Obieg dokumentacji medycznej

Obieg dokumentów w firmach, różnego rodzaju placówkach itp. to bardzo istotna kwestia, która jest regulowana przez prawo. System obiegu i archiwizacji dokumentów musi być przede wszystkim sprawny, ale oprócz tego ważna jest odpowiednia ochrona danych osobowych. W jaki sposób odbywa się to w szpitalach i placówkach medycznych?
Obieg dokumentów

Artykuł sponsorowany

Spis treści

Ustawa regulująca obieg dokumentów medycznych

Aktualnie obieg dokumentów medycznych opiera się na art. 24 ustawy o prawach pacjenta z 6. 11. 2008 r. Według tej ustawy podmiot, który udziela jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, musi przechowywać, prowadzić, a także udostępniać wszelką medyczną dokumentację tak, jak określa to ustawa. Jest on ponadto zobowiązany chronić dane, które zostały w niej zawarte. Zasady prowadzenia takiej dokumentacji można również znaleźć w rozporządzeniu wydanym przez ministra zdrowia w grudniu 2010 r. Dotyczy ono przede wszystkim różnych rodzajów medycznej dokumentacji, jej zakresu i sposobów przetwarzania. Istotne jest to, że dotyczy to w takim samym stopniu wszystkich medycznych podmiotów, czyli przychodni, indywidualnych praktyk, stażów itp. Nie jest też ważne, czy świadczenia udzielane są na NFZ czy też komercyjnie.

Podział dokumentacji

Aby móc właściwie zaplanować archiwizację dokumentacji medycznej, konieczna jest znajomość jej podziału. Najczęściej wyróżnia się dwie grupy. Pierwsza to dokumentacja indywidualna, czyli taka, która dotyczy poszczególnych osób objętych świadczeniami, a druga to dokumentacja zbiorcza, która obejmuje grupy pacjentów lub też ich ogół. Wśród tych dwóch grup również dokonuje się różnych podziałów. Indywidualna dokumentacja to między innymi skierowania, zaświadczenia, orzeczenia, karty informacyjne, karty przebiegu ciąży, wyniki badań itp. Mówi się, że jest to dokumentacja dla pacjenta, inaczej zewnętrzna.

Reklama

Prawidłowy obieg dokumentów medycznych

Niestety ustawy nie regulują całego obiegu bardzo precyzyjnie i wiele kwestii wciąż pozostaje wątpliwych. Obecnie przede wszystkim stawia się na elektroniczny obieg informacji. Znacznie ułatwia to nadzór nad nimi, a jednocześnie przesyłanie ich do poszczególnych organizacyjnych komórek szpitala, przychodni. Taki system pozwala dokładnie określić kto z jakich danych ma prawo korzystać, a komu nie można ich udostępniać. Oprócz tego dzięki temu można w prosty sposób i bardzo szybko wyszukać dowolny dokument. Wdrażanie sprawnej i bezpiecznej archiwizacji dokumentów może być kosztowne, wymaga bowiem zainstalowania nowego systemu, szkolenia pracowników itp. ale jest bez wątpienia opłacalne, komfortowe i gwarantujące bezpieczeństwo.

Z pozoru obieg dokumentów medycznych może wydawać się czymś bardzo skomplikowanym, ale w praktyce taki nie jest. Warto zadbać o jak najwyższe jego standardy, bowiem od tego zależy bezpieczeństwo danych pacjentów, renoma placówki, funkcjonowanie zgodne z prawem. Sprawdź jak możesz zadbać o poprawny obieg dokumentów na www.primesoft.pl

Reklama

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!

<-- popup -->