Wskaźnik DALY – dlaczego jest tak ważny?

Starszy niż rok
By określić stan zdrowia określonej osoby, wystarczy wizyta u specjalisty. Jak jednak zbadać stan zdrowia całego społeczeństwa?

W tym celu stosuje się tak zwany wskaźnik DALY, opracowany do określania stanu zdrowia danego społeczeństwa. Możliwe jest dzięki niemu zbadanie obciążenia chorobami, zagrożeń wynikających z wieku, płci i miejsca zamieszkania oraz czynników ryzyka. Jest to zarazem próba całościowego ujęcia problemów medycznych, z jakimi borykają się społeczeństwa.

Jeden DALY określa dokładnie ubytek jednego roku w zdrowiu. Liczone są lata utracone w wyniku śmierci lub uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku bądź choroby. Wskaźnik okazuje się przydatny także przy obserwacji nałogów.

Badanie społeczeństwa

Celem takich badań jest szczegółowe określenie stanu zdrowia wybranego społeczeństwa. Wskazują na poziom ryzyka śmiertelności oraz pozwalają na odszukanie skutecznych metod walki ze skutkami chorób czy urazów. Możliwe jest wówczas określenie globalnego obciążenia chorobami. Dla przykładu, z największym obciążeniem chorób zakaźnych i pasożytniczych mamy do czynienia w krajach Afryki, z najmniejszym zaś w Kanadzie oraz Europie Północnej.

Badania przeprowadzone w 2010 roku przez Instytut Miar Zdrowia i Ewaluacji, przy użyciu wskaźnika DALY wykazały, że w Polsce najczęściej występującymi schorzeniami są: choroby wynikające z niedokrwienia serca, choroby naczyń mózgowych oraz udary. Największy spadek zachorowalności odnotowany został w przypadku raka żołądka. Ryzykiem zwiększającym występowanie wyżej wymienionych chorób jest zła dieta, palenie tytoniu oraz wysokie ciśnienie krwi. Natomiast do głównych czynników ryzyka u dzieci zaliczono niedobór żelaza w diecie.

W Europie zagrożenie stanowią natomiast pogłębiające się choroby psychiczne oraz neurologiczne. Do pierwszych zalicza się głównie depresję, uczucie niepokoju, bezsenność i demencję. Przy czym zaburzenia psychiczne stają się jednym z najpoważniejszych problemów medycznych, przed jakim stoi dzisiejsza Europa. Wskaźnikami wpływającymi na stan zdrowia społeczeństw europejskich według wskaźnika DALY są: depresja, choroba Alzheimera, uzależnienie od alkoholu oraz udar mózgu.

Czytaj też: Wyleczy Cię statystyk?

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA