Przekaż 1 proc. podatku organizacjom pożytku publicznego

1 proc. podatku to wspaniałe narzędzie wsparcia organizacji pożytku publicznego które pomagają potrzebującym
 

Dzięki przekazaniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych możesz ratować ludzkie życie, pomóc potrzebującym lub wesprzeć inicjatywy, których celem jest walka z palącymi problemami społecznymi.

Po raz pierwszy mogliśmy odpisać 1 % podatku dochodowego osób fizycznych na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego w 2004 roku. Pomysł przywędrował do nas z Węgier, które wprowadziły tę metodę wspierania organizacji pozarządowych w połowie lat 90. Sukces akcji „podaruj 1%” to dowód na to, że w każdym z nas tkwi potrzeba pomagania.

Co to są Organizacje Pożytku Publicznego?

Organizacje Pożytku Publicznego (OPP)  to organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz inne podmioty, które muszą spełniać określone warunki m.in.:

•    Nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą ją w ramach realizacji celów statutowych;
•    Przeznaczają całość dochodów na działalność statutową;
•    Mają niezależny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego
•    Są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego;
•    Sporządzają roczne sprawozdanie ze swojej działalności, które poddane są do publicznej wiadomości

OPP muszą spełniać określone wymagania, ale oprócz możliwości przekazania na ich rzecz 1% podatku dochodowego, przysługują im także pewne przywileje na przykład:

•    Prawo do nieodpłatnego informowania o działalności za pośrednictwem radia i telewizji publicznej
•    Możliwość użytkowania nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego na preferencyjnych warunkach
•    Zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uwaga! To Ty, jako podatnik, decydujesz, którą organizację chcesz wesprzeć

Jak wybrać organizację pożytku publicznego, na którą chcemy oddać 1% podatku?

Dzielenie się 1% podatku z podmiotami III sektora nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak chcemy to zrobić, mamy prawo sami wybrać, komu chcemy przeznaczyć nasz 1%. Wykaz organizacji, na które możemy oddać 1% swojego podatku znajdziemy na stronie JedenProcent.pl. Znajduje się tam baza jednostek pogrupowanych według województwa lub pola działania.

Podmioty podzielone są na kategorie takie jak:
•    Zabezpieczanie społeczne
•    Integracja i aktywizacja społeczeństwa
•    Prawa i wolności człowieka i obywatela
•    Nauka, kultura, edukacja i wychowanie
•    Bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa

Komu podarować 1% podatku?

Marzec i kwiecień to miesiące, kiedy najwięcej z nas podejmuje decyzje, komu przekazać 1%. Dlatego Organizacje Pożytku Publicznego w tym czasie prowadzą kampanie, których celem jest przekonanie nas do podzielenia się 1% właśnie z nimi. Największą popularnością cieszą się organizacje pomagające dzieciom. Na nieco mniejsze wsparcie mogą liczyć podmioty wspierające starsze lub niepełnosprawne osoby oraz działające w obszarze ochrony zdrowia lub edukacji.

Czytaj też: Specjalnie dla medme.pl Ewa Błaszczyk mówi o dzieciach w śpiączce

Komu pomaga Fundacja Dbam o Zdrowie w ramach akcji podaruj 1%?

Celem Fundacji „Dbam o Zdrowie” jest walka ze społecznym problemem niewykupywania leków. Według Światowej Organizacji Zdrowia Polacy dopłacają z własnej kieszeni do leków średnio 64% ceny leku. Pozostała kwota jest refundowana z budżetu państwa. Tym samym odpłatność polskiego pacjenta za leki należy do jednych z najwyższych w Europie, zaś liczba Polaków, którzy nie wykupują lekarstw z powodów finansowych wciąż rośnie.

W zeszłym roku Fundacja przekonywała do przekazania 1% podatku w kampanii reklamowej „Zostań lekiem na całe zło”. Dzięki przekazaniu 1% podatku na jej rzecz mogliśmy pomóc w zrealizowaniu aż 3 recept. To bardzo dużo dla beneficjentów Fundacji, którymi są osoby starsze oraz przewlekle chore. W tym roku Fundacja w ramach kampanii 1% wspiera Domy Samotnej Matki oraz przypomina samotnym mamom, że nie są same. Wszystkie działania łączy hasło „Pomagajmy razem”, które przyświeca działalności Fundacji.

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

Pytanie: Co Twoim zdaniem najlepiej pomaga na odparzenia?

  kąpiel w krochmalu

  zasypywanie odparzeń mąką ziemniaczaną lub talkiem

  częsta zmiana pieluchy/bielizny

  specjalistyczne maści na odparzenia z lanoliną

  wietrzenie odparzonych miejsc

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA