Vestibo

Działanie

Mechanizm działania betahistyny w chorobie Meniere'a nie jest jasny. Wykazano działanie agonistyczne betahistyny na receptory histaminowe H1 w obwodowych naczyniach krwionośnych. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może wynikać z jej zdolności do modyfikowania krążenia w uchu wewnętrznym lub z bezpośredniego działania na neurony jądra przedsionkowego. Poza tym betahistyna zwiększa przepuszczalność nabłonka płucnego, może u niektórych pacjentów powodować nieznaczne zmniejszenie ciśnienia tętniczego, w niewielkim stopniu wpływa na czynność gruczołów zewnątrzwydzielniczych. Po podaniu doustnym betahistyna wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego, osiągając Cmax po ok. 1 h. Nie wiąże się lub wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza. Metabolizowana jest w wątrobie. Ok. 80-90% dawki wydalane jest z moczem.


Wskazania

Choroba Meniere'a, charakteryzująca się następującymi objawami: zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu, nudności.

Przeciwskazania

Nadwrażliwość na betahistynę lub pozostałe składniki preparatu. Guz chromochłonny nadnerczy.

Środki ostrożności

Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat (brak danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności). Ostrożnie stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, pokrzywką, wysypką lub alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, z chorobą wrzodową (czynną lub w wywiadzie) oraz u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym. Preparat zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Ciąża i laktacja

Nie zaleca się stosowania w ciąży i okresie karmienia piersią.

Działania niepożądane

Rzadko: zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, niestrawność). Bardzo rzadko: wysypka skórna, świąd. Obserwowano także ból głowy i senność.

Interakcje

Istnieją doniesienia o interakcji betahistyny z etanolem i z preparatem zawierającym pirymetaminę z dapsonem oraz o nasilaniu przez betahistynę działania salbutamolu. Betahistyna jest analogiem histaminy - teoretycznie jest możliwa interakcja z lekami przeciwhistaminowymi.

Dawkowanie

Doustnie. Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku): 12-24 mg 2 razy na dobę. Lek przyjmować podczas posiłku. Dawkę należy ustalać indywidualnie w zależności od reakcji pacjenta na lek. Czasami poprawa może nastąpić dopiero po upływie kilku tygodni leczenia. Tabl. 16 mg i 24 mg są podzielne.

Uwagi

W przypadku wystąpienia senności należy unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pharmindex