Nowy sklep

już ON-LINE

Medycyna personalizowana - czy ma szansę na rozwój w Polsce?

Medycyna personalizowana - czy ma szansę na rozwój w Polsce?
Medycyna personalizowana to strategia oparta na indywidualnym podejściu do pacjenta. Kładzie nacisk na precyzyjny wybór grup pacjentów w celu zapewnienia im optymalnie dopasowanego leczenia o wyższej skuteczności. Czy ma szanse zaistnieć w Polsce?
 

Wprowadzenie tego modelu napotyka szereg barier. Prof. Helmut Brand, który współprzewodniczy Europejskiej Koalicji ds. Medycyny Personalizowanej (The European Alliance for Personalized Medicine), jeden z kluczowych ekspertów Komisji Europejskiej w zakresie zdrowia publicznego uważa, że Europa potrzebuje nowych ram prawnych oraz nowego modelu ekonomicznego, które pozwolą nie tylko na opracowanie nowego leku, ale sprawią, że ten lek będzie dostępny dla pacjentów, którzy go potrzebują, w każdym miejscu w Europie. Jego zdaniem, najważniejszym zadaniem dla Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w najbliższych latach powinno być wspieranie stworzenia takiego klimatu prawnego, który umożliwiłby przystępność nowych leków. Potrzebna jest integracja europejska w zakresie zdrowia i polityki zdrowotnej, czyli zmiana perspektywy „od polityk zdrowotnych w Europie do europejskiej polityki zdrowotnej”. To wymaga dostosowywania systemów opieki zdrowotnej do wyzwań stawianych przez rozwój i finansowanie nowych technologii medycznych.

Czytaj też: Kobiety, dzięki którym rozwinęła się medycyna

Indiwidualny system opieki zdrowotnej

         Według prof. Branda droga, która prowadzi do zdrowszej Europy, zdecydowanie wiedzie przez medycynę personalizowaną. W tej innowacyjnej metodzie podejścia do pacjentów używa się informacji genetycznej do określenia, czy dany lek będzie skuteczny dla danego pacjenta. Pomaga ona lekarzowi w podjęciu właściwej decyzji o zastosowaniu optymalnego leczenia. Medycyna personalizowana ma także ogromne znaczenie dla rozwoju profilaktyki. Jednak pomimo wielkiego skoku w nauce w ostatnich latach, droga do medycyny personalizowanej jest jeszcze daleka. Wyzwania, przed którymi stoją pacjenci, systemy ochrony zdrowia i przemysł farmaceutyczny dotyczą problemów generowanych przez różne standardy opieki zdrowotnej w różnych krajach, różnej struktury cen i dostępności świadczeń. Profesor Brand twierdzi, że konieczne są radykalne rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej jako całości, ponieważ żaden kraj europejski nie jest w stanie sprostać temu zadaniu samodzielnie, zwłaszcza przy założeniu wierności takim wartościom europejskim jak sprawiedliwość i solidarność. W Europie, z jej 500 milionami mieszkańców, nie można już dłużej opierać się na modelu „jednego rozwiązania dla wszystkich”. Oczywiście nowe leki celowane wymagają drogich badań i opracowań, ale aktualny system zachęt i refundacji wymaga dość drastycznej przebudowy.

Czy wiesz, że: Lekarz nie nazwie pacjenta "otyłym"

         Europejska Koalicja ds. Medycyny Personalizowanej, założona w 2012 roku, zrzesza czołowych europejskich ekspertów z dziedziny ochrony zdrowia, organizacje i instytucje opieki zdrowotnej, a także rzeczników praw pacjenta. Jej celem jest podniesienie jakości leczenia pacjentów, przede wszystkim dzięki dostępowi do medycyny personalizowanej. EAPM wzywa Komisję Europejską, Parlament Europejski i kraje członkowskie UE do modyfikacji systemów ochrony zdrowia, stwarzających korzystne warunki dla szerszego zastosowania medycyny personalizowanej. Europejska Koalicja ds. Medycyny Personalizowanej prowadzi kampanię STEPs (Specialised Treatment for Europe’s Patients), której celem jest włączenie medycyny personalizowanej do unijnej polityki zdrowotnej na najbliższe 20 lat.

Czytaj też: Lekarz z sercem: wspomnienie Zbigniewa Religi

Materiały prasowe

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA