Work life balance - moda czy konieczność?

Starszy niż rok
Work life balance jest koncepcją zarządzania czasem stawiającą sobie za cel znalezienie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym. Rosnące zainteresowanie tą koncepcją wynika z takich problemów społecznych jak pracoholizm, coraz większe tempo życia i niż demograficzny. Tymczasem dynamika zmian na rynku sprawia, że rosną wymagania pracodawców. Konsekwencją może być zwiększający się poziom stresu i presji na pracownika.

Nieustannie w biegu

Ogromna ilość codziennych zadań zawodowych sprawia, że rzadko nadchodzi taki moment kiedy wszystko jest już zrobione i można spokojnie odetchnąć. Najczęściej część niezrealizowanych zamierzeń przepisuje się w kalendarzu na kolejny dzień. Tymczasem w kolejce czekają sprawy rodzinne, osobiste, ważne telefony i spotkania. Czy w takiej sytuacji można mówić o jakimkolwiek balansie? A kiedy czas na dziecko?

Poznaj: 10 przykazań na bezstresowe życie w pracy

Praca i rodzina to dwa bardzo ważne obszary dojrzałych ludzi. Często traktowane są odrębnie, a jednak są ze sobą mocno powiązane i od siebie zależne. Dla wielu pracujących rodziców poważnym wyzwaniem staje się połączenie ról zawodowych z rolą rodzica. Problem ten jest jedną z barier podczas podejmowania decyzji o posiadaniu dziecka (dzieci). Warto jednak podkreślić, że dotyczy on również pracodawców. Wzrost motywacji i zaangażowania pracownic/pracowników w coraz większym stopniu zależy od sukcesu, jaki odnoszą oni w obu obszarach życia – w pracy i w domu.

Work life balanse – sprawa osobista czy firmowa?

Warto podkreślić, że WLB to przede wszystkim postawa (zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy) – podkreśla Tomasz Mendak Health&Wellness Manager w firmie Workmed - sukces tej koncepcji wynika ze skuteczności programów wdrażanych w firmie oraz z osobistych kompetencji pracownika pozwalających mu sprawnie łączyć wiele ról i świadomie wybierać priorytety. Oczywiście partnerem powinno być również państwo zapewniające odpowiednie warunki legislacyjne.

Korzyści dla wszystkich

Efektywne wdrożenie WLB na obu poziomach - organizacyjnym i jednostkowym, pozwala pracownikowi zmniejszyć poczucie obciążęnia, stresu i nierównowagi. W naturalny sposób pociąga to za sobą poprawę zdrowia, kondycji oraz jakości życia rodzinnego. Ważnym efektem jest również większa samoświadomość zatrudnionych i rosnąca zdolność do racjonalnego wykorzystywania czasu w pracy i poza nią. Na poziomie organizacji bardziej zadowolony i spokojniejszy pracownik to lepiej obsłużony klient. Wyraźnie wzrasta także zaangażowanie, kreatywność i lojalność całego zespołu, co wpływa na siłę i spójność organizacji.

Czytaj też: W drodze na szczyt - nie tylko praca, ale i odpoczynek

Zobacz: Praca za biurkiem. Jakie są zagrożenia pracy przy komputerze?

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA