Stymulacja mózgu sposobem na Alzheimera

Związane z chorobą Alzheimera kurczenie się mózgu można w niektórych przypadkach odwrócić za pomocą głębokiej stymulacji mózgu przy pomocy wszczepionych do niego elektrod.

Przypomnijmy, że w chorobie Alzheimera objętość mózgu zmniejsza się - przy czym dotyczy to zwłaszcza jego części zwanej hipokampem. Ponadto maleje zużycie glukozy przez części związane z funkcjonowaniem pamięci - płat skroniowy i tylny zakręt obręczy, co sugeruje spadek ich aktywności.

Czytaj także: Jak leczyć alzheimera?

Impuls dla mózgu

Pobudzanie impulsami elektrycznymi dotkniętej chorobą Alzheimera tkanki mózgowej nie tylko odwraca proces zaniku, ale i zmniejsza związany z chorobą spadek sprawności umysłowej – stwierdził zespół badaczy Andresa Lozano z Toronto Western Hospital (Kanada).

Elektrody wprowadzono do mózgów sześciu osób, u których choroba Alzheimera została rozpoznana przynajmniej rok wcześniej. Elektrody były umieszczone w okolicy zwanej sklepieniem, gdzie położone są neurony przewodzące sygnały do i od hipokampa. Stymulacja polegała na dostarczaniu 130 impulsów na sekundę. Po roku okazało się, że u wszystkich sześciu osób wzrosło zużycie glukozy w płacie czołowym i tylnym zakręcie obręczy. Natomiast hipokamp powiększył się u dwóch osób (o 5 i 8 proc.), a zmalał u czterech. U dwóch osób, którym powiększyły się hipokampy testy wykazały także lepszą od spodziewanej sprawność umysłową. Obecnie naukowcy prowadzą badania z udziałem dalszych 50 osób

Zobacz też: Choroba Alzheimera – jakie wykonać badania?

az, PAP


Alzheimer

Choroba Alzheimera (łac. Morbus Alzheimer, ang. Alzheimer's disease) – to postępująca, degeneracyjna choroba ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzująca się występowaniem otępienia. Nazwa choroby pochodzi od nazwiska niemieckiego psychiatry i neuropatologa Aloisa Alzheimera, który opisał tę chorobę w 1906.

Jest to najczęstsza przyczyna występowania otępienia u osób powyżej 65 roku życia. Ocenia się, że na świecie choruje na chorobę Alzheimera ok. 30 mln osób, w Polsce ok. 200 tys. Ze względu na starzenie się społeczeństw w krajach uprzemysłowionych zakłada się, że liczba chorych do roku 2050 potroi się.

Początek choroby występuje zwykle po 65 roku życia. Przed 65 rokiem życia zachorowania na chorobę Alzheimera stanowią mniej niż 1% przypadków. Badania epidemiologiczne stwierdzają, że zapadalność na chorobę Alzheimera wzrasta z wiekiem – u osób po 65 roku życia stwierdza się ją u ok. 14%, a po 80 roku życia w ok. 40%. Po 85 roku życia częstość otępienia naczyniopochodnego zwiększa się w porównaniu z chorobą Alzheimera wśród chorych z otępieniem.

Przyczyna warunkująca wystąpienie tej choroby nie jest znana i nie ma metod pozwalających na jej wyleczenie.

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA