Białaczki

Białaczki to nowotwory złośliwe wywodzące się z hemopoetycznych komórek macierzystych szpiku. Rozróżnia się dwie grupy: białaczki ostre i białaczki przewlekłe.
 

Białaczki to nowotwory złośliwe wywodzące się z hemopoetycznych komórek macierzystych szpiku. Rozróżnia się dwie grupy: białaczki ostre i białaczki przewlekłe.

U osób zdrowych w szpiku występują 3 linie komórkowe: krwinki białe (leukocyty) – odpowiedzialne za zwalczanie w naszym organizmie infekcji, czerwone (erytrocyty) – dostarczające tlen do wszystkich komórek oraz płytki (trombocyty) – biorące udział w procesie krzepnięcia. Wszystkie produkowane są w czerwonym szpiku kostnym, zlokalizowanym u osób dorosłych, głównie w żebrach, mostku, kręgach, kościach biodrowych oraz w nasadach kości długich, w procesie nazywanym hematopoezą.

Białaczka to proces, w którym komórki nowotworowe rozwijają się w sposób niekontrolowany, ich produkcja w szpiku zwiększa się w bardzo szybkim tempie, zastępując jego prawidłowy skład. Znaczna ilość tych krwinek prowadzi do wyparcia i upośledzenia produkcji innych linii komórkowych, co skutkuje pojawieniem się objawów takich jak anemia, czy częste krwawienia.

 

OSTRE BIAŁACZKI

Należą do grupy chorób charakteryzujących się wyparciem prawidłowych komórek szpiku kostnego przez niedojrzałe, nieprawidłowe komórki wywodzące się z różnego szczebla ich fizjologicznego rozwoju. Obserwujemy także utratę ich zdolności do różnicowania i dojrzewania. Cechą charakterystyczną dla tego typu białaczki jest także występowanie tzw. „przerwy białaczkowej”, czyli obecności we krwi obwodowej krwinek w postaci młodej (blasty) oraz dojrzałej, bez form pośrednich.

Są najczęstszymi nowotworami wieku dziecięcego – stanowią ok. 30-40% wszystkich nowotworów u dzieci, ale mogą także występować u dorosłych, mają szybki i agresywny przebieg.

W grupie tej wyróżniamy:

 

PRZEWLEKŁE BIAŁACZKI

Jest to nowotworowy rozrost hematopoetycznych komórek macierzystych szpiku, które mogą się różnicować w kierunku poszczególnych linii rozwojowych. Z tego powodu w ich obrazie klinicznym brak przerwy białaczkowej. Cechą charakterystyczną komórek nowotworowych jest zachowana zdolność do różnicowania i dojrzewania, co powoduje głównie nadprodukcję pośrednich i dojrzałych komórek. Występują u ludzi dorosłych, ich częstość wzrasta wraz z wiekiem, charakteryzują się powolnym przebiegiem.

Zaliczamy do nich:

Opisy konkretnych typów białaczek znajdują się na stronach im poświęconych. Aby je znaleźć skorzystaj z linków powyżej.

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA