Nowy sklep

już ON-LINE

NFZ udostępnił serwis poświęcony listom oczekujących na świadczenia

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnił na swojej stronie opis działania serwisu, który umożliwia wyszukiwanie informacji z zakresu list oczekujących do tzw. komórek organizacyjnych – m.in. poradni specjalistycznych czy oddziału szpitalnego, oraz na wybrane procedury medyczne na terenie konkretnego województwa.
 

Informacje te zostały udostępnione przez świadczeniodawców (szpitale, poradnie medyczne) i prezentowane są w formie podziału na dwie kategorie: „przypadek pilny” oraz „przypadek stabilny”. Czytaj też: Pacjencie możesz pozwać NFZ za brak refundacji

Serwis internetowy NFZ

W serwisie publikowane są m.in. informacje o:
-średnim czasie oczekiwania (w dniach);
-liczbie osób oczekujących wg stanu na koniec miesiąca;
- liczbie osób, które w ciągu minionego miesiąca zostały wykreślone z listy oczekujących, z powodu wykonania świadczenia.

Czytaj też: Prawa pacjenta. Sprawdź, jakie masz prawa

Aby dowiedzieć się, jakiego miesiąca dotyczą powyższe dane, należy sprawdzić kolumnę „miesiąc i rok aktualizacji danych”. „Średni czas oczekiwania” prezentowany w serwisie oznacza natomiast średnią liczbę dni, jaką oczekiwały na udzielenie świadczenia osoby, którym zostało już ono wykonane. Czas ten świadczeniodawcy obliczają zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Warto wiedzieć, że do obliczenia średniego czasu oczekiwania są brane pod uwagę – zgodnie z owym wzorem – wyłącznie osoby, które znajdowały się wcześniej na liście oczekujących, a którym w ciągu ostatnich 6 miesięcy udzielono należnego świadczenia i z tego powodu zostały z listy skreślone. Nie uwzględnia się więc osób, którym świadczenie udzielone zostało w przypadku nagłym, jak również pacjentów, którzy znajdują się w trakcie leczenia i wymagają wykonywania kolejnych etapów świadczenia w ściśle określonym odstępie czasu. Średni czas oczekiwania wynoszący 0 dni może więc oznaczać dwie sytuacje: świadczenia udzielone zostały na bieżąco, bądź w okresie ostatnich 6 miesięcy nikomu zapisanemu na liście nie zostało wykonane świadczenie, a więc nie został z niej skreślony. Dlatego też ważne jest, by korzystając z serwisu, zwracać uwagę zarówno na średni czas oczekiwania, jak i na liczbę osób oczekujących oraz liczbę osób skreślonych z listy z powodu wykonania świadczenia.

Aby dowiedzieć się, jak wyszukać informacje dotyczące list oczekujących oraz zobaczyć przykład, jak prawidłowo czytać informacje udostępnione w serwisie, wejdź na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia.

nieprzyjazna i niechętna pacjentom. Chorzy zamiast pomocy często napotykają ścianę biurokracji.

Czytaj też: Pacjent i lekarz - dwie strony tej samej choroby

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)