Choroba Amazonek

Od kilku już lat w październiku prowadzona jest w mediach kampania profilaktyczna „Zdążyć przed rakiem", sygnowana symboliczną różową wstążkę. Jej celem jest wykrycie raka piersi, który jest najgroźniejszym guzem złośliwym występującym u kobiet.

Raka piersi wykrywa się rocznie u ok. 11 tys. kobiet, a ok. 5 tys. kobiet rocznie umiera z tego powodu. Stąd wiedza o chorobie, przyczynach jej występowania, czynnikach ryzyka oraz metodach zapobiegania i wczesnego wykrywania daje kobietom szansę na zredukowanie ryzyka zachorowania. Rak piersi występuje również u mężczyzn, ale z częstością 100 razy mniejszą niż u kobiet. Rokowanie w raku piersi silnie zależy od stopnia zaawansowania choroby. Rak gruczołu piersiowego przez długi czas wzrasta w sposób utajony, toteż objawy jego występują późno. Zbyt późno, aby leczenie wówczas podjęte mogło spowodować całkowity powrót do zdrowia.

Wykrywanie guza piersi

Dlatego tak ważne jest jak najwcześniejsze wykrywanie guza. Im on jest mniejszy, tym mniejsze jest prawdopodobieństwo istnienia przerzutów, uogólnienia się choroby i w konsekwencji konieczności amputacji piersi. Zagrożenie rakiem piersi rośnie wraz z wiekiem i nasila się szczególnie po menopauzie. Przed menopauzą bardziej narażone są kobiety z rodzin, u których ktoś z krewnych pierwszego stopnia (matka, siostra) był dotknięty tą chorobą. Ma to związek z czynnikami genetycznymi.

Mammografia: co to jest badanie skryningowe?

Rak piersi uwarunkowany genetycznie stanowi do 10 proc. wszystkich jego postaci. Za powstawanie genetycznie uwarunkowanego raka piersi obarcza się mutacje genów: BRCA1 i BRCA2. Gen BRCA1 odkryty został w 1994 roku, a BRCA2 rok później. Gdy gen ulega mutacji (zmianie), przestaje spełniać swoją funkcję i dochodzi do całkowicie niekontrolowanego mnożenia się komórek nabłonka gruczołu sutkowego, co sprzyja rozwojowi nowotworu. W populacji kobiecej średnio jedna kobieta na 9 zachoruje na raka sutka. Dziedzicząc zmutowane postacie genów BRCA1 i BRCA2, ryzyko to rośnie do 80 proc. Do innych czynników mogących zwiększać w różnym stopniu zagrożenie wystąpienia raka piersi należą:

  • wcześniej występujący rak drugiej piersi,
  • wiek powyżej 50. roku życia,
  • wczesny wiek pierwszej miesiączki (przed 11. rokiem życia),
  • późny wiek menopauzy (po 55. roku życia),
  • późny wiek pierwszej ciąży (po 35. roku życia) lub bezdzietność,
  • brak lub krótki okres karmienia piersią,
  • otyłość (zwłaszcza po menopauzie),
  • narażenie na promieniowanie jonizujące w młodym wieku,
  • długotrwałe stosowanie środków antykoncepcyjnych w młodym wieku.

Czytaj więcej: Mastopatia

Obecnie uważa się, że preparaty zawierające jedynie progesteron nie wpływają na ryzyko wystąpienia raka piersi, natomiast środki zawierające zarówno progesteron, jak i estrogeny mogą mieć wpływ na powstanie tego nowotworu. Bardziej prawdopodobne jest jednak, że mogą pobudzać do rozwoju nowotworowego istniejące wcześniej zmiany przedrakowe (brodawczaki, atypowa hiperplazja, duże torbiele). Ryzyko raka piersi wzrasta u kobiet przyjmujących środki hormonalne dłużej niż 8 lat.

Czytaj: Angelina Jolie poddała się podwójnej mastekomii

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA