Pacjencie, nie daj się!

Nowa lista leków refundowanych, a także protest „pieczątkowy” lekarzy, powoduje chaos wśród pacjentów. Oto kilka naszych rad, jak nie dać się zamieszaniu
 

U lekarza

Jesteś chory, idziesz do lekarza, potrzebujesz receptę. I tu pojawia się problem. Doktor wypisując receptę, chce na niej wbić pieczątkę" Refundacja do decyzji NFZ". Jeśli okazałeś dowód ubezpieczenia, powiedz stanowczo "NIE". Gdy lekarz odmówi wypisania recepty, poinformuj o tym fakcie:

•    przełożonego lekarza
- lekarz, który nie wypisze recepty na lek refundowany pacjentowi ubezpieczonemu, nie wywiązuje się z kontraktu zawartego z NFZ, za co przewidziane są sankcje
•    Narodowy Fundusz Zdrowia
- zgodnie z komunikatem centrali Narodowego Funduszu Zdrowia umieszczenie na recepcie pieczątki "Refundacja do decyzji NFZ" nie powoduje utraty ważności recepty.
 - NFZ dokona refundacji leków zrealizowanych na jej podstawie, zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków na dzień 1 stycznia 2012 r

>>> Przeczytaj o zmianach na liście leków refundowanych

- Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina jednocześnie, że aptekarz powinien umożliwić pacjentowi realizację jego prawa do nabycia równie skutecznego i tańszego odpowiednika leku przepisanego na recepcie.
•    Rzecznika Praw Pacjentów
- najlepiej uczynić to za pośrednictwem ogólnopolskiej bezpłatnej infolinii 800-190-590. Wniosek można też przesłać tradycyjną pocztą lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej.


WAŻNE! Złożenie wniosku do Rzecznika Praw Pacjentów jest niezbędne do wszczęcia postępowania wyjaśniającego. Co istotne wniosek jest wolny od opłat.

Pacjencie, możesz iść do sądu

Jeśli lekarze odmawiają ubezpieczonym pacjentom wypisania recepty na lek refundowany, pacjent może dochodzić swoich praw również przed sądem cywilnym. Zapłacenie pełnej ceny leku przez pacjenta, któremu przysługuje lek refundowany, w myśl kodeksu cywilnego może być traktowane, jako wyrządzenie mu szkody. Zgodnie z art. 415 kc. może on w związku z tym dochodzić naprawienia szkody. Ponadto w sytuacji, gdy w tym czasie pogorszy się stan zdrowia pacjenta zgodnie z art. 444 k.c. lekarz może ponieść odpowiedzialność za "wywołanie rozstroju zdrowia".

Lekarz jednak chce wypisać receptę

Jeśli potrzebujesz receptę na konkretne leki, poproś by na druku recepty lekarz koniecznie wpisał:
•    twoje imię
•    twoje nazwisko
•    dokładny adres
•    numer PESEL
•    numer oddziału NFZ
•    nazwę leku i jego dawkowanie
•    stopień refundacji leku

Jeśli chorujesz na chorobę przewlekłą, stanowczo żądaj wpisania poziomu refundacji

Jeśli dostałeś receptę z pieczątką „Refundacja do decyzji NFZ”, masz prawo realizacji jej w aptece.

Z receptą idziesz do apteki. A tu?

Zobacz: Sprawdź, ile wydajesz na leki?

W aptece

Jeśli dostaniesz receptę z pieczątką „Refundacja do decyzji NFZ”, pamiętaj, że jest ważna, podlega refundacji i powinna być zrelizowana. W razie problemów powołaj się na komunikat NFZ, o którym piszemy wyżej. Pamiętaj, że zawsze możesz kupić również skuteczny i tańszy odpowiednik leku z recepty

Dodatkowo powinieneś wiedzieć, że jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem:
•    numer oddziału NFZ
•    kod uprawnień dodatkowych pacjenta
•    odpłatności

albo wpisano w sposób nieczytelny lub błędny:
•    imię
•    nazwisko
•    adres
•    numer PESEL
masz prawo poprosić aptekarza o to by dane uzupełnił. Jeśli tego nie zrealizuje, powiadom NFZ lub Rzecznika Praw Pacjenta

materiał na podstawie informacji Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta

Zobacz: Jak prawidłowo przechować leki?

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA