Dlaczego polscy seniorzy przepłacają za leki?

Największą grupę osób, która zapada na choroby przewlekłe, stanowią seniorzy. Statystyki mówią, że średnia liczba schorzeń przewlekłych przypadająca na osoby w wieku 60-69 lat to 2,8 schorzenia, a dla osób w wieku powyżej 80 lat – 3,7 schorzenia na osobę. Niestety, mimo potrzeby korzystania z leków ludzie starsi stosunkowo rzadko decydują się na kupowanie zamienników i przez to przepłacają (dotyczy to aż 70 proc. osób starszych!). Niepokoić może też fakt, że 32 proc. seniorów zdarzyło się nie wykupić lekarstw, 30 proc. zażywać mniejszą przypisaną im dawkę, 30 proc. zażywać lek rzadziej niż zalecił lekarz, a 21 proc. przerwać terapię. Wśród głównych barier w dostępie do leków wymienia się nie tylko pieniądze – seniorom brakuje również wiedzy, dzięki której można się leczyć taniej i skuteczniej. Ale powodów, dla których polscy seniorzy przepłacają za leki, jest przynajmniej klika*.Leki dla seniorów

Największą grupę osób, która zapada na choroby przewlekłe, stanowią seniorzy. Statystyki mówią, że średnia liczba schorzeń przewlekłych przypadająca na osoby w wieku 60-69 lat to 2,8 schorzenia, a dla osób w wieku powyżej 80 lat – 3,7 schorzenia na osobę. Niestety, mimo potrzeby korzystania z leków ludzie starsi stosunkowo rzadko decydują się na kupowanie zamienników i przez to przepłacają (dotyczy to aż 70 proc. osób starszych!). Niepokoić może też fakt, że 32 proc. seniorów zdarzyło się nie wykupić lekarstw, 30 proc. zażywać mniejszą przypisaną im dawkę, 30 proc. zażywać lek rzadziej niż zalecił lekarz, a 21 proc. przerwać terapię. Wśród głównych barier w dostępie do leków wymienia się nie tylko pieniądze – seniorom brakuje również wiedzy, dzięki której można się leczyć taniej i skuteczniej. Ale powodów, dla których polscy seniorzy przepłacają za leki, jest przynajmniej klika*.

Sprawdź: Jak bezpiecznie kupować leki przez internet?Świadomość istnienia zamienników leków jest w przypadku seniorów zatrważająco niska. W aspekcie wiedzy o istnieniu wielu identycznych leków zawierających tę samą substancję czynną, a różniących się nazwą i ceną, osoby 60+ wypadają nawet gorzej od ogółu Polaków. Pomimo częstych wizyt u lekarza i w aptece, statystyki są miażdżące – ponad połowa seniorów ciągle jeszcze nie wie, że istnieje wiele tańszych leków zawierających tę samą substancję czynną i podobny termin ważności leków.

Zobacz też: ABC leków generycznych.Okazuje się, że samo pojęcie „zamiennik leku” jest w polskim społeczeństwie i wśród polskich seniorów powszechnie znane. O zamiennikach słyszało 82 proc. ogółu Polaków oraz 87 proc. seniorów. Niestety, nie idzie za tym jednak żadna głębsza wiedza czym są zamienniki, jaka jest ich skuteczność i jakie bezpieczeństwo ich stosowania.Dlaczego seniorzy stosują drogie terapie lekowe mimo istnienia alternatywnych? Otóż oprócz niskiej świadomości istnienia różnic cenowych leków i powierzchownej wiedzy na ten temat z badania TNS Polska dla Programu 60+ wynika, że ponad jedna trzecia seniorów i blisko jedna trzecia dorosłych Polaków nie jest pewna tego, czy wszystkie zamienniki, czyli leki zawierające tę samą substancję czynną, są równie skuteczne. Duża grupa seniorów wyraża też obawę, że zamienniki nie są bezpieczne dla naszego zdrowia.

Zobacz też: Leki generyczne - jak kupić tańszy lek.Przepisanie i wykup leków

Niewykupienie lekarstw przepisanych przez lekarza związane jest w przypadku seniorów z brakiem pieniędzy (74 proc.). Chęć, by leku starczyło na dłużej, jest z kolei głównym powodem zażywania mniejszej dawki lekarstwa niż przepisana przez lekarza oraz zażywania leku rzadziej niż zalecił lekarz (odpowiednio dla 34 i 30 proc.). Problem zbyt wysokich kosztów terapii (więcej schorzeń oznacza więcej przyjmowanych leków) w stosunku do skromnych przychodów rozwiązać może jedynie systemowe podejście do obniżania cen leków.Istnieje niska świadomość konieczności rygorystycznego przestrzegania zaleceń lekarza. Nieprzestrzeganie zaleceń terapeutycznych lub przerywanie terapii prowadzi z kolei do poważnych powikłań zdrowotnych, co znów wpływa na większą ilość leków, a tym samym rosnące koszty terapii. Aż 32 proc. seniorów zdarzyło się nie wykupić lekarstw, 30 proc. zażywać mniejszą przypisaną im dawkę, 30 proc. zażywać lek rzadziej niż zalecił lekarz, a 21 proc. przerwać terapię…Wielu lekarzy nie informuje pacjentów o istnieniu tańszych odpowiedników przypisanych im leków. Niestety o możliwości zamiany leku nigdy nie słyszało od lekarza 48 proc. badanych wśród ogółu Polaków i 55 proc. wśród seniorów (ich odpowiedzi są bardziej wiarygodne, ponieważ częściej odwiedzają lekarzy). Tylko 28 proc. osób 60+ (23 proc. wśród ogółu społeczeństwa) zdarzyło się, że lekarz sam im przedstawił kilka leków do wyboru.

Zobacz też: Zamienniki leków – wymagania i bezpieczeństwo.Także farmaceutom zdarza się nie informować pacjentów o możliwości nabycia tańszych leków generycznych. Dzieję się tak pomimo tego, że w przypadku leków refundowanych farmaceuci mają taki obowiązek. Zamienniki leków proponowane są jedynie 59 proc. Polaków i 66 proc. seniorów (być może ta druga grupa częściej wykupuje leki na receptę). Szczególnie ostrożni są seniorzy – 27 proc. wykupuje proponowany zamiennik zawsze, 11 proc. nigdy, 28 proc. czasami.

*Dane na podstawie zestawienia badaniem TNS Polska dla Programu 60+.

Zobacz: Jak prawidłowo przechować leki?

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA