Kobiety bardziej narażone na zawał

Kobiety są bardziej narażone na wystąpienie zawału. Determinuje to budowa ich naczyń wieńcowych

Wyniki badań angiografii tętnic wieńcowych - czyli zobrazowania ich budowy - u kobiet i mężczyzn wykazały znaczące różnice. Mają one istotny wpływ na powstawanie zatorów wieńcowych. One z kolei mogą powodować zawały serca

Badania przeprowadziło i przedstawiło Towarzystwo Radiologiczne Ameryki Północnej (RSNA). Radiologia zajmuje się obrazowaniem ciała człowieka. To osobna dziedzina medycyny.

Współczesne badania

Naukowcy z Uniwersytetu Południowej Karoliny przeanalizowali budowę naczyń wieńcowych 480 osób o średniej wieku 55 lat. Wszyscy skarżyli się na ostry ból w klatce piersiowej. 65 proc. badanych stanowiły kobiety, a 35 proc. mężczyźni. Obserwacje prowadzono przez 12,8 mies.

W okresie badawczym odnotowano, że u 70 pacjentów wystąpiły poważne i niekorzystne zdarzenia, jak zawał serca, choroba niedokrwienna serca, rewaskularyzacja (poszerzenie i udrożnienie zwężonego naczynia krwionośnego) czy zgon. W sumie było to 87 niekorzystnych zdarzeń sercowych.

Gdy te dane porównano z wynikami budowy naczyń wieńcowych okazało się, że kobiety z dużą ilością cholesterolu są znacznie bardziej narażone na zawał serca niż mężczyźni.


Choroba wieńcowa, to zwężenie naczyń krwionośnych dostarczających sercu tlen i krew. Jest powodowane przez nagromadzenie tłuszczu i innych substancji oklejających tętnice od środka i zwężające ich światło. Według danych Centrum Kontroli Chorób i Prewencji zawał serca to najczęstsza z przyczyn śmierci kobiet i mężczyzn w Stanach Zjednoczonych.

medicalnewstoday.com

ek, aw


ZOBACZ TAKŻE

Walczący z miażdżycą

Żywienie w zawale mięśnia sercowego

Zawał serca

Zniszczenie mięśnia sercowego

Rozpoznanie zawału serca

Lista leków refundowanych w kardiologii

Serce sportowca

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA