Erytrocyty (czerwone krwinki)

Czerwone krwinki to najliczniejsze z elementów morfotycznych krwi. Ich liczba co prawda zależy od wieku i płci, ale i tak zdecydowanie dominują liczebnie nad wszystkimi pozostałymi komórkami krwi.

Średnie normy:

  • 4,5-5,0 mln w 1 mm3 krwi u mężczyzn,
  • 4,0-4,5 mln w 1 mm3 krwi u kobiet.

Dojrzałe erytrocyty człowieka (podobnie jak u innych ssaków) są wtórnie bezjądrowe i przyjmują charakterystyczny kształt dwuwklęsłych krążków, co powoduje znaczne zwiększenie stosunku powierzchni do objętości komórki. Taka budowa jest wyrazem przystosowania erytrocytów do efektywnego transportu oraz przenikania gazów oddechowych przez błonę komórkową. Czerwone krwinki żyją dosyć długo, bo aż od trzech do czterech miesięcy, a po tym czasie ulegają rozpadowi, głównie w śledzionie.

Jak działają erytrocycy

Najistotniejszą funkcjonalnie cechą erytrocytów jest aktywne i odwracalne wiązanie przez nie tlenu przez obecną w nich hemoglobinę i transport tego gazu oddechowego z narządu wymiany gazowej do poszczególnych tkanek.

Krwinki czerwone charakteryzują się bardzo dużą wrażliwością na zmiany ciśnienia osmotycznego. Umieszczone w roztworze hipotonicznym pęcznieją i pękają, co połączone jest z uwalnianiem hemoglobiny (następuje proces hemolizy). Natomiast w roztworze hipertonicznym kurczą się – ich powierzchnia staje się pomarszczona, tworząc wypustki w kształcie kolców.

Gęstość czerwonych krwinek jest znacznie większa od gęstości osocza, co powoduje, że po pobraniu krwi z organizmu i dodaniu niewielkiej ilości substancji przeciwkrzepliwych erytrocyty opadają na dno naczynia. Zjawisko to nazywa się opadem lub odczynem Biernackiego (w skrócie OB). Wartości OB u dorosłego człowieka wynoszą:

  • u mężczyzn: 1-13 mm/h
  • u kobiet: 1-20 mm/h

U kobiet w ciąży i w połogu, a także w stanach zapalnych wartość OB znacznie wzrasta. Jest to związane z faktem, że szybkość opadania zależy między innymi od obecności przeciwciał w surowicy, ponieważ powodują one agregację lub zlepianie krwinek, przez co wzrasta gęstość powstałych struktur.

Czytaj też:

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA