Czym jest migdałek gardłowy?

Migdałek to skupienie grudek limfatycznych leżących w tkance łącznej właściwej w początkowym odcinku dróg oddechowych i przewodu pokarmowego.
 

Wyróżnia się w śród nich migdałek gardłowy i językowy, migdałki podniebienne i trąbkowe, które tworzą tak zwany pierścień Waldeyera. Lokalizacja pierścienia chłonnego na skrzyżowaniu drogi oddechowej i pokarmowej umożliwia stały kontakt ze środowiskiem zewnętrznym.

Grudka limfatyczna składa się z limfocytów B, limfocytów T, fibroblastów, komórek plazmatycznych, makrofagów, komórek prezentujących antygeny oraz tkanki łącznej siateczkowatej właściwej, stanowiącej jej zrąb.

Zobacz: Wycięcie migdałków, czyli tonsillektomia – wskazania u dzieci i dorosłych

W grudce wyróżnia się ciemniejszą część obwodową, zbudowaną z silnie upakowanych małych limfocytów T o ciemno zabarwionych jądrach oraz jaśniejszą część środkową nazywaną także ośrodkiem rozmnażania. W części środkowej grudki limfatyczne przeważają luźno ułożone limfoblasty, zwane proliferującymi limfocytami.

Prawidłowy migdałek gardłowy ma kształt opływowego czworoboku o zaokrąglonych kątach, który zbudowany jest z 6- 8 równoległych listewek oddzielonych od siebie bruzdami.

Migdałki gardłowe w odpowiedzi immunologicznej

Migdałek gardłowy wraz z całą tkanką limfatyczną nosogardła pełni ważne induktorowe i efektorowe funkcje w rozwoju odpowiedzi immunologicznej. Rozpoznawanie i inaktywacja patogenów skierowane są szczególnie przeciw mikroorganizmom wywołującym infekcje górnych dróg oddechowych, jak również wywołującym stany zapalne ucha środkowego.

Od sprawności tkanki limfatycznej zależy odpowiedź na wnikające do ustroju człowieka antygeny. Aby odpowiedź była adekwatna do bodźca musi zachodzić współdziałanie wszystkich elementów odpowiedzi immunologicznej. Współdziałanie to w dużej mierze zależy od przylegania komórek poprzez interakcje cząstek adhezyjnych. To od tych specyficznych molekuł zależy adhezja komórka- komórka i komórka macierz pozakomórkowa.

Migdałek gardłowy stanowi odpowiednie mikrośrodowisko, gdzie zachodzi antygenowo specyficzne dojrzewanie limfocytów do pełnienia adekwatnych funkcji immunologicznych. Dostarcza on immunologicznie limfocytów do pełnienia adekwatnych funkcji immunologicznych. Dostarcza on dojrzałych immunologicznie limfocytów, które są w stanie rozwinąć efektywną odpowiedź na proces zapalny trwający w bliskim sąsiedztwie migdałka, niewykluczone, że również w uchu środkowym. W wyniku rozwoju odpowiedzi komórkowej i humoralnej antygeny są neutralizowane i niszczone. Stały kontakt z antygenami umożliwia powstanie w obrębie migdałków komórek pamięci immunologicznej.

Zobacz: Usunięcie migdałków – kiedy? dlaczego? jak to wygląda?

Migdałek gardłowy jest zaangażowany nie tylko w lokalną obronę skierowaną przeciwko mikroorganizmom zawartym w powietrzu i pokarmach, ale pełni także ważną rolę w ogólnoustrojowych procesach odpornościowych. Oczyszcza on i kontroluje płyn tkankowy w swym bezpośrednim sąsiedztwie, biorąc pośredni udział w wytwarzaniu przeciwciał.

Uczulone limfocyty B, z których powstają komórki plazmatyczne wytwarzające przeciwciała, wywędrowują z migdałków i zasiedlają błonę śluzową dróg oddechowych biorąc udział w tworzeniu odporności humoralnej tego regionu.

Organizm wykształcił wiele mechanizmów broniących błony śluzowe ( główne miejsce kontaktu z antygenem) przed inwazją drobnoustrojów. Do najważniejszych należy tkanka limfatyczna związana z błonami śluzowymi. Jest ona szczególnie dobrze rozwinięta w jelitach, w układzie moczowo – płciowym.

Migdałki dwa. Krótka historia wzięta z życia

Migdałki dwa. W szpitalu dzień pierwszy

Zobacz też:

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

Pytanie: W jakim miejscu najczęściej pojawiają Ci się afty lub pleśniawki?

  w gardle

  na języku (lub pod nim)

  na wardze

  na dziąśle

  wewnątrz policzka

  na podniebieniu

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA