Co to jest lek generyczny?

Starszy niż rok
Lek generyczny (inaczej: zamiennik/lek odtwórczy) zawiera tę samą substancję czynną, dawkę i postać farmaceutyczną co lek oryginalny (innowacyjny, referencyjny). To także ta sama siła działania, droga podania (m.in. doustnie, przezskórnie, doodbytniczo, dopochwowo), bezpieczeństwo stosowania, wysoka jakość oraz wskazania.

Spis treści

Może różnić się od leków oryginalnych substancjami pomocniczymi, wielkością i kształtem – te rozbieżności nie mają jednak znaczenia dla skuteczności terapii.

Leki w UE

Leki generyczne są dostępne w Unii Europejskiej dopiero po wygaśnięciu odpowiednich patentów chroniących lek oryginalny, które mogą obowiązywać nawet 20 lat. Wszystkie etapy produkcji generyku poddawane są restrykcyjnym kontrolom (takim, jakim poddawane są leki oryginalne). Producent leku generycznego nie musi powtarzać wszystkich testów i ponosić kosztów wieloletnich badań farmaceutycznych, klinicznych, toksykologicznych oraz rejestracyjnych, które muszą przejść wszystkie leki innowacyjne (oryginalne). To wszystko wpływa na niską cenę leków generycznych – po wygaśnięciu patentu na dany lek i rozpoczęciu produkcji leków odtwórczych, ich cena spada zwykle od 20 do 80 proc. Mniejszy koszt leków generycznych oznacza z kolei ich szerszą dostępność dla pacjentów.

Stosowanie przez chorych leków generycznych jest w pełni bezpieczne – nad jakością zamienników czuwa w Polsce Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Pełni on taką samą rolę, co Europejska Agencja ds. Produktów Leczniczych (EMA), która koordynuje proces rejestracji, oceniając jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leku. Dopuszczenie do sprzedaży leku generycznego zależy od tego, czy jest on biorównoważny z lekiem oryginalnym.

Chcesz wiedzieć więcej o lekach generycznych? Czytaj:

-> ABC leków generycznych
-> Leki generyczne - jak kupić tańszy lek
-> Zamienniki leków – najczęściej zadawane pytania
-> Zamienniki leków – wymagania i bezpieczeństwo
-> Mity na temat leków generycznych

Ocena użytkowników (4.00)

(liczba ocen 15)

Pytanie: Czy uważasz, że decyzja o szczepieniu dziecka powinna być dobrowolna?

  tak

  nie

  nie mam zdania