Mieszkasz w dużym mieście? Musisz to wiedzieć!

Mieszkasz w dużym mieście? Musisz to wiedzieć!
Starszy niż rok
Aż 6 polskich miast znalazło się w pierwszej dziesiątce miast europejskich z największą liczbą dni w roku, w których przekroczono dobowe dopuszczalne stężenie pyłu PM10. Zanieczyszczenie pyłem jest wynikiem tzw. niskiej emisji, pochodzącej z domowych pieców i lokalnych kotłowni węglowych oraz zanieczyszczeń komunikacyjnych i przemysłowych. Najwyższą pozycję we wspomnianym niechlubnym rankingu zajmuje Kraków (3 miejsce). W Krakowie, jak i w pozostałych miejskich aglomeracjach główną przyczyną złego stanu powietrza pozostają zanieczyszczenia komunikacyjne.

Polskie Dni Spirometrii

Wczoraj, czyli 14 września rozpoczynają się III Polskie Dni Spirometrii. Jest to inicjatywa mająca na celu edukację społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z chorobami dróg oddechowych. Doktor Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Federacji, przypomina, że choroby płuc mają ścisły związek z zanieczyszczeniem powietrza, z powodu którego na świecie umiera rocznie 3,7 mln ludzi, a w Polsce nawet 45 tysięcy osób każdego roku. „Największym problemem dla jakości powietrza w naszym kraju jest nadmierne stężenie pyłu zawieszonego oraz benzo(a)pirenu. Wysokie stężenie pyłu zawieszonego wywołuje i nasila choroby płuc - POChP, astmę i układu krążenia, takie jak: zawały serca, zaburzenia rytmu serca oraz udary mózgu” – twierdzi dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP.

Dane nt. szkodliwości mikrocząstek wnikających do płuc wynikają z wielu badań epidemiologicznych oraz eksperymentalnych. Negatywny wpływ PM na układ krążenia może zależeć oprócz rozmiarów pyłów, także od ich składu chemicznego np. zawartości metali, związków organicznych, endotoksyn i innych substancji. Zasadniczym działaniem PM jest wywoływanie zmian zapalnych wraz z nasileniem stresu oksydacyjnego  w całym organizmie. Na uruchomioną kaskadę reakcji patofizjologicznych składają się zmiany w reologii krwi, które sprzyjają zakrzepicy, zaburzeniom rytmu serca, ostrym zdarzeniom naczyniowym zarówno poprzez niestabilność blaszki, jak i długoterminowy rozwój miażdżycy. Dodatkowo znaczenie ma zaburzenie równowagi układu autonomicznego poprzez interakcje PM na neuronowe łuki odruchowe. Do chorób wywoływanych przez zanieczyszczenia powietrza dołączyły choroby układu krążenia (udary, zawały serca, zaburzenia rytmu serca).

Chorują przede wszystkim mieszkańcy dużych miast

Brak rozwiązań prawnych, umożliwiających ograniczenie poziomu szkodliwych substancji w powietrzu, będzie miał dramatyczny wpływ na zdrowie i życie Polaków, który już dziś jest niebagatelny.

Zobacz: Problem polskich miast: zanieczyszczone powietrze i jego wpływ na zdrowie

W trakcie badań wykonanych przez Politechnikę Warszawską i Wojskowy Instytut Medyczny w latach 2008-2012 pt. „Analiza i ocena efektów oddziaływania ruchu drogowego na zdrowia mieszkańców miast”, dr Artur Badyda, dr hab. med. Wojciech Lubiński i dr Piotr Dąbrowiecki wykazali że, u mieszkańców  stolicy, którzy zamieszkują tereny nad dużymi  arteriami komunikacyjnymi, do 6 razy częściej w badaniach czynnościowych układu oddechowego wykrywano obturację oskrzeli (skurcz, zwężenie oskrzeli) niż w grupie osób mieszkających w czystych ekologicznie rejonach Roztocza. Objawy astmy i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) występowały 3-4 razy częściej u warszawiaków niż u mieszkańców terenów wiejskich. Dlatego, mieszkańcy dużych miast, kaszląc i odczuwając duszność, tym bardziej nie powinni zwlekać z diagnostyką, co umożliwia badanie spirometryczne.

Przede wszystkim – szybka diagnoza

Nieefektywne diagnozowanie chorób płuc w Polsce stanowi realny problem, który dotyczy ponad 50% chorych na astmę i aż 80% chorych na POChP. Dlatego też, Polskie Dni Spirometrii corocznie stanowią okazję do wykonania badań spirometrycznych, postawienia właściwej diagnozy i edukowania polskiego społeczeństwa, które nie jest świadome faktu, że pod względem zanieczyszczenia powietrza, zajmujemy wysokie lokaty w międzynarodowych zestawieniach. Do tej pory w ramach akcji udział wzięło ponad 600 ośrodków medycznych i przebadano 30 000 osób, z czego 6 000 skierowano do dalszej diagnostyki w kierunku potwierdzenia choroby obturacyjnej płuc. „Płuca człowieka działają jak filtr, ale w odróżnieniu od filtra samochodowego, nie możemy go wymienić. Dlatego tak ważne jest oddychanie czystym powietrzem, jak również zapobieganie i leczenie chorób płuc” – podsumowuje doktor Dąbrowiecki.

Poznaj: 5 najzdrowszych miast świata

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 16)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA