Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera

Światowy Dzień Osób Chorych na Alzheimera
Starszy niż rok
21 września jest Światowym Dniem Osób Chorych na Alzheimera. Został proklamowany w 1994 roku i od tego momentu, podobnie jak w 58 krajach na wszystkich kontynentach, jest on obchodzony w Polsce.

To dzień, który ma na celu rozbudzić społeczną dyskusję na temat pomocy chorym i zwrócić uwagę na fakt, iż statystycznie liczba chorych stale rośnie. Alzheimer albo inna forma, którą przybiera demencja, często wpływają na izolowanie chorych od społeczeństwa – właśnie dlatego wymyślono Światowy Dzień Chorych na Alzheimera.

Czytaj także: Jak leczyć alzheimera?

Trudny kontakt z otoczeniem

Choroba Alzheimera jest najczęstszą postacią otępienia (demencji). Rozwija się przeważnie po 65. roku życia. Badania epidemiologiczne stwierdzają, że zapadalność na chorobę Alzheimera wzrasta z wiekiem. Stwierdza się ją u 14 procent osób po 65. roku życia oraz u 40 procent osób po 80. roku życia. Choroba objawia się m.in. zaburzeniami pamięci i logicznego myślenia. U chorych występują także trudności językowe, problemy z porozumiewaniem się z otoczeniem, trudności w wykonywaniu czynności codziennych oraz zmiany osobowości i nastroju.

Zanik komórek mózgowych

Choroba Alzheimera jest najczęstszą przyczyną otępienia. Polega ona na stopniowym zanikaniu komórek mózgowych, powodując pogarszanie ogólnego funkcjonowania człowieka. Nie ma testów pozwalających na jednoznaczne rozpoznanie choroby. Proces diagnostyczny rozpoczyna się od starannie zebranego wywiadu dotyczącego pacjenta oraz jego rodziny i wykluczenia innych przyczyn otępienia (np. otępień naczyniopochodnych, niedoczynności tarczycy, depresji). Często konieczne jest wykonanie badań obrazujących struktury mózgu (tomografia komputerowa). Testy pamięci oraz inne testy psychologiczne pozwalają ocenić stopień uszkodzenia i stadium choroby.

Kampania na rzecz choroby

Pierwszą barierą uniemożliwiającą poprawę jakości życia chorych i ich bliskich jest ciągle jeszcze zbyt niska świadomość społeczna o chorobie Alzheimera i jej skutkach. Dlatego Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera i Polska Fundacja Alzheimerowska prowadzą ogólnopolską kampanię edukacyjną na temat choroby Alzheimera. Wiedza o tym jest niezbędna abyśmy mogli rozumieć chorych i ich opiekunów, dzięki czemu nie będą wykluczani ani izolowani ze społeczeństwa.

Polska Fundacja Alzheimerowska

Powstała w 1991 r. w celu wspierania rozwoju ruchu opieki nad chorymi z otępieniami, szczególnie chorobą Alzheimera. Celem fundacji jest wdrażanie modelowych rozwiązań różnych form opieki nad chorymi, pomoc opiekunom chorych, szkolenie opiekunów, stymulacja społeczeństwa do tworzenia organizacji opieki oraz zwiększanie wiedzy na temat problemów zdrowotnych ludzi w wieku podeszłym. Fundacja prowadzi przez telefon zaufania i na dyżurach w siedzibie przy ul. Widok 10 w Warszawie porady medyczne i prawne dla rodzin oraz instruktaż dla opiekunów osób chorych. Podejmuje również działania dla zorganizowania domów pobytu dla chorych z otępieniami.

Zobacz też: Choroba Alzheimera – jakie wykonać badania?

Czytaj: To odkrycie pomoże w walce z Alzheimerem

 

Materiały prasowe

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA