Nowy sklep

już ON-LINE

Cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych

O wadach wrodzonych i jak się ich ustrzec opowiadają eksperci Grażyna Jędrzejczyk i Wojciech Gontarek
 

Ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzieci jest 4 czterokrotnie większe u kobiet chorujących na cukrzyca,37901.html">cukrzycę – oznajmili brytyjscy naukowcy z Uniwersytetu Newcastle.

Naukowcy przebadali 401 tys. ciężarnych kobiet., w tym 1677 chorych na cukrzycę. U kobiet zdrowych ryzyko wystąpienia wad wrodzonych wynosi 19 na 1000 urodzeń. Natomiast u kobiet cierpiących na cukrzycę ryzyko wynosi 72 na 1000 urodzeń.


Prezentując swoje badania na łamach pisma „Diabetologia” uczeni dodali, że w przypadku powikłań u dzieci urodzonych przez kobiety chore na cukrzycę najczęściej występowały wady serca i rozszczepienie kręgosłupa. Wiele wad pojawiło się w pierwszych tygodniach ciąży. Dlatego kobiety wiedzące o swojej chorobie powinny bardzo dokładnie badać poziom cukru przed poczęciem i w czasie całej ciąży. Ważne też aby kobiety planujące macierzyństwo badały, czy nie są chore na cukrzycę. Brytyjscy naukowcy podkreślają, że kobiety chore na cukrzycę mogą zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań u swych dzieci stosując się do zaleceń lekarzy i badając poziom glukozy.

Ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u dzieci występuje niezależnie od tego, czy kobiety chorują na cukrzycę typu 1 czy też 2.  Ponadto w czasie ciąży może wystąpić trzeci typ, czyli cukrzyca ciężarnych, polegająca na nietolerancji glukozy. Ten typ cukrzycy jest rozpoznawany w czasie ciąży. Cukrzyca ciężarnych wymaga leczenia zmierzającego do obniżenia stężenia glukozy we krwi matki, aby uniknąć powikłań u noworodka. U 5-10% kobiet z cukrzycą ciężarnych po urodzeniu dziecka rozwija się cukrzyca typu 2, a u 20-50% zachorowanie na cukrzycę występuje w ciągu kolejnych 5-10 lat.

Zobacz wideo: Jak cukrzyca ciążowa wpływa na rozwój noworodka

Czytaj też: Cukrzyca jest ciągle niebezpieczna

Cukrzyca uważana jest za epidemię XXI wieku. W Polsce na cukrzycę choruje około 6% ludzi. Według prognozy Światowa Organizacja Zdrowia liczba chorych na cukrzycę na całym świecie w 2025 r. będzie wynosić aż 333 miliony. Rozwojowi cukrzycy, szczególnie insulino-niezależnej (typu 2) sprzyjają otyłość, brak ruchu i stres.

Internetowa Szkoła Rodzenia MedMe.pl

Grażyna Jędrzejczyk, pediatra

Podstawą zapobiegania powikłaniom u dzieci rodzonych przez kobiety chore na cukrzycę jest zabezpieczenie matki w odpowiednie dawki leków. Niedobór insuliny u ciężarnej prowadzi do hipertrofii wewnątrzmacicznej (makrosomii) a niekiedy nawet do obumarcia płodu.

Niedobór insuliny może też po porodzie doprowadzić do  hipoglikemii, wad układu moczowo-płciowego, wad  kostnych, wad serca, wad układu nerwowego, także wad przewodu pokarmowego - w tym zrośnięcia dróg żółciowych, co objawia się hiperbilirubinemią (żółtaczką) i hiperkalcemią (podwyższeniem poziomu wapnia we krwi) oraz odwróconymi trzewiami (situs inversus).   

Opiekę nad ciężarną chorą na cukrzycę sprawują endokrynolog i ginekolog. Stałe monitorowanie kobiet w ciąży przez specjalistów przynosi dobre efekty. Coraz mniej rodzi się ciężko chorych dzieci.

Wojciech Gontarek, ginekolog – położnik

Przed zajściem w ciążę każda pacjentka powinna mieć sprawdzony poziom glukozy w surowicy na czczo, oraz przejść badanie ogólne moczu aby potwierdzić lub wykluczyć podwyższoną glikemię w moczu (glikemia to poziom stężenia glukozy). U każdej planującej potomstwo można wykonać również test na glikemię w surowicy i zbadać poziom hemoglobiny. Te podstawowe badania należy wykonywać również w czasie trwania ciąży. Kobiety z rozpoznaną cukrzycą należy przed ciążą zawsze skierować do wyspecjalizowanego ośrodka diabetologicznego.

Cukrzyca z powodu ciąży

Kobiety chore na cukrzycę insulinozależną typu I najczęściej wiedzą jak postępować przed planowanym zajściem w ciążę. W gorszej sytuacji są kobiety u których podwyższony poziom glukozy w surowicy wystąpił w ciąży. Może to świadczyć o podwyższonych poziomach glikemii jako wyniku nietolerancji węglowodanów na skutek działania hormonów ciążowych lub cukrzycy związanej z ciążą. Jeżeli badania to potwierdzą, należy przesłać ciężarną do ośrodka diabetologicznego.

Leczenie nietolerancji węglowodanów występującej z powodu ciąży leczone jest odpowiednią dietą, umiarkowanym ruchem i redukcją masy ciała, przy czym kontrola glikemii obowiązuje każdą ciężarną przez cały czas ciąży. W przypadku cukrzycy związanej z ciążą stosuje się leczenie insuliną a ustalenie diety pozostawia się diabetologowi.

Zobacz wideo: Przepis na pyszne danie dla kobiet w ciąży

Systematyczne badania

Ciężarne chore na cukrzycę muszą codziennie kontrolować poziom glikemii i ciśnienie tętnicze krwi. Ponadto muszą poddawać się wielu kontrolnym badaniom. Wśród nich można wymienić:

•    Okresową ocenę badania ogólnego moczu pod względem zawartości cukru w moczu i infekcji w drogach moczowych

•    Kontrolę masy ciała ciężarnej wraz z postępem ciąży

•    Okresowe badania nerkowe (mocznik, kreatynina, kwas moczowy)

•    Przynajmniej kilkukrotną ocenę dna oka przez okulistę aby ustalić stopień zawansowania cukrzycy

•    Przynajmniej raz na dwa miesiące ocenę hemoglobiny

•    Ocenę ultrasonograficzną płodu i ewentualną diagnostykę określającą wady

•    Ocenę płodu wraz z rozwojem ciąży, łożyska, ilości wód płodowych

•    Monitorowanie stanu płodu oraz ruchów po 32 tygodniach trwania ciąży (KTG)Po 32 tygodniu trwania ciąży badanie ultrasonograficznie pozwala ocenić przebieg porodu.  Obrzęk płodu oraz jego masa powyżej 4500g zmusza do zakwalifikowania do cięcia cesarskiego. Powikłana przez cukrzycę ciąża zawsze kończy się cięciem cesarskim.

Cukrzyca pierwotna insulinozależna bez względu na typ, jeśli występują poważne zmiany na dnie oka w nerkach czy naczyniach obwodowych, sercu czy wątrobie może być przeciwwskazanie do zajścia w ciążę ze względu na zagrożenie życia kobiety.

Renomowane ośrodki dla kobiet chorych na cukrzycę i planujących macierzyństwo:


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki

Instytut Matki i Dziecka

Instytut „Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka”

Elka
 

Czytaj też: Cukrzyca zwiększa ryzyko wystąpienia wad wrodzonych

Oceń artykuł

(liczba ocen 16)

Pytanie: Ile przeznaczył/abyś na bankowanie krwi pępowinowej w ciągu roku?

  0 zł

  do 1500 zł

  do 2500 zł

  do 4000 zł

Patronem sondy jest Polski Bank Komórek Macierzystych