Serce

Starszy niż rok
Serce to bardzo silny mięśniowy narząd rozmiarami przypominający zaciśniętą pięść. Leży nieznacznie w lewo od środka klatki piersiowej, pomiędzy płucami, zawieszone na wielkich naczyniach krwionośnych.

Serce podzielone jest na cztery części: dwa przedsionki (prawy i lewy) i dwie komory (prawą i lewą). Można wyróżnić dwie funkcjonalne części serca: prawą (prawa komora i prawy przedsionek), przez którą przepływa krew pozbawiona tlenu, która tłoczona jest do obiegu płucnego; oraz lewą (lewa komora i lewy przedsionek), gdzie przepływa krew natleniona, która dalej pompowana jest do naczyń dużego obiegu. Krew z prawej części serca (odtleniona) nigdy nie miesza się z krwią z lewej części (natlenioną), co pozwala na maksymalne jej wykorzystanie jako nośnika tlenu.

Sprawdź: Profilaktyka chorób serca

Budowa serca

* Przedsionek prawy stanowi ujście dwóch największych żył głównych: górnej i dolnej. Tuż obok widoczne jest ujście zatoki wieńcowej serca zamykane zastawką. Prawy przedsionek stanowi końcowy punkt dużego obiegu krwionośnego i gromadzi odtlenioną krew spływającą z całego ciała.

Zobacz wideo: Kołotania serca - przyczyny

* Prawa komora oddzielona jest od prawego przedsionka zastawką trójdzielną. Stanowi początek obiegu płucnego – odbiera krew z przedsionka i pompuje ją do pnia płucnego (tętnicy płucnej). Podczas skurczu komory krew jest wypychana do małego obiegu, a jej cofaniu się zapobiega zastawka pnia płucnego obecna tuż przy ujściu z komory.

* Przedsionek lewy – jest miejscem ujścia czterech żył płucnych, którymi do serca wpływa krew natleniona wracająca z płuc. Stanowi końcowy punkt obiegu płucnego. W dolnej ścianie przedsionka znajduje się ujście przedsionkowo – komorowe lewe zaopatrzone w zastawkę dwudzielną, dzięki której podczas skurczu komory krew nie wraca do przedsionka.

* Lewa komora jest dłuższa i ma znacznie grubszą ścianę niż komora prawa. Zawdzięcza to strunom ścięgnistym przymocowanym do silnie rozwiniętej warstwy mięśniowej, dzięki której lewa komora może z dużą siłą pompować krew do wychodzącej z niej tętnicy głównej (aorty). Stanowi ona początek dużego obiegu krwionośnego, jej rolą jest wyrzucenie natlenionej krwi z tak dużym ciśnieniem, aby było w stanie dotrzeć do wszystkich komórek ciała. Zastawka aorty w ścianie lewej komory zabezpiecza przed cofaniem się krwi.

Czy wiesz, że: Zdrowe serce to podstawa

Przedsionki oddzielone są od siebie przegrodą międzyprzedsionkową, natomiast komory – przegrodą międzykomorową. Taki wewnętrzny podział uwidacznia się na zewnętrznej powierzchni serca bruzdami – okrężną i podłużną. W bruzdach biegną naczynia wieńcowe, które są swoistym układem zaopatrującym mięsień sercowy w tlen i substancje odżywcze. Zaburzenie funkcjonowania tych naczyń stanowi podłoże do rozwoju choroby wieńcowej.

W ścianach oddzielających przedsionki i komory prawej czy lewej części serca znajdują się duże zastawki zapobiegające cofaniu się krwi i umożliwiające jej jednokierunkowy przepływ przez serce. Ujście przedsionkowo – komorowe prawe opatrzone jest zastawką trójdzielną, czyli składającą się z trzech cienkich płatków. Analogicznie ujście przedsionkowo – komorowe lewe zamykane jest w zastawką dwudzielną.

Zobacz: 10 przykazań w profilaktyce chorób serca

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA