Światowy Dzień POChP w Warszawie – bezpłatna spirometria

Z okazji odbywającego się 18 listopada Światowego Dnia POChP (Przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), w tym roku przebiegającego pod hasłem „Nie jest za późno”, w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie odbędą się bezpłatne badania spirometryczne oraz warsztaty efektywnego „zarządzania chorobą”.

Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP zaprasza osoby palące tytoń, odczuwające duszności wysiłkowe i kaszlące przewlekle na bezpłatne badania spirometryczne w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie w Poradni Specjalistycznej, 17 listopada 2015 r., we wtorek, godz. 14:00-18:00.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc cechuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez dolne drogi oddechowe. Dlatego każda osoba, która odczuwa duszność, czyli ma subiektywne uczucie braku  powietrza, powinna być zbadana przez lekarza. Badanie spirometryczne to obiektywna metoda diagnostyki układu oddechowego polegająca na oddychaniu przez specjalne urządzenie medyczne zwane spirometrem. W trakcie pomiaru wydychanego i wdychanego do płuc powietrza dochodzi do obliczenia pojemności płuc i ilości powietrza przepływającego przez poszczególne odcinki układu oddechowego. Stwierdzenie nieprawidłowości w przepływie powietrza (np. obturacji, czyli skurczu oskrzeli) jest pomocne w postawieniu odpowiedniego rozpoznania i umożliwia zaplanowanie właściwego leczenia.

Oprócz tego, Federacja zaprasza pacjentów z POChP oraz ich opiekunów do udziału w warsztatach, podczas których chorzy nauczą się jak prawidłowo inhalować leki wziewne, co robić w trakcie zaostrzenia choroby, nabędą umiejętności niezbędnych do prawidłowego „zarządzania chorobą”, która już nigdy ich nie opuści. Dodatkowo będzie to okazja do udzielenia sobie nawzajem wsparcia, wymienienia się doświadczeniami w zakresie leczenia POChP oraz nawiązania przyjaźni, które spowodują zmniejszenie uczucia izolacji i zredukują objawy lęku i depresji. Szkolenie odbędzie się w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie, w sali 306 na II piętrze w budynku głównym, 19 listopada 2015 r., w czwartek, godz. 9:00-11:00.

Akcja bezpłatnych spirometrii oraz szkolenie dla pacjentów i opiekunów odbywają się w ramach Światowego Dnia POChP, który w tym roku przebiega pod hasłem „Nie jest za późno”. „Nie jest za późno na wykonanie badania spirometrycznego, które pozwoli na rozpoznanie choroby, na rozpoczęcie leczenia, zahamowanie postępu POChP, zaprzestanie palenia tytoniu, będącego głównym czynnikiem rozwoju tego schorzenia” -  apeluje doktor Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. - Nie jest za późno to także apel skierowany do lekarzy, którzy dzięki swojemu zaangażowaniu mogą w sposób proaktywny wyszukiwać chorych, którzy palą tytoń, mają duszność wysiłkową, kaszlą i nie wiedzą, że to może być POCHP”.

Materiały prasowe

 

Przeczytaj także:

Co to jest POChP?

Monitorowanie astmy

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA