Wszystko, co powinieneś wiedzieć o liście NFZ

Starszy niż rok
Ustawa refundacyjna reguluje nie tylko kwestie związane z promocją i reklamą w aptekach. To przede wszystkim akt prawny, który jasno określa ceny i marże leków refundowanych. Warto się z nią zapoznać także po to, by na bieżąco sprawdzać, na jakie zniżki możemy liczyć.

Sejm 12 maja 2011 roku uchwalił i opublikował ustawę o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Większość przepisów tejże ustawy weszła w życie 1 stycznia 2012 roku i wywołała prawdziwą rewolucję.

Mieliśmy protesty lekarzy, farmaceutów, niekończące się rozmowy między członkami Izby Lekarskiej, Aptekarskiej, NFZ oraz Ministerstwa Zdrowia. Chaos towarzyszący wejściu w życie ustawy ustąpił jakiś czas temu, a pojawiające się co dwa miesiące nowelizacje nie budzą już większej paniki. Nadszedł więc czas, by przybliżyć tematykę samej ustawy refundacyjnej i omówić, w jaki sposób jej zmiany wpływają na pacjenta.

Poza zakazem reklamy działalności aptek, obowiązkiem zawiązywania umowy z NFZ na realizację recept na leki refundowane i innymi wprowadzono tzw. sztywną cenę urzędową. Oznacza to, że od 1 stycznia 2012 roku w każdej aptece obowiązują jednakowe ceny leków refundowanych. Nie ma leków za „1 grosz”, nie udziela się rabatów czy bonifikat. Teraz jest to niezgodne z prawem.

Obwieszczenie ustala 4 kategorie dostępności leków:

  • na receptę
  • w ramach programu lekowego
  • w ramach chemioterapii
  • w ramach udzielania innych świadczeń gwarantowanych niż trzy pierwsze kategorie

Lek gotowy (zgodnie ze wskazaniem) wydaje się pacjentowi:

  • bezpłatnie
  • za odpłatnością ryczałtową
  • lub w wysokości 30% albo 50% ich limitu finansowania

Leki recepturowe przygotowane z surowców farmaceutycznych lub z leków gotowych, dla których została wydana decyzja administracyjna o objęciu refundacją, są wydawane za odpłatnością ryczałtową, pod warunkiem że przepisana dawka leku recepturowego jest mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej doustnie.

Pacjent płaci 100% wartości za lek, m.in. gdy:

  • lek ten nie istnieje w wykazie leków refundowanych
  • pacjentowi nie przysługuje refundacja (brak ubezpieczenia) lub w specyfikacji tego leku nie ma odpowiedniego wskazania; oznacza to, że lekarz (mając na uwadze dobro pacjenta) przepisuje np. antybiotyk „X” na zapalenie gardła, gdy tymczasem producent przy rejestracji tego leku pominął takie wskazanie
  • lek przepisany jest na receptach innych niż obowiązujące (z kodami kreskowymi)

Wykazy leków refundowanych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych są ogłaszane przez Ministerstwo Zdrowia w formie obwieszczenia. Ustawa zobowiązuje Ministerstwo do aktualizacji list refundacyjnych co dwa miesiące.

Listy zawierają nazwę międzynarodową leku (substancja czynna; aktywna; chemiczna), środka spożywczego, wyrobu medycznego, urzędową cenę, poziom odpłatności przez pacjenta, wysokość limitu finansowania w zależności od dawki i wielkości opakowania.

Lista leków refundowanych jest dostępna na stronie www.mz.gov.pl lub zgodnie z publikacją Ministerstwa Zdrowia dostępna w formie wyszukiwarki leków oraz zamienników na portalach internetowych (Medme.pl). Wystarczy wpisać interesującą nas substancję aktywną lub nazwę handlową leku, aby natychmiast pojawiły się informacje o leku (grupa terapeutyczna, wielkość opakowania, dawka) oraz odpłatności w przypadku różnych wskazań terapeutycznych.

Przykładowo, wybieramy Spironolactonum:
 

Nazwa handlowa Grupa terapeutyczna Wskazania do stosowania - podlegające refundacji Wysokość limitu Odpłatność dla pacjenta
Spironol,
tabl.,
25 mg, 20 tabl.
38.0,
Antagoniści aldosteronu
- spironolakton
Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, leczenie objawowe niewydolności nerek - u dzieci do 18. roku życia 30% 3,72
Spironol,
tabl.,
25 mg, 100 tabl.
38.0,
Antagoniści aldosteronu
- spironolakton
Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, leczenie objawowe niewydolności nerek - u dzieci do 18. roku życia 30% 10,76
Spironol,
tabl.,
100 mg, 20 tabl.
38.0,
Antagoniści aldosteronu
- spironolakton
Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, leczenie objawowe niewydolności nerek - u dzieci do 18. roku życia 30% 4,28
Verospiron,
tabl.,
25 mg, 20 tabl.
38.0,
Antagoniści aldosteronu
- spironolakton
Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, leczenie objawowe niewydolności nerek - u dzieci do 18. roku życia 30% 4,87
Verospiron,
kaps. twarde,
50 mg, 30 kaps.
38.0,
Antagoniści aldosteronu
- spironolakton
Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, leczenie objawowe niewydolności nerek - u dzieci do 18. roku życia 30% 7,08
Verospiron,
kaps. twarde,
100 mg, 30 kaps.
38.0,
Antagoniści aldosteronu
- spironolakton
Nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, leczenie objawowe niewydolności nerek - u dzieci do 18. roku życia 30% 7,25

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA