Dietoterapia w alergii pokarmowej

Podstawą w terapii alergii pokarmowej jest wykrycie konkretnego alergenu odpowiedzialnego za przykre objawy alergii

Spis treści

Najważniejszym kierunkiem terapii alergii pokarmowej jest unikanie czynnika wywołującego objawy. Daje to obiektywne podstawy do eliminacji alergenu, którego wyłonienie bywa bardzo trudne, z uwagi na fakt, że objawy mogą być skutkiem działania więcej niż jednego składnika pokarmowego. Bywa że alergia wywołana jest przez składnik pokarmu, który nie został umieszczony na etykiecie produktu.

Celem leczenia dietetycznego jest:
•    zminimalizowanie objawów reakcji alergiczno-immunologicznej zachodzącej w przewodzie pokarmowym,
•    zmniejszenie przepuszczalności błony śluzowej dla alergenów,
•    poprawa procesów trawienia i wchłaniania jelitowego,
•    wzbudzenie tolerancji immunologicznej dla pokarmów wywołujących objawy alergiczne.

 

W celu identyfikacji alergenów pokarmowych stosuje się diety:

•    testującą,
•    eliminacyjną,
•    rotacyjną.

ek, bm

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

Pytanie: Czy zdecydujesz się na bankowanie krwi pępowinowej swojego dziecka?

  Tak. Uważam, ze to dobre zabezpieczenie jego zdrowia

  Nie wiem, muszę głębiej zapoznać się z tematem

  Nie. Sądzę, że nie będzie to konieczne

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA