Osteoporoza - podstępna choroba

Wydłużający się średni czas życia ludzi stawia przed medycyną nowe wyznania jakimi są przewlekłe choroby ujawniające się w wieku starszym i podeszłym. Jedną z nich jest osteoporoza.
 

Osteoporoza atakuje nasze kości prowadząc do stopniowego ubywania wapnia kostnego i zaburzenia mikroarchitektury kości, co w konsekwencji osłabia znacznie kościec i zwiększa ryzyko złamań. Ilość tkanki kostnej i jej gęstość zmieniają się w zależności od wieku i stanu zdrowia.

Od urodzenia aż do około 30-35 roku życia przeważają procesy budowy kości prowadzące do osiągnięcia w wieku 35 lat tzw. szczytowej masy kostnej, której miarą jest najwyższa gęstość mineralna kości. W ciągu kolejnych lat życia stopniowo ulega ona zmniejszaniu się w tempie ok. 1% rocznie. U mężczyzn spadek gęstości mineralnej kości utrzymuje się na stałym poziomie aż do siedemdziesiątki i nasila się dopiero później, natomiast u kobiet do jego przyspieszenia dochodzi w okresie pierwszych 10 lat po menopauzie.

Czym się objawia osteoporoza?

Osteoporoza rozwija się przez wiele lat bezobjawowo. Zwykle pierwsze dolegliwości pojawiają się wtedy, gdy choroba jest już zaawansowana.

Objawy, które mogą sugerować osteoporozę to:

  • obniżenie wysokości ciała, któremu towarzyszy zmiana kształtu pleców na tzw. zgarbione z głową wysuniętą do przodu. Jest to spowodowane zapadaniem się odwapnionych trzonów kręgów
  • złamanie kości,
  • bóle kręgosłupa lub stawów.

Zobacz: Osteoporoza u mężczyzn - realny problem?

Złamania kości związane z osteoporozą częściej występują u kobiet i dotyczą głównie kości udowej, trzonów kręgów i kości promieniowej w okolicy nadgarstka. Najbardziej zagrożone są kobiety w okresie przekwitania tj. menopauzy, ponieważ na skutek długotrwałego niedoboru hormonów żeńskich dochodzi u nich do przyspieszonego odwapniania kości tak, że w grupie kobiet po 80 roku życia powikłanie to dotyczy około 60% z nich. Najgroźniejsze są złamania szyjki kości udowej, które prowadzą do inwalidztwa, unieruchomienia w łóżku i w konsekwencji nierzadko do zgonu na skutek powikłań związanych z długotrwałym leżeniem.

Zobacz też: Choroba Pageta

Diagnostyka i leczenie

Współczesne metody diagnostyczne pozwalają bardzo precyzyjnie określić gęstość i strukturę kości. Do najczęściej stosowanych z nich należy densytometria DEXA (dwufotonowa absorpcjomeria rentgenowska), która ocenia gęstość mineralną kości tzw. BMD (Bone Mineral Density) w obrębie kręgosłupa i kości udowej. Gęstość mineralną kości wyraża się w odchyleniach standardowych tzw. SD (Standard Deviation) w odniesieniu do opracowanej wcześniej szczytowej masy kostnej populacji ludzi młodych i zdrowych. Wartości te określa się jako wskaźnik T, tzw. T-score. Osteoporozę rozpoznajemy w przypadku wskaźnika T mniejszego niż 2,5 SD od wartości średniej dla młodych zdrowych osób.

Rozpoznanie ciężkiej osteoporozy dotyczy osób z tą chorobą, u których stwierdza się ponadto złamania kości na tle osteoporozy.Jeśli natomiast wartość T-score znajduje się między 1 a 2,5 SD poniżej średniej dla młodych zdrowych osób to rozpoznajemy osteopenię czyli tzw. małą masę kostną, która w przyszłości może przekształcić się w osteoporozę. Za normę traktujemy T-score obniżony o nie więcej niż 1 SD w stosunku do szczytowej masy kostnej u młodych, zdrowych ludzi.

Badanie densytometryczne wykorzystujemy nie tylko do rozpoznania osteoporozy, ale i do oceny efektów leczenia. Do innych metod diagnostycznych, które umożliwiają dokładną ocenę struktury kości zaliczamy np.: ilościową ultrasonografię, absorpcjometrię radiograficzną, ilościową tomografię komputerową.

Czy wiesz, że: Osteoporoza atakuje nagle

Przeczytaj: Prawdopodobnie najlepsza na świecie metoda leczenia osteoporozy, artrozy, a nawet kontuzji sportowych!

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA