Konkurs Trening z Medme.pl

Prowadzisz zdrowy styl życia? Dbasz o dobrą kondycję i ciało? Podziel się z nami swoimi wskazówki dotyczącymi sportowej diety! Opisz nam swój ulubiony zdrowy posiłek i zgarnij zestaw odżywczych suplementów diety o wartości blisko 500 zł!
konkurs trening z medme

Spis treści

Trening z MedMe.pl – konkurs

Polecenie konkursowe brzmi: Podaj w komentarzu pod konkursowym postem (na naszym profilu na FB) swój przepis na odżywczy posiłek po treningu. Swoją propozycję krótko uzasadnij i wyjaśnij, dlaczego właśnie to danie jest najlepsze.

Nie zwlekaj, nagrodzimy aż 10 najlepszych propozycji! Do wygrania atrakcyjne zestawy od Ale:

MIEJSCE I – III:

 • 1 x ALE Gainer Milk Chocolate 5000 g (189, 00 zł brutto), 2 x ALE Gainer Vanilla 1000 g (89,98 zł brutto), 1 x ALE Whey Vanilla 600 g (75,99 zł brutto), 1 x ALE BCAA+ Glutamina Grapefruit 500 g (84,46 zł brutto), 9 x ALE Gel Green Apple 55,5 g (54,00 zł brutto);

MIEJSCE IV - VIII

 • 3 x ALE Gainer Vanilla 1000 g (134,97 zł brutto), 1 x ALE BCAA+ Glutamina Grapefruit 500 g (84,46 zł brutto);

MIEJSCE IX – X

 • 2 x ALE Gainer Vanilla 1000 g (89,98 zł brutto), 1 x ALE BCAA+ Glutamina Grapefruit 500 g (84,46 zł brutto);

Wyniki konkursu Trening z MedMe.pl

Już są wyniki naszego konkursu! Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za wspólną zabawę! Wszystkie rady na potreningowy brzmią bardzo smakowicie. Wybraliśmy 10 najlepszych komentarzy.

Nagrodę otrzymują:

MIEJSCE I – III:

 • Łukasz Sobczyk-Bieniek
 • Be Pe
 • Rafał MaRa

MIEJSCE IV – VIII

 • Mateusz Trener
 • Piotr Harkiewicz
 • Darek Cejman
 • Agnieszka Olszak
 • Rafał Krześkiewicz

MIEJSCE IX – X

 • Agnieszka Danowska
 • Aleksandra Bujak

Serdecznie gratulujemy i prosimy Zwycięzców o skontaktowanie się z nami w wiadomości prywatnej na naszym Facebooku, w celu ustalenia szczegółów przekazania nagrody!

Zasady konkursu Trening z MedMe.pl w pigułce

 • Konkurs trwa w dniach: 6 – 15 października 2017 roku do godziny 23:59.
 • Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod konkursowym postem na profilu Organizatora do dnia 17 października 2017 r., do godziny 23:59 oraz na stronie https://www.medme.pl/artykuly/konkurs-trening-z-medme-pl,67823.html.
 • Zwycięzcy będą zobowiązani w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników do napisania na profilu Facebookowym Organizatora wiadomości prywatnej ze swoim danymi niezbędnymi do przekazania nagrody (imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
 • Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić odpowiedź na zadanie konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym na fanpage’u MedMe.pl, na Facebooku https://www.facebook.com/MedmePL/. Cała treść komentarza traktowana jest jako zgłoszenie udziału w Konkursie.
 • Jedna osoba może zamieścić dowolną liczbę odpowiedzi.
 • Jedna osoba może zostać nagrodzona tylko raz.
 • Zgłaszane odpowiedzi muszą być przejawem osobistej twórczości Uczestnika Konkursu. Uczestnik ponosi za nie pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).
 • Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 • Reklamacje można zgłaszać na adres mailowy: kontakt@medme.pl.

Pełna treść regulaminu konkursu znajduje się poniżej:

Regulamin Konkursu „TRENING Z MEDME”

 1.  Postanowienia ogólne

1.1 Konkurs organizowany jest przez Pharma Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000321925, REGON: 100621621 zwaną dalej: „Organizatorem”.

1.2 Regulamin jest jedynym dokumentem, który określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

1.3 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.

1.4 Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5 Definicje:

Regulamin - niniejszy Regulamin;

Konkurs - Konkurs pod hasłem: „Trening z MedMe” organizowany według zasad określonych Regulaminem;

CafeSenior.pl - portal internetowy (www.medme.pl) działający pod domeną internetową należącą do Organizatora;

Uczestnik – osoba fizyczna, która zgłosi się do udziału w Konkursie i zamieści odpowiedź w formie komentarza pod postem konkursowym;

Zwycięzca – osoba nagrodzona Nagrodą;

Nagroda I stopnia  – zestaw odżywek dla sportowców firmy ALE o łącznej wartości 493,43 zł brutto:

1 x ALE Gainer Milk Chocolate 5000 g (189, 00 zł brutto), 2 x ALE Gainer Vanilla 1000 g (89,98 zł brutto), 1 x ALE Whey Vanilla 600 g (75,99 zł brutto), 1 x ALE BCAA+ Glutamina Grapefruit 500 g (84,46 zł brutto), 9 x ALE Gel Green Apple 55,5 g (54,00 zł brutto);

Nagroda II stopnia  – zestaw odżywek dla sportowców firmy ALE o łącznej wartości 219,43 zł brutto:

3 x ALE Gainer Vanilla 1000 g (134,97 zł brutto), 1 x ALE BCAA+ Glutamina Grapefruit 500 g (84,46 zł brutto);

Nagroda III stopnia  – zestaw odżywek dla sportowców firmy ALE o łącznej wartości 174,44 zł brutto:

2 x ALE Gainer Vanilla 1000 g (89,98 zł brutto), 1 x ALE BCAA+ Glutamina Grapefruit 500 g (84,46 zł brutto); 

Komisja Konkursowa – komisja złożona z trzech pracowników Organizatora;

Facebook - serwis internetowy (serwis społecznościowy) działający pod domeną facebook.com.

1.6 Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowanym wspierany, administrowany ani tworzony we współpracy z serwisem społecznościowym Facebook. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie serwisowi Facebook.

 1. Uczestnictwo w Konkursie

2.1 Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2.2 Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie.

2.3 Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.

2.4 Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

 1.  Przebieg i warunki udziału w Konkursie

3.1 Celem Konkursu jest wyłonienie Zwycięzców.

3.2 Rozpoczęcie Konkursu przypada na dzień 06.10.2017 r., a jego zakończenie nastąpi 15.10.2017 r., o godzinie 23:59.

3.3 Konkurs zostanie ogłoszony na profilu MedMe.pl, na Facebooku: https://www.facebook.com/MedmePL/.  

3.4 Aby wziąć udział w Konkursie należy zamieścić odpowiedź na zadanie konkursowe w formie komentarza pod postem konkursowym na fanpage’u MedMe.pl, na Facebooku https://www.facebook.com/MedmePL/. Cała treść komentarza traktowana jest jako zgłoszenie udziału w Konkursie.

3.5 Polecenie konkursowe brzmi: Podaj w komentarzu swój przepis na odżywczy posiłek po treningu. Swoją propozycję krótko uzasadnij i wyjaśnij, dlaczego właśnie to danie jest najlepsze.

3.6 Jedna osoba może udzielić dowolną liczbę odpowiedzi.

3.7 Jedna osoba może zostać nagrodzona tylko raz.

3.8 Zgłaszane odpowiedzi muszą być przejawem osobistej twórczości Uczestnika. Uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich (praw autorskich lub dóbr osobistych).

3.9 Uczestnik udziela niewyłącznej licencji na bezpłatne, bezwarunkowe i bezterminowe na korzystanie przez Organizatora nadesłanego komentarza na polach eksploatacji, o których mowa w 3.10, a także publiczne jego udostępnianie, wykonanie praw autorskich zależnych, w szczególności twórcze przekształcanie, przerabianie i adaptowanie całości lub fragmentów; wielokrotne publikowanie w materiałach promocyjnych związanych i niezwiązanych z akcjami MedMe.pl.

3.10 Licencja, o której mowa w 3.9 obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie egzemplarzy utworu techniką drukarską, reprograficzną oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie oraz najem oryginału albo egzemplarzy;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci informatycznych.

3.11 Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez spółkę Pharma Partner Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zbąszyńskiej 3, 91-342 w Łodzi, danych osobowych, tj. imienia i nazwiska lub pseudonimu zawartych na profilu Facebook oraz później danych osobowych przekazanych w mailu po zakończeniu konkursu lub w wiadomości prywatnej na profilu Facebook (w przypadku Zwycięzcy Konkursu), tj. imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy nagrody, numeru telefonu – na potrzeby realizacji Konkursu .

3.12 Organizator informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych, ich poprawienia lub usunięcia.

3.13 Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby rejestracji Uczestników w Konkursie na podstawie składanych zgłoszeń, udziału Uczestników w Konkursie, wydania nagród oraz rozpatrzenia reklamacji.

 

 1. Zasady wyłaniania zwycięzców w Konkursie oraz rozstrzygnięcie

4.1 Zwycięzcę Konkursu wybiera Komisja Konkursowa.

4.2 Komisja Konkursowa wyróżni 10 zgłoszeń konkursowych oceniając pomysłowość, kreatywność oraz oryginalność zdjęcia, a także zgodność zdjęcia oraz treści postu z poleceniem konkursowym.

4.3 Zwycięskie zgłoszenia muszą spełniać podstawowe warunki zapisane w punktach 3.4 i 3.5 Regulaminu.

4.4 Organizator jest uprawniony do pominięcia zgłoszeń konkursowych, które zdaniem Organizatora:

a) nie spełniają warunków określonych w Regulaminie,

b) naruszają prawo lub dobre obyczaje,

c) zawierają wulgaryzmy, ataki słowne na osoby fizyczne ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną oraz sformułowania wskazujące na promowanie, reklamowanie przedsiębiorców,

d) naruszają lub mogą naruszać prawa osób trzecich.

4.5 Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w komentarzu pod konkursowym postem na profilu Organizatora do dnia 17.10.2017 r., do godziny 23:59 oraz na stronie https://www.medme.pl/artykuly/konkurs-trening-z-medme-pl,67823.html.  ‎

4.5 Zwycięzcy będą zobowiązani w ciągu 5 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników do napisania na profilu Facebookowym Organizatora wiadomości prywatnej ze swoim danymi niezbędnymi do przekazania nagrody (imię i nazwisko, adres, numer telefonu).
 

 1. Nagroda Konkursowa

5.1 Nagroda I stopnia zostanie przyznana 3 Uczestnikom Konkursu za zajęcie miejsc I – III. Nagrodą I stopnia jest zestaw odżywek dla sportowców firmy ALE o łącznej wartości 493,43 zł brutto:

1 x ALE Gainer Milk Chocolate 5000 g (189, 00 zł brutto), 2 x ALE Gainer Vanilla 1000 g (89,98 zł brutto), 1 x ALE Whey Vanilla 600 g (75,99 zł brutto), 1 x ALE BCAA+ Glutamina Grapefruit 500 g (84,46 zł brutto), 9 x ALE Gel Green Apple 55,5 g (54,00 zł brutto);

Nagroda II stopnia zostanie przyznana 5 Uczestnikom Konkursu za zajęcie miejsc IV – VIII. Nagrodą II stopnia jest zestaw odżywek dla sportowców firmy ALE o łącznej wartości 219,43 zł brutto:

3 x ALE Gainer Vanilla 1000 g (134,97 zł brutto), 1 x ALE BCAA+ Glutamina Grapefruit 500 g (84,46 zł brutto);

Nagroda III stopnia zostanie przyznana 2 Uczestnikom Konkursu za zajęcie miejsc IX - X. Nagrodą III stopnia jest zestaw odżywek dla sportowców firmy ALE o łącznej wartości 174,44 zł brutto:

2 x ALE Gainer Vanilla 1000 g (89,98 zł brutto), 1 x ALE BCAA+ Glutamina Grapefruit 500 g (84,46 zł brutto); 

5.2 Nagrody zostaną przekazane Zwycięzcom w ciągu 14 dni roboczych od momentu przesłania Organizatorowi poprawnych danych do wysyłki, w wiadomości prywatnej na portalu Facebook.

5.3 Nie jest możliwe odstąpienie Nagrody osobom trzecim ani wypłacenie jej równowartości w formie pieniężnej, ani wymiana na jakąkolwiek inną Nagrodę.

 

 1. Uwagi Dodatkowe

6.1 Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje można kierować na adres mailowy: kontakt@medme.pl. W temacie wiadomości należy wpisać „Konkurs – Trening z MedMe”

6.2 Wszelkie reklamacje dotyczące przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy powinni zgłaszać pisemnie do dnia 29.10.2017.

6.3 Reklamacja zgłoszona po terminie określonym w punkcie 6.2 powyżej nie wywołuje skutków prawnych.

6.4 Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, datę, adres e-mail Uczestnika oraz dokładny opis reklamacji.

6.5 Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora. O decyzji Komisji Konkursowej w sprawie zgłoszonej reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez siebie adres e-mail w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. 

6.6 Regulamin będzie dostępny w okresie trwania Konkursu na: https://www.medme.pl/artykuly/konkurs-trening-z-medme-pl,67823.html.  ‎

6.7 Wykluczeniu z Konkursu będą podlegać zgłoszenia naruszające Regulamin i łamiące prawa autorskie.

6.8 Czas trwania Konkursu może ulec zmianie poprzez jego wydłużenie przez Organizatora. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o nowym terminie rozstrzygnięcia konkursu poprzez ogłoszenie na profilu https://www.facebook.com/MedmePL/.

6.9 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

Zamknij