Co to jest Dobra Praktyka Produkcyjna?

Starszy niż rok
Dobra Praktyka Produkcyjna - GMP (Good Manufacturing Practice) to zbiór działań ustanowionych w celu zapewnienia prawidłowego procesu wytwarzania produktu.
 

Dobra Praktyka Produkcyjna opiera się na restrykcyjnych przepisach i ścisłym nadzorze nad całym procesem produkcji, począwszy od zaopatrzenia, przechowywania, produkcję, pakowanie, znakowanie, aż do sprzedaży i dystrybucji wyrobów. Na każdym etapie produkcyjnym standardy GMP eliminują więc wszelkie czynniki zagrażające zanieczyszczeniem produktu substancjami obcymi bądź wpływem warunków chemicznych, fizycznych itp.

Zobacz: Jak prawidłowo przechować leki?

Zasady GMP są obowiązkowe w przemyśle:

 • farmaceutycznym (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1.10.2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania, DzU 2008, nr 184);
 • kosmetycznym (norma ISO 22716, zawierająca GMP powołane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009/WE z 30.11.2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych);
 • spożywczym (Rozporządzenia (WE) nr 2023/2006 z dnia 22 grudnia 2006 r. w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, DzUrz UE L 384 z 29.12.2006).

Wszystkie etapy wytwarzania podlegają ściśle określonym instrukcjom i procedurom, od których nie może być odstępstw. Dzięki stosowaniu standardów GMP konsumenci mają poczucie większego komfortu i pewności co do jakości produktu.

Czytaj także: Zamienniki leków – najczęściej zadawane pytania

Zasady GMP dotyczą głównie:

 • personelu,
 • pomieszczeń i laboratorium,
 • wyposażenia używanego do produkcji,
 • opakowań i wszelkich materiałów, z którymi stykają się surowce lub gotowy produkt,
 • podwykonawców,
 • odpadów,
 • produktu finalnego,
 • dokumentacji dotyczących wycofania, reklamacji, wstrzymania produktu.

Wymagania odnośnie Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP są ujęte m.in. w rozporządzeniach unijnych, krajowych oraz normach międzynarodowych.

Czytaj także: Leki generyczne: zanim wykupisz lek z recepty

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA