Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗
Choruje na nią 404 mln ludzi na świecie. Dlaczego czasem tak trudno rozpoznać tę chorobę? Sprawdź❗

Wypadek przy pracy – co daje ubezpieczenie grupowe?

Nawet jeśli pracodawca zabezpieczy nam właściwie warunki pracy, możemy nagle ulec wypadkowi. W tej sytuacji każde zabezpieczenie finansowe może okazać się bardzo przydatne.
Spis treści

Chwila nieuwagi, wadliwość sprzętu, a także wiele innych czynników mających wpływ na wykonywanie służbowych obowiązków wystarczą, aby ulec wypadkowi przy pracy, a w konsekwencji zostać osobą niepełnosprawną do końca życia.

Reklama

Lekkie, ciężkie, śmiertelne

Z analizy danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w 2013 r. zanotowano 88 267 wypadków przy pracy (głównie w sektorze publicznym). Obejmuje to osoby, które uległy wypadkom indywidualnym, jak i zbiorowym. W 87 462 przypadkach odniesione obrażenia okazały się lekkie i spowodowały niezdolność do pracy w okresie do 28 dni. Jednak 526 poszkodowanych poniosło ciężki uszczerbek na zdrowiu, co doprowadziło do trwałych uszkodzeń ciała, np. utraty wzroku, słuchu czy choroby psychicznej. W efekcie przełożyło się to na ich trwałą, całkowitą lub znaczną niezdolność do pracy. Reszta zdarzeń została zakwalifikowana jako wypadki śmiertelne.

Reklama

100 procent wynagrodzenia

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych za wypadek przy pracy uważa się „nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć”. Nastąpić ono może podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych oraz na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. Dotyczy też przypadku, kiedy pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy, w drodze między jego siedzibą a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy. Sytuacja ta obejmuje również podróże służbowe, szkolenia oraz wiele innych okoliczności. Oprócz wypadków przy pracy istnieją również takie, które kwalifikowane są jako wypadki w drodze do lub z pracy. Zgodnie z art. 92 Kodeksu pracy poszkodowany pracownik otrzymuje wówczas 100 procent swojego miesięcznego wynagrodzenia (podobnie jak za zdarzenie mające miejsce przy pracy).

Reklama

Finansowe zabezpieczenie

W powyższych przypadkach z pewnością bardzo przydaje się ubezpieczenie grupowe oferowane przez różne podmioty ubezpieczeniowe, takie jak np. Signal Iduna. Jakie korzyści czerpie z niego pracownik? Przede wszystkim jest zabezpieczony finansowo na wypadek znalezienia się w trudnej sytuacji życiowej mogącej skończyć się np. pobytem w szpitalu czy operacją.
Warto dodać, że świadczenie to nie podlega opodatkowaniu ani nie może być zajęte przez sąd, roszczeń do niego nie mogą też wnosić wierzyciele. Ubezpieczenie, którym zostaje objęty pracownik, działa przez całą dobę.

Pracodawca może natomiast dostosować zakres ubezpieczenia grupowego do prowadzonej przez siebie polityki firmy. W ten sposób wypłacane przez niego z tego tytułu świadczenia mogą być różnicowane, na przykład pod kątem wyodrębnienia grupy pracowników, która z racji wykonywanych obowiązków powinna znajdować się pod szczególnym rodzajem ochrony.

Czytaj też:

Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca.
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na
temat zdrowia i zdrowego stylu życia,
zapraszamy na nasz portal ponownie!

Reklama


Które nietolerancje pokarmowe są dziedziczne?
Sprawdź!