Choroby krążenia a stany grożące śmiercią

Z chorobami układu krążenia wiążą się liczne zagrożenia dla życia. Zwłaszcza, jeśli dochodzi do odwodnienia, obrzęku płuc i innych.

Spis treści

Choroby układu krążenia są jednymi z najczęściej występujących u osób w starszym wieku. Powikłania przy nich często kończą się stanami zagrażającymi życiu. Nierzadko są to zaburzenia świadomości, wylewy, omdlenia, ale i inne. Ważne, by prawidłowo odczytać objawy stanu zagrażającemu życiu, szybko im przeciwdziałać i tym samym uratować życie. 

Zobacz wideo: Kto jest narażony na choroby układu krążenia?

Stany zagrażające życiu w chorobach krążenia

Osoba opiekująca się seniorem powinna wiedzieć jak reagować na stany zagrażające życiu. Warto się przygotować na najbardziej niebezpieczne sytuacje. W przypadku chorób układu krążenia, są to:

  • Odwodnienia. Odwodnienie organizmu prowadzi do zagęszczenia krwi, a wobec pojawiania się zatoru w naczyniach wieńcowych serca czy tętnic w mózgu - może dojść do zgonu. Dlatego tak ważne jest picie dużych ilości wody, zwłaszcza w gorące dni. 

Zobacz też: Zator tętnicy płucnej

  • Zaburzenia elektrolitowe. Ściśle wiążą się one z odwodnieniem czy też z zaburzeniami gospodarki wodnej. Najbardziej niebezpieczne są zaburzenia dotyczące poziomu sodu (Na), potasu (K) i chloru (Cl) - elektrolitów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania całego organizmu.
  • Zaburzenia rytmu serca. Jest to sytuacja, w której skurcze mięśnia sercowego są nieregularne, a ich częstotliwość wychodzi poza ramy 60-100 uderzeń na minutę. Może to stanowić zagrożenie dla życia. Zwolnienie czy też przyspieszenie akcji serca w wyniku niedostatecznej ilości krwi docierającej do mózgu mogą powodować utratę przytomności. 
  • Zastoinowa niewydolność krążenia. To stan w którym serce nie może skutecznie przepompowywać krwi, choć wciąż działa. Nerki reagują wówczas na małą ilość krążącej krwi i zatrzymują sól i wodę w organizmie. To z kolei dodatkowo obciąża serce. Pierwsze objawy to np. obrzęk stóp, kostek, mocno widoczne żyły na szyi, zaburzenia snu, suchy kaszel, senność, zmęczenie. 
  • Obrzęk płuc. W tym przypadku pęcherzyki płucne zamiast powietrza gromadzą płyn przesiękowy, który utrudnia wymianę gazową. Często dochodzi do tego przy niewydolności krążenia i słabym odpływie krwi z płuc. Konieczna jest wizyta lekarza i odpowiednie leczenie.
  • Ostre zapalenie wątroby. W trakcie choroby dochodzi do zaburzenia krążenia systemowego, spowodowanego uwalnianiem substancji: tlenek azotu, cytokiny prozapalne, endotoksyny bakteryjne. Powodują one rozszerzenie naczyń z następową hipowolemią oraz wyrównawczy wzrost rzutu serca. Dochodzi do niedotlenienia tkanek, kwasicy mleczanowej i niewydolności wielonarządowej.
  • Agranulocytoza. To stan związany z zagrażającym życiu spadkiem liczby neutrofili we krwi. Są one podstawowymi obronnymi komórkami organizmu. Niedobór neutrofili stwarza ryzyko rozwoju poważnych infekcji mogących doprowadzić do śmierci.
  • Niedokrwistość aplastyczna. W przypadku tej choroby dochodzi do niewydolności szpiku kostnego, wskutek jego hipoplazji lub aplazji. Prowadzi to do obniżenia ilości wszystkich linii komórek krwi (erytrocytów, leukocytów i trombocytów). W przypadku niewłaściwego leczenia lub jego braku, choroba prowadzi do zgonu w ciągu 6-12 miesięcy.
  • Wstrząs anafilaktyczny. Jest on gwałtownym i najgroźniejszym objawem klinicznym alergii. Ma miejsce po ekspozycji na alergen. Reakcja ta może dotyczyć niemal każdego narządu. Jej siła jest różna. Może prowadzić do niewydolności krążenia i oddychania, a nawet śmierci.

Czytaj też: 10 przykazań w profilaktyce chorób serca

Źródło: Medme.pl

Ocena użytkowników (4.00)

(liczba ocen 15)

Pytanie: Jaki rodzaj diety dotychczas stosowałaś/eś lub zamierzasz stosować?

  dieta Kwaśniewskiego

  dieta Dukana

  dieta pudełkowa

  dieta 1000 kcal

  nie stosowałam/em żadnej diety i nie zamierzam