Czy blok przedsionkowo - komorowy 1-go stopnia jest przeciwwskazaniem do porodu siłami natury?