Astma - czy możemy jej zapobiegać?

Starszy niż rok

Ocena użytkowników

(liczba ocen 3)

Jeżeli sami mamy astma,37378.html">astmę (lub ktoś z rodziny), nasze dziecko jest znacznie bardziej narażone na wystąpienie tej choroby. Dlatego proces zapobiegania astmie u naszych dzieci powinniśmy zacząć jak najwcześniej – najlepiej jeszcze na etapie planowania ciąży.

Przede wszystkim warto zaplanować ciążę tak, aby poród nie przypadł na czas intensywnego pylenia i stężenia alergenów w powietrzu. W czasie ciąży oraz w okresie noworodkowym należy zrezygnować całkowicie z palenia i unikać ekspozycji na dym tytoniowy, ponieważ zwiększa on ryzyko rozwoju alergii i chorób układu oddechowego u dziecka. Natomiast czynnikiem znacznie zmniejszającym takie ryzyko u dzieci jest karmienie piersią – przynajmniej przez pierwsze cztery miesiące.

Zobacz, jak przebiega: Monitorowanie astmy

Uwaga: nie zaleca się unikania w czasie ciąży i karmienia piersią alergenów w pożywieniu. Wręcz przeciwnie – takie zubożanie diety może mieć odwrotne skutki do zamierzonych.

Profilaktyka

Poza tym profilaktyka astmy oskrzelowej – zarówno wśród dzieci, jak i w wśród dorosłych – sprowadza się przede wszystkim do unikania alergenów z naszego otoczenia. Niezwykle ważne są tak prozaiczne czynności, jak dbanie o regularne odkurzanie, wietrzenie mieszkania, czy częsta zmiana pościeli, aby zminimalizować działanie kurzu i roztoczy (które lubią gnieździć się w dywanach, grubych zasłonach, pościeli, tapicerowanych meblach). Osoby z rodzinnym obciążeniem astmą powinny także unikać sierści zwierząt domowych.

O profilaktyce wtórnej możemy mówić jedynie w przypadku astmy zawodowej, która pojawia się pod wpływem silnie działającego alergenu w środowisku zawodowym u osoby, która do tej pory nie chorowała. Zazwyczaj przerwanie ekspozycji na alergen prowadzi do ustąpienia objawów. We wszystkich innych przypadkach wystąpienia astmy postępowanie sprowadza się do unikania zaostrzeń choroby (tzw. profilaktyka trzeciorzędowa).

Czytaj też: Panie Doktorze, czy ja mogę mieć astmę?

Temat miesiąca: Skuteczne sposoby na ból gardła