Profilaktyka ziarniniaków i nowe sposoby leczenia

Starszy niż rok
O nowych sposobach leczenia ziarniniaka, profilaktyce i o tym, kto może być narażony na wystąpienie tego typu schorzenia, opowiada Medme.pl lek. Krystian Truszkiewicz.

- Leczenie, podobnie jak i diagnostyka, zależy od tego, z jaką konkretną chorobą ziarniniakową mamy do czynienia. Jeżeli jest to gruźlica, to pacjent jest przekazywany do pulmonologów na długotrwałe leczenie farmakologiczne przeciwgruźlicze, jeżeli mówimy o chorobie Leśniowskiego-Crohna, to taki pacjent trafia do gastroenterologa, gdzie także włącza się odpowiednie leczenie. Część chorób, w których występują ziarniniaki, jest jednak bardzo trudna do leczenia. Mam tu na myśli ziarniniaka Wegenera czy zespół Churga-Strauss, w których poszukuje się nowych metod leczenia, dających pacjentowi większe szanse na normalne funkcjonowanie.

- Nie chcę się tutaj skupiać na szczegółach, ponieważ są to na ogół metody dość skomplikowane, wymagające bardzo szczegółowej wiedzy immunologiczno-genetycznej, ale generalnie badacze poszukują takiej metody, która pozwoliłaby zahamować skutecznie układ immunologiczny w aspekcie autoinwazji na własne komórki. Bardzo ważne jest również to, że badacze poszukują specyficznych białek, które mogłyby być pomocne w monitorowaniu leczenia czy wcześniejszym wykrywaniu zespołów.

- I tak, i nie. Jeszcze raz podkreślę, że mówimy o bardzo niejednorodnej grupie schorzeń, a przecież istnieją wśród nich choroby, których nie znamy jeszcze przyczyn występowania (np. ziarniniak Wegenara). Znamy skuteczną metodę zapobiegania gruźlicy, są to oczywiście szczepienia ochronne oraz szczególna troska o higienę podczas kontaktu z osobami zakażonymi. Nie możemy się jednak zabezpieczyć przed ziarniniakiem Wegenera czy zespołem Churga-Strauss – na szczęście są to choroby dość rzadko występujące.

Zobacz też: Ziarnica złośliwa - przyczyny, objawy, rokowania​

Grużlica

- Jeżeli chodzi o gruźlicę, to liczba zachorowań wyniosła 7509 osób (dane za rok 2010) i główną grupę chorych stanowiły osoby w przedziale wieku 45-64 lat. Zachorowalność na sarkoidozę wynosi około 10/100 000 i dotyczy ona głównie osób w wieku 20-40 lat. Jak już wspomniałem, schorzenia takie jak zespół Churga-Strauss występują rzadko, tutaj roczna zapadalność dla Europy wynosi około 0,5-4/1 000 000. Podobnie mają się dane dla ziarniniaka Wegenera, gdzie zapadalność dla Europy wynosi około 5-10/1 000 000. Różny jest zakres wiekowy zachorowań dla obu schorzeń, najczęściej jednak dotyczą one osób w średnim wieku.

Zobacz też: Ziarniniaki – czym są i jak możemy je diagnozować?

- Niestety nie ma takich specjalnych oddziałów w Polsce, co nie znaczy jednak, że tacy chorzy są pozostawiani sami sobie. Najczęściej ostateczne rozpoznanie oraz leczenie ustalane jest w którymś z dużych ośrodków klinicznych, a następnie chory jest przekazywany w ręce odpowiedniego specjalisty w okolicach swojego miejsca zamieszkania, gdzie prowadzone jest dalsze leczenie. W przypadku zaistnienia nowych okoliczności chory jest kontaktowany z ośrodkami, które mają doświadczenie w leczeniu tych schorzeń.

Czytaj też: Profilaktyka ziarniniaków i nowe sposoby leczenia

Oceń artykuł

(liczba ocen 16)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA