Sterofundin

Działanie

Izotoniczny roztwór posiadający skład elektrolitowy podobny do składu płynu zewnątrzkomórkowego. Preparat jest wykorzystywany do wyrównywania zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej i niedoborów elektrolitowych we krwi. Dodatkowo mleczan sodu, występujący w roztworze działa łagodnie alkalizująco. Roztwór zawiera następujące stężenie jonów: 140 mmol/l sodowych, 4 mmol/l potasowych, 2,5 mmol/l wapniowych, 1 mmol/l magnezowych, 106 mmol/l chlorkowych, 45 mmol/l mleczanowych. Teoretyczna osmolarność roztworu wynosi 299mOsm/l, pH 4,5-7,5.


Wskazania

Uzupełnienie płynów przy regulacji zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej lub łagodnej kwasicy. Odwodnienie izotoniczne i hipotoniczne. Krótkotrwałe leczenie, polegające na zastępczym wypełnieniu łożyska naczyniowego. Rozcieńczalnik dla koncentratów elektrolitowych i leków wykazujących zgodność.

Przeciwskazania

Stan przewodnienia.

Środki ostrożności

Szczególnie ostrożnie stosować w odwodnieniu hipertonicznym, hiperkaliemii, hipernatremii, niewydolności nerek związanej z hiperkaliemią, w zaburzeniach, gdzie wskazane jest ograniczanie spożycia sodu (niewydolność krążenia, obrzęki uogólnione, obrzęk płuc, nadciśnienie tętnicze, rzucawka, ciężka niewydolność nerek) oraz u pacjentów przyjmujących kortykosteroidy i glikozydy naparstnicy.

Ciąża i laktacja

Preparat może być stosowany w ciąży i okresie karmienia piersią. W przypadku zatrucia ciążowego preparat należy stosować ze szczególną ostrożnością.

Działania niepożądane

Podczas podawania preparatu może wystąpić hiperchloremia lub hiperwolemia oraz reakcje niepożądane ze względu na drogę podania (zakrzepica żył lub zapalenie żył w miejscu wkłucia, wynaczynienie).

Interakcje

Przed podaniem do roztworu innych preparatów należy sprawdzić ich zgodność. Preparat może powodować wytrącenie się leków zawierających szczawiany, fosforany lub węglany/dwuwęglany.

Dawkowanie

Dożylnie we wlewie kroplowym. Dawkowanie indywidualne w zależności od stanu klinicznego pacjenta, jego wieku i masy ciała, od aktualnego zapotrzebowania na płyny i elektrolity. Szybkość wlewu wynosi zazwyczaj 5 ml/kg m.c./h co odpowiada 1,7 kropli/kg m.c./min. Maksymalna dawka dobowa wynosi 40 ml/kg m.c./dobę.

Uwagi

Podczas stosowania preparatu jest konieczne monitorowanie jonogramu oraz równowagi wodno-elektrolitowej.

Pharmindex