Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗
Prawdziwe królowe wśród orzechów. 👑 Sprawdź❗

Nowe obostrzenia koronawirusa w Polsce. Jakie i do kiedy?

Nowe obostrzenia koronawirusa to kolejne zabezpieczenia przed wirusem. W Polsce ograniczenia dotyczą wielu sfer życia codziennego, zawodowego i publicznego. Ale mimo uciążliwości to jedna ze skuteczniejszych form walki z rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2. Co wolno robić, gdzie chodzić, jak korzystać ze sklepów i komunikacji miejskiej? Te zasady powinien znać każdy, gdyż dotyczą bezwzględnie wszystkich w czasie zmagań z COVID-19.
Obostrzenia koronawirusa w Polsce
Źródło: 123RF
Spis treści

Reklama

Nowe obostrzenia rządu

Wszystkie ograniczenia, jakie państwo nakłada na obywateli mają swoje uzasadnienie w ogłoszonym stanie epidemii. Prawo daje takie możliwości Radzie Ministrów, a w szczególności ministrowi zdrowia.

Zgodnie z §1 Rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, właśnie w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Dla każdego obywatela, przebywającego na terenie Polski oznacza to tylko jedno - konieczność podporządkowania się ustalonym przez Radę Ministrów zasadom postępowania. Wszystkim działaniom przyświeca tylko jeden cel – minimalizacja skutków epidemii.

Reklama

Informacje o koronawirusie

Dlaczego obostrzenia koronawirusa w codziennym życiu i funkcjonowaniu są tak ważne w walce z tą chorobą? Przede wszystkim należy wiedzieć, czym jest koronawirus. To drobnoustroje, które wywołują infekcje układu oddechowego i pokarmowego u ludzi i u zwierząt.

Do większości zakażeń dochodzi droga kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha. Można także zarazić się wirusem SARS-CoV-2 dotykając powierzchni lub przedmiotów, na których już znajduje się wirus (na przykład ze śliny osoby chorej).  Wystarczy wtedy dotknąć swoich oczu, ust czy nosa, a zarażenie jest pewne. Dlatego też rządy państw w większości podejmują takie działania, które mają na celu ograniczanie międzyludzkich kontaktów i hamowanie rozprzestrzeniania się choroby COVID-19.

Wprowadzenie stanu epidemii w kraju daje szereg możliwości prawnych do tego typu ograniczeń. Obostrzenia, dotyczące codziennego życia i funkcjonowania dotyczą głównie wzajemnej izolacji. Ograniczanie kontaktów międzyludzkich to ograniczanie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Niestety, wraz z rozwojem epidemii, zaostrzenia te przybierają bardziej rygorystyczne formy.  

Reklama

Nowe obostrzenia dotyczące koronawirusa

W dniu 31 marca 2020 r. zostało wydane kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 31.03.2020 r. poz. 566).

Określenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako obszaru, na którym wystąpił stan epidemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 ww. rozporządzenie) daje możliwości wprowadzania dodatkowych, nowych obostrzeń koronawirusa w Polsce w celu opanowania rozprzestrzeniania się wirusa w kraju. Wszystkie te zakazy i nakazy bezwzględnie obowiązują osoby, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Oto lista nowych obostrzeń, obowiązujących od dnia 01.04.2020 r., zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r.:

 1. sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia,
 2. targowiska – 3 klientów na jeden punkt kasowy,
 3. placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe,
 4. zamknięcie hoteli i miejsc noclegowych (wyjątkiem są miejsca dla osób w kwarantannie, personelu medycznego, osób w delegacjach i w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz osoby zakwaterowane w hotelu przed dniem 31 marca),
 5. obowiązkowa kwarantanna dla wszystkich domowników osoby, skierowanej na kwarantannę,
 6. zawieszenie działalności rehabilitacyjnej,
 7. zamknięcie salonów kosmetycznych i fryzjerskich,
 8. zakaz wychodzenia z domu osobom poniżej 18 roku życia bez opieki dorosłego,
 9. możliwość opuszczania domu tylko w uzasadnionych przypadkach
 • dojazd do pracy
 • wolontariat na rzecz walki z COVID-19,
 • załatwianie niezbędnych spraw, związanych z codziennym życiem (zakupy, opieka nad bliskimi, wykupienie leków, spacer z psem czy wizyta u lekarza),
 1. zakaz przebywania na plażach i terenach zielonych, takich jak parki, bulwary, promenady, zieleńce, ogrody botaniczne, zoologiczne, place zabaw czy ogródki jordanowskie,
 2. minimalna 2 metrowa odległość między pieszymi, włącznie z członkami rodziny czy osobami bliskimi, poza 2 wyjątkami:
 • rodzice z dziećmi do 13 roku życia,
 • osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać wraz ze swymi opiekunami,
 1. obowiązek pracy zdalnej, za wyjątkiem czynności, kiedy praca zdalna nie stwarza możliwości ich prawidłowego wykonywania,
 2. rozszerzenie zasady limitu pasażerów także w odniesieniu do transportu niepublicznego, wg reguły „tylu pasażerów, ile połowa miejsc siedzących” (nie dotyczy samochodów osobowych), od 02.04,
 3. dodatkowe zabezpieczenia miejsc pracy pracowników, od 02.04
 • obowiązek używania rękawiczek,
 • zapewnienie dostępu do płynów dezynfekujących,
 • oddalenie stanowisk pracy od siebie na odległość 1,5 metra
 1. godziny dla seniorów – od 10.00 do 12.00 we wszystkich sklepach i punktach usługowych mogą być obsługiwane tylko osoby powyżej 65 roku życia.

Wszystkie wcześniej wprowadzone obostrzenia, dotyczące zakazu przeprowadzania imprez masowych oraz zawieszenia zajęć w szkołach i na uczelniach nadal obowiązują.

Reklama

Nowe obostrzenia 9.04

9 kwietnia 2020 roku, premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji przekazał kolejne informacje w związku z koronawirusem.

Przede wszystkim oznajmił obostrzenia obowiązujące do 19 kwietnia, jak:

 • podtrzymanie zamknięcia galerii handlowych, zakładów fryzjerskich, itd..,
 • niezmienienie limitów liczby osób przebywających w sklepach, aptekach i kościołach,
 • przedłużenie o tydzień zamknięcia szkół, uczelni i przedszkoli,
 • przesunięcie terminów matur oraz egzaminów ósmoklasisty – nie będą miały miejsca wcześniej niż w czerwcu, a dokładny termin zostanie podany minimum 3 tygodnie wcześniej,
 • przedłużenie zasiłku opiekuńczego dla rodziców, którzy na skutek zamknięcia placówek oświatowych nie mają z kim zostawić potomstwa.

Dodatkowo do 3 maja 2020 ma obowiązywać 14-dniowa kwarantanna dla osób, które wracają z zagranicy. Jeśli chodzi o imprezy masowe to nie będą one miały miejsca do odwołania – nie ustalono konkretnej daty w tym aspekcie.

Co ważne, od 16 kwietnia w przestrzeni publicznej obowiązywać będzie noszenie maseczek przez osoby wychodzące z domu. Chodzi o to, by ograniczyć rozprzestrzenianie wirusa. Jak dodał minister Szumowski, nie musi to być maseczka, wystarczy zwykła chustka czy szalik.

Całe wystąpienie premiera Morawieckiego dostępne jest na Twitterze:

Źródło: Oficjalny profil Kancelarii Premiera na Twitterze

Reklama

Zalecenia w związku z koronawirusem

Na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego są zamieszczane informacje, dotyczące zaleceń postępowania w życiu codziennym w czasie epidemii koronawirusa. Obok ciągle pojawiających się nowych obostrzeń koronawirusa w Polsce, w funkcjonowaniu każdej osoby obowiązują także stałe niezmienne zalecenia, szczegółowo określane przez GIS, WHO czy Ministerstwo Zdrowia. Trzeba o nich koniecznie pamiętać, aby nie narażać siebie i swoich bliskich na ryzyko zakażenia.

Co zalecają organy państwa (GIS i Ministerstwo Zdrowia)? Zgodnie z informacjami Głównego Inspektora Sanitarnego zaleca się:

 1. Bezpieczną odległość między osobami (do 2 m.).
 2. Regularne i dokładne mycie rąk wodą z mydłem lub środkiem dezynfekującym na bazie alkoholu (min. 60%).
 3. Zapewnienie w miejscach użyteczności publicznej możliwości umycia rąk.
 4. Umieszczenie w widocznych miejscach dozowników z płynem odkażającym.
 5. Wywieszenie w widocznych miejscach informacji, jak skutecznie myć ręce.
 6. Zapewnienie czystych i higienicznych miejsc pracy przez pracodawcę
 • regularne przecieranie środkiem dezynfekującym powierzchni dotykowych (biurka, stoły, lady, klawiatury, telefony),
 • regularne sprzątanie pomieszczeń często używanych (toalety i inne wspólne pomieszczenia).

Każdy powinien pamiętać o bardzo indywidualnych osobistych zaleceniach. Składają się na nie zasady postępowania, o których musi pamiętać pojedynczy człowiek. Przede wszystkim należy:

 • często myć ręce, zgodnie z zasadami prawidłowego i skutecznego mycia rąk,
 • stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania, a mianowicie zakrywać usta i nos zgiętym łokciem,
 • unikać dotykania ust, nosa i oczu, aby nie przenosić wirusa,
 • przy zaobserwowaniu objawów zakażenia koronawirusem niezwłocznie poinformować właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłaszać się do oddziału zakaźnego w szpitalach.

Sytuacja epidemiologiczna jest bardzo dynamiczna. Inne obostrzenia obowiązywały do dnia 31 marca, inne już obowiązują od dnia 01.04 2020 r. Ich uciążliwość zależy od stanu rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce. Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 wprowadzone obostrzenia dotyczące zasad poruszania się, handlu i organizacji imprez masowych obowiązują do dnia 11.04.2020 r., pozostałe – do odwołania.  

Czytaj również

Bibliografia

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 31.03.2020 r. poz. 566)
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z póź. zm.)
 • Rozporządzenie z dnia 20.03.20202 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 20 marca 2020 r., poz. 491)
 • www.gov.pl
 • www.gis.gov.pl/koronawius
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!
Więcej z kategorii Wiadomości
Doktor Bizoń o terapii raka endometrium: „Najważniejsza jest personalizacja leczenia”
Doktor Bizoń
Chcesz zmienić kolor oczu? Użyj lasera
Zakaz sprzedaży jednorazowych e-papierosów? Ministra Zdrowia popiera ten pomysł
Minimalistyczne przedstawienie zakazu w formie czerwonego znaku 'zakaz palenia', nałożonego na biały jednorazowy e-papieros z beżowym ustnikiem, imitującym filtr tradycyjnego papierosa.
Podobne artykuły
Portret starszej kobiety w białym fartuchu laboratoryjnym, trzymającej probówkę z czerwoną cieczą, na białym tle.
Tani test z krwi umożliwi diagnozę choroby Alzheimera
Pacjent chory na stwardnienie rozsiane
Mam stwardnienie rozsiane - relacja pacjenta z forum
Szczepienie dziecka zgodnie z kalendarzem szczepień
Kalendarz obowiązkowych i zalecanych szczepień dziecka - kiedy trzeba je zrobić?
Długość życia po chemioterapii - chory mogą żyć dłużej!
Jak być bardziej męskim? 7 sprawdzonych porad

Reklama


Niesamowite ptaki, których śpiew słychać wiosną!
Sprawdź!