Dziś wszystkie oczy zwrócone na mózg

Starszy niż rok
Swój dzień ma dziś mózg. Europejski Dzień Mózgu stał się okazją do rozmowy o jego kondycji i chorobach, które mogą go dosięgnąć
 

18 listopada w Warszawie odbyła się konferencja „Pierwszy Europejski Dzień Mózgu. Starzenie się, udar mózgu i choroba Alzheimera – w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań”. Zorganizowało ją Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Europejską Radą Mózgu. Konferencja poświęcona była realizacji drugiego priorytetu zdrowotnego polskiej Prezydencji, czyli zapobieganiu chorobom mózgu oraz chorobom neurodegeneracyjnym - w tym chorobie Alzheimera.

Zagrożenia dla mózgu

Polska zwróciła uwagę na zagrożenie, jakie stanowi dla zdrowia społeczeństw europejskich rosnąca liczba zachorowań na choroby mózgu – szczególnie w kontekście stałego wzrostu liczby osób starszych. Polscy eksperci oceniają, że niezbędne jest zwiększenie nakładów na badania nad mózgiem oraz lepsze wykorzystywanie i poprawienie dostępu do efektów badań, innowacyjności diagnostyki i leczenia. Bardzo ważne jest także stałe przypominanie o wyzwaniach demograficznych i zdrowotnych, jakimi są choroby typowe dla wiekupodeszłego.

Poznaj: 7 fascynujących faktów o mózgu

W budowaniu odpowiedniej strategii na rzecz zwalczania problemów zdrowotnych w starości niezbędne jest połączenie problematyki demograficznego starzenia się z koniecznością zapewnienia adekwatnej opieki zdrowotnej i społecznej. Chodzi przede wszystkim o wielosektorowe podejście do problemu, polegające na integracji działań z zakresu zdrowia, polityki społecznej oraz nauki i innowacyjności.

Starzejące się społeczeństwa Europy to poważne wyzwanie dla dobrej kondycji zdrowotnej i dobrobytu obywateli Unii Europejskiej. W medycynie dokonał się duży postęp w zakresie leczenia chorób metabolicznych i sercowo-naczyniowych, ale choroby mózgu w podeszłym wieku ciągle stanowią największe zagrożenie dla godnego, spokojnego i niezależnego życia.

Czytaj też: Co się dzieje w naszym mózgu podczas snu?

Liczby, które nie napawają optymizmem

Zwiększająca się liczba starszych osób, przewlekły przebieg zespołów otępiennych i niepełnosprawność po udarze mózgu powodują, że leczenie i opieka stają się problemem nie tylko medycznym, ale także społecznym i ekonomicznym.

W Polsce udaru mózgu doznaje 70 tys. osób rocznie, a z powodu otępienia cierpi ok. 400 tys. osób. Najczęstszą przyczyną w tym drugim przypadku jest choroba Alzheimera, na którą w Polsce choruje 250 tys. osób. (przewiduje się, że do 2020 r. zachoruje na nią ok. 1miliona osób!). Wskaźniki te pokazują, jak niezbędne jest podjęcie wszelkich działań zmierzających do tego, aby wraz ze starzeniem się nie pogarszała się dramatycznie jakość życia. Konieczne jest więc poprawianie jakości opieki zdrowotnej, ale też wsparcie psychologiczne czy socjalne - nie tylko chorych osób, ale również ich rodzin.

Polska dąży do tego, by rok 2014 został ogłoszony Europejskim Rokiem Mózgu.

Czy wiesz, że: Jabłka ochronią przed udarem mózgu

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA