mukowiscydozy u pacjentów z wartościami FVC (natężona pojemność życiowa) powyżej 40% normy w celu poprawy czynności płuc.

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Środki ostrożności

Ilość danych dotyczących stosowania u dzieci poniżej 5 lat jest ograniczona. Decyzja o włączeniu do leczenia preparatu u dzieci poniżej 5 rż. powinna być podjęta przez ośrodek wyspecjalizowany w leczeniu mukowiscydozy, a terapia prowadzona pod ścisłym nadzorem. Dotychczas nie wykazano bezpieczeństwa stosowania i skuteczności u pacjentów, u których FVC wynosi 40% poniżej normy.

Ciąża i laktacja

Należy zachować ostrożność podczas stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Rzadko: ból w klatce piersiowej (pochodzenia opłucnowego, pochodzenia niesercowego), gorączka, zapalenie spojówek, niestrawność, dysfonia, duszność, zapalenie gardła, duszność, zapalenie krtani, zapalenie błony śluzowej nosa (wszystkie pochodzenia nieinfekcyjnego), pogorszenie wyników testów oceniających czynność płuc, wysypka, pokrzywka.

Interakcje

Preparat może być stosowany w skojarzeniu ze standardowymi lekami podawanymi w mukowiscydozie, takimi jak antybiotyki, leki rozszerzające oskrzela, enzymy trzustkowe, witaminy, kortykosteroidy podawane wziewne lub ogólnie oraz leki przeciwbólowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci powyżej 5 rż.: 1 amp. 2 500 j.m. (2,5 mg) w postaci inhalacji, raz na dobę przy użyciu nebulizatora/kompresora dyszowego. U niektórych pacjentów w wieku powyżej 21 lat lepsze rezultaty osiągano podczas stosowania leku 2 razy na dobę.

Uwagi

Przechowywać w lodówce w temp. 2-8st.C. Chronić przed światłem. Informacja przygotowana na podst. ChPL z dn. 28.07.2011 r. Aktualna ChPL dostępna na stronie www.roche.pl.

Pharmindex