Przekaż 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego

Starszy niż rok
1 proc. podatku to wspaniałe narzędzie wsparcia organizacji pożytku publicznego które pomagają potrzebującym

Dzięki przekazaniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych możesz ratować ludzkie życie, pomóc potrzebującym lub wesprzeć inicjatywy, których celem jest walka z palącymi problemami społecznymi.

Po raz pierwszy mogliśmy odpisać 1 % podatku dochodowego osób fizycznych na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w 2004 roku. Pomysł przywędrował do nas z Węgier, które wprowadziły tę metodę wspierania organizacji pozarządowych w połowie lat 90. Sukces akcji „podaruj 1%” to dowód na to, że w każdym z nas tkwi potrzeba pomagania.

Co to są Organizacje Pożytku Publicznego?

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)  to organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, które muszą spełniać określone warunki m.in.:

•    Nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą ją w ramach realizacji celów statutowych;
•    Przeznaczają całość dochodów na działalność statutową;
•    Mają niezależny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego
•    Są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;
•    Sporządzają roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które poddane są do publicznej wiadomości

OPP muszą spełniać określone wymagania, ale oprócz możliwości przekazania na ich rzecz 1% podatku dochodowego, przysługują im także pewne przywileje na przykład:

•    Prawo do nieodpłatnego informowania o działalności za pośrednictwem radia i telewizji publicznej
•    Możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach
•    Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uwaga! To Ty, jako podatnik, decydujesz, którą organizację chcesz wesprzeć

Jak wybrać organizację pożytku publicznego, na którą chcemy oddać 1% podatku?

Dzielenie się 1% podatku z podmiotami III sektora nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak chcemy to zrobić, mamy prawo sami wybrać, komu chcemy przeznaczyć nasz 1%. Wykaz organizacji, na które możemy oddać 1% swojego podatku znajdziemy na stronie JedenProcent.pl. Znajduje się tam baza jednostek pogrupowanych według województwa lub pola działania.

Podmioty podzielone są na kategorie takie jak:
•    Zabezpieczanie społeczne
•    Integracja i aktywizacja społeczeństwa
•    Prawa i wolności człowieka i obywatela
•    Nauka, kultura, edukacja i wychowanie
•    Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

Komu podarować 1% podatku?

Marzec i kwiecień to miesiące, kiedy najwięcej z nas podejmuje decyzje, komu przekazać 1%. Dlatego Organizacje Pożytku Publicznego w tym czasie prowadzą kampanie, których celem jest przekonanie nas do podzielenia się 1% właśnie z nimi. Największą popularnością cieszą się organizacje pomagające dzieciom. Na nieco mniejsze wsparcie mogą liczyć podmioty wspierające starsze lub niepełnosprawne osoby oraz działające w obszarze ochrony zdrowia lub edukacji.

Czytaj też: Specjalnie dla medme.pl Ewa Błaszczyk mówi o dzieciach w śpiączce

Komu pomaga Fundacja Dbam o Zdrowie w ramach akcji podaruj 1%?

Celem Fundacji „Dbam o Zdrowie” jest walka ze społecznym problemem niewykupywania leków. Według Światowej Organizacji Zdrowia Polacy dopłacają z własnej kieszeni do leków średnio 64% ceny leku. Pozostała kwota jest refundowana z budżetu państwa. Tym samym odpłatność polskiego pacjenta za leki należy do jednych z najwyższych w Europie, zaś liczba Polaków, którzy nie wykupują lekarstw z powodów finansowych wciąż rośnie.

W zeszłym roku Fundacja przekonywała do przekazania 1% podatku w kampanii reklamowej „Zostań lekiem na całe zło”. Dzięki przekazaniu 1% podatku na jej rzecz mogliśmy pomóc w zrealizowaniu aż 3 recept. To bardzo dużo dla beneficjentów Fundacji, którymi są osoby starsze oraz przewlekle chore. W tym roku Fundacja w ramach kampanii 1% wspiera Domy Samotnej Matki oraz przypomina samotnym mamom, że nie są same. Wszystkie działania łączy hasło „Pomagajmy razem”, które przyświeca działalności Fundacji.

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA