} ?>

Dla Ciebie, na zdrowie!

Jak zabieg in vitro wpływa na rozwój noworodków?

Wcześniactwo, wady wrodzone czy niska urodzeniowa masa ciała to tylko niektóre następstwa ciąży uzyskanej dzięki metodzie in vitro.
Spis treści

Wprowadzenie zapłodnienia pozaustrojowego (IVF) jako jednej z metod wspomaganego rozrodu stworzyło dla wielu małżeństw i par możliwość posiadania upragnionego potomstwa, jednakże wraz z rozpowszechnieniem się tej wysokospecjalistycznej techniki odnotowuje się wzrost odsetka ciąż wielopłodowych.

W procedurze zapłodnienia pozaustrojowego odsetek ciąż wielopłodowych zależy od liczby zarodków transferowanych do jamy macicy. Priorytetowym wydaje się być dążenie do jak najmniejszej liczby ciąż mnogich podczas leczenia niepłodności gdyż ciąża mnoga implikuje zwiększone ryzyko wystąpienia powikłań zarówno położniczych jak i neonatologicznych.

Zobacz wideo: Jak kąpać, przewijać i szczepić niemowlaka?

Reklama

In vitro w USA

Szacuje się, iż w samym USA 30% ciąż wielopłodowych jest wynikiem zapłodnienia pozaustrojowego. Większość negatywnych następstw związana jest z krotnością liczby płodów. Ciąże mnogie wielokrotnie kończą się przed planowanym terminem porodu, średni czas trwania ciąży bliźniaczej wynosi ok 35 tygodni, trojaczej ok 31 tygodni w przypadku czworaczków około 30 tygodni ciąży. Wraz ze zwiększoną liczbą płodów maleje ich urodzeniowa masa ciała a co za tym idzie zwiększa się odsetek noworodków nie tylko urodzonych przedwcześnie ale również z cechami wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu (IUGR). W ciążach wielopłodowych stwierdza się także zwiększone ryzyko wystąpienia wad wrodzonych u noworodków.

Wcześniactwo i wynikające z niego wczesne i późne powikłania oraz bardzo mała (poniżej 1500g) lub skrajnie mała (poniżej 1000g) urodzeniowa masa ciała noworodków są  często powodem długotrwałego pobytu dzieci ( średnio 2-3 miesiące) na oddziałach intensywnej terapii neonatologicznej. Czynniki te wiążą się również ze wzrostem śmiertelności okołoporodowej (śmiertelność noworodków z ciąży trojaczej jest 12-krotnie większa niż dzieci z ciąży pojedynczej).

Dane literaturowe odnoszące się do rodzaju oraz częstości występowania wad wrodzonych u dzieci z ciąż indukowanych IVF są szalenie zróżnicowane i  częstokroć rozbieżne. Część ośrodków przytacza  zwiększone ryzyko wystąpienia wad cewy nerwowej i przepuklin czy wnętrostwa. W innych pracach wykazany jest brak istotnej statystycznie różnicy w częstości występowania wad wrodzonych u dzieci po zapłodnieniu IVF w porównaniu z grupą kontrolną noworodków urodzonych po poczęciu naturalnym. Kolejnym zagrożeniem związanym z ciążą wielopłodową jest zwiększona częstotliwość wystąpienia aberracji chromosomowych, aczkolwiek większość płodów (65%) z tego rodzaju zaburzeniami ulega spontanicznym poronieniom.

 

Reklama

Dziecko z in vitro

Wspomniane już wcześniej wcześniactwo, wady wrodzone czy mała urodzeniowa masa ciała są czynnikami mogącymi w przyszłości predysponować do wystąpienia u dzieci powikłań neurologicznych (np. mózgowego porażenia dziecięcego – ciąże pojedyncze 1,6/1000, bliźniacze 13/1000, trojacze 28/1000). W literaturze medycznej możemy również odnaleźć takie doniesienia, które wykazują wyższy odsetek przeżywalności dzieci z ciąż mnogich po zapłodnieniu pozaustrojowym w porównaniu do dzieci z ciąż mnogich poczętych w sposób naturalny. Prawdopodobnie fakt ten wiąże się z mniejszą liczbą ciąż jednokosmówkowych uzyskiwanych w metodzie IVF.

Zapłodnienie pozaustrojowe jest uznaną i coraz powszechniej stosowaną metodą wspomagania rozrodu. Jak każda ingerencja w naturę człowieka może ona nieść z sobą szereg powikłań ale z drugiej strony przy zachowaniu wszelkich zasad może ona przyczynić się do zwiększenia populacji zdrowych noworodków.

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Płodność i in vitro
Jak zwiększyć płodność? 8 sposobów na poprawę płodności
Para trzymająca się za ręce
Preejakulat - czym jest? Płyn preejakulacyjny a zapłodnienie
Plemniki zmierzają do komórki jajowej
Jak dochodzi do zapłodnienia - na czym polega? Przebieg
Plemniki i komórka jajowa
Podobne artykuły
Ciąża bez wytrysku
Ciąża bez wytrysku. Czy to możliwe? Czy można zajść w ciążę przez preejakulat?
Kalendarz miesiączkowy
Dni płodne po okresie - kiedy są, ile trwają i od czego zależą?
Zabieg in vitro
Dofinansowanie do in vitro - jak można uzyskać i do kiedy?
Podział zygoty
Implantacja zarodka - objawy. Kiedy następuje i ile trwa?
Kobieta u ginekologa
W jaki sposób podwójna macica wpływa na przebieg ciąży?

Reklama


Dokucza Ci ból i obrzęk gardła?
Sprawdź, co to oznacza!