Autyzm to zaleta a nie wada

Starszy niż rok
Osoby z autyzmem w wielu kwestiach, szczególnie tam gdzie wymagane jest większe rozumowanie są lepsze niż tzw. „normalni”. Do takich wniosków doszedł zespół prof. Laurent Mottrona z Uniwersytetu Montrealskiego
 

Anormalni i normalni

W społeczeństwie osoby autystyczne uważane są jako „anormalne”. Podobnie ocenia się ich pracę. Taka ocena jest wynikiem przyjętej zasady, że normę wyznacza „normalny”, zdrowy człowiek. Ta zasada wyrzuca na margines wszystkich, którzy tej normy nie spełniają, którzy wydają się niepotrzebni, nieprzydatni w społeczeństwie.

Według prof. Mottrona osoby z autyzmem wydają się przeczyć tej regule. A korzyści z zatrudniania takich pracowników mogą być duże.

Czytaj także: autyzm,37390.html">Czym jest autyzm?

Pracownicy chorzy na autyzm

Jako przykład podawana jest firma softwarowa w Highland Park, Illinois, która zatrudniła osoby z autyzmem jako szczególnie predysponowane do odnajdywania wirusów w oprogramowaniu. Decyzja była podyktowana tym, że chorzy na autyzm mają doskonałą pamięć do szczegółów, zdolność znajdywania regularności w dużej liczbie danych i koncentrację.

W zespole prof. Mottrona pracują osoby dotknięte autyzmem. Niektórzy z nich wykazywali się wyjątkową pamięcią, inni były obdarzeni szczególną umiejętnością dostrzegania wzorów i prawidłowości w seriach danych.

Sprawdź: Jak się objawia autyzm?

Dla zespołu pracownicy ci są cenni nie pomimo autyzmu, ale ze względu na swój autyzm.

Część osób z autyzmem uznawana jest jako obdarzona niską inteligencją. Mottron zwraca jednak uwagę, że tradycyjne testy na inteligencję wymagają umiejętności werbalnych, tymczasem do pomiaru ilorazu inteligencji osób z autyzmem należałoby używać testów mierzących rozumowanie i umiejętności rozwiązywania problemów. 

PAP

Diagnostyka autyzmu

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA