Stres w pracy

Starszy niż rok

Ocena użytkowników

(liczba ocen 4)

Emocje, trema, poczucie odpowiedzialności i ciągłe życie w biegu sprawiają że stres stał się nieodłącznym towarzyszem człowieka. Definiowany jako gotowość do ucieczki w sytuacji zagrażającej życiu, współcześnie dominuje jako poczucie lęku przed nieznanym. Jego pozytywne i negatywne cechy kierują naszymi emocjami. Potrafi zarówno motywować do działania jak i tłamsić nasze mocne strony.

W objęciach stresu
Stres dotyka każdego człowieka, bez względu na wiek. Jego siła zależy od rodzaju wydarzeń i częstości ich występowania. Sam w sobie nie jest szkodliwy, negatywne jest jedynie jego przedłużające się nasilenie oraz brak umiejętności radzenia sobie z nim. W przypadku nawarstwiających się sytuacji stresowych, dochodzi do przewlekłego stresu, który może zaburzyć psychofizjologiczną równowagę organizmu.
Środowisko pracy jest czynnikiem stresogennym, ponieważ notoryczny natłok negatywnych emocji związanych ze stanowiskiem zawodowym pociąga za sobą uczucie napięcia i przemęczenia. I ta ciągła rywalizacja…

Praca - główne źródło stresogenne
Stres jest następstwem wytężonej pracy, wtedy gdy obowiązki przerastają możliwości pracownika lub, gdy wykonywana praca jest nieefektywna i niezrealizowana w terminie.

Praca bywa także uciążliwa, w przypadku gdy otoczenie i atmosfera w niej panująca jest nieprzyjazna lub gdy struktura pracy nie odpowiada naszym zainteresowaniom. Za powszechne źródło stresu w pracy uznaje się strach przed jej utratą, bezrobocie oraz przejście na emeryturę.

Co robić na stres?
Skutkiem tego jest brak koncentracji i trudności w sprostaniu codziennym obowiązkom. Tłumiony przez dłuższy czas silny stres może osłabić układ odpornościowy i doprowadzić do wielu chorób. Dlatego też, nie wolno go bagatelizować.

Pomimo, że stresu nie można wyeliminować to jednak można skutecznie go ujarzmiać. W końcu umiejętność kontrolowania emocji jest jedną z najbardziej pożądanych umiejętności pracownika. Osoba zrelaksowana pracuje wydajniej i osiąga większe sukcesy, które przynoszą obu stronom korzyści.

Pytanie: Jak często sprawdzasz swój poziom cukru?

  Kontroluję go regularnie

  Sprawdzam, przy okazji innych badań/zabiegów

  Zdarzyło mi się raz może dwa

  Nigdy nie sprawdzałem/łam