Panie Doktorze, czy ja mogę mieć astmę?

Starszy niż rok
Astmę oskrzelową podejrzewamy u osób, które odczuwają duszności z towarzyszącymi świstami lub kaszlem. Często, szczególnie u dzieci, jedynym objawem tej choroby jest kaszel. Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POCHP apeluje do wszystkich osób mających te objawy, aby udały się do lekarza i pytały wprost "Panie Doktorze, czy ja mogę mieć astmę"? 3 maja obchodziliśmy Światowy Dzień Alergii i Astmy, a 7 maja przypada Międzynarodowy Dzień Astmy.

Objawy astmy są spowodowane stanem zapalnym oskrzeli, który powstał po kontakcie z uczulającymi alergenami lub jako wynik przewlekających się infekcji. Nadreaktywne oskrzela stają się wrażliwe na czynniki obojętne dla osób zdrowych. Kaszel czy duszność mogą wywołać:
- zimne powietrze;
- dym tytoniowy;
- intensywne zapachy;
- silne emocje;
- wysiłek fizyczny.

Objawy astmy alergicznej mogą mijać samoistnie i pojawiają się znowu po kontakcie z uczulającymi alergenami, takimi jak:
- roztocza kurzu domowego;
- pyłki drzew, traw lub chwastów;
- zarodniki grzybów pleśniowych;
- sierść zwierząt domowych;
- niektóre leki lub pokarmy.

W rozpoznaniu najważniejszy jest wywiad. Osoby z objawami choroby powinny otrzymać leki przeciwastmatyczne, których skuteczność stosowania potwierdza rozpoznanie. Czasami za objawami astmy mogą stać bowiem inne choroby, np. POCHP, niewydolność serca czy rak płuca. U dzieci astmę różnicujemy m.in. z refluksem żołądkowo-przełykowym lub wadami wrodzonymi serca i układu oddechowego.

Diagnostyka astmy

Wśród głównych badań wykonywanych przy diagnozowaniu astmy ważne są spirometria i testy alergiczne. Spirometria - badanie czynnościowe układu oddechowego - służy do zobiektywizowania, czy stan zapalny w oskrzelach wywołał istotne zaburzenia przepływu powietrza przez układ oddechowy. Brak obturacyjnych zaburzeń przepływu nie wyklucza jednak choroby - połowa chorych na astmę ma prawidłowy wynik badania spirometrycznego. Z kolei dzięki testom alergicznym możemy dowiedzieć się jakie alergeny wywołały chorobę i jakie mogą ją zaostrzać. Ujemne testy nie wykluczają jednak choroby. Astma może być wywołana poprzez przewlekające się stany zapalne układu oddechowego.

Jak postępować z chorym na astmę?

Chorzy mający objawy astmy oskrzelowej powinni stosować steroidy wziewne, aby zmniejszyć stan zapalny w układzie oddechowym. Ważnymi lekami są też b2 mimetyki – leki rozszerzające oskrzela i uwalniające od objawów. Ponad połowa chorych na astmę alergiczną ma nieżyt nosa, który - jeśli nie będzie drożny - utrudni leczenie astmy.
Jeżeli chorzy mają objawy astmy w nocy lub codziennie używają leki doraźnie znoszące duszność, świadczy to o niestabilnej chorobie i wymaga korekty leczenia. Pacjenci z astmę alergiczną powinni, jeśli to możliwe, poddać się immunoterapii (tzw. „odczulaniu”). Chorzy na astmę powinni bezwzględnie przestrzegać zakazu palenia tytoniu, bo aby skutecznie leczyć tę chorobę u palaczy, trzeba stosować wielokrotnie większe dawki leków.

Co zrobić, aby chory nie miał objawów astmy?

Niektórzy chorzy boją się sterydów wziewnych, będących podstawą leczenia astmy. Odstawiają leki b2 mimetyczne, gdy pojawiają się drżenia mięśniowe lub przyśpieszona akcja serca. Dlatego każdy pacjent powinien być poinformowany o tym, jakie objawy niepożądane mogą wystąpić. Lekarz lub pielęgniarka powinni też sprawdzić czy są stosowane we właściwy sposób, bo często błędy popełniane przez chorych w czasie terapii wziewnej powodują nieskuteczność leczenia.

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA