Wysoka cena samotności. Zdrowie i życie

Starszy niż rok
Poczucie osamotnienia jest jednym z najważniejszych czynników wpływających negatywnie na stan zdrowia i życia osób starszych. Okazuje się, że może ono zwiększać ryzyko przedwczesnego zgonu nawet o 14% - dwa razy więcej niż otyłość.

Niedawno ogłoszono wyniki badań dotyczących samotności, jakie przeprowadzono wśród amerykańskich seniorów. Pokazują one jednoznacznie, że osamotnienie wywiera wpływ nie tylko na psychikę, ale również zdrowie i długość życia. Rola ta jest porównywana z biedą i znacznie większa niż w przypadku np. otyłości. Jak obliczono, niski status społeczno-ekonomiczny zwiększa ryzyko przedwczesnego zgonu u osób starszych o 19%, natomiast poczucie skrajnego osamotnienia zaledwie 5 punktów procentowych mniej.

Czytaj też: Jak dbać o psychikę seniora?

Subiektywne poczucie osamotnienia

Warto jednak przy tym odnotować, że problemem nie jest nawet samotność jako taka, ale subiektywne poczucie odosobnienia, które niekoniecznie wiąże się z brakiem kontaktu z innymi ludźmi. Kierujący badaniami prof. John Cacioppo z University of Chicago, prezentując wyniki badań podczas spotkania Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Postępów w Nauce (AAAS), podkreślił, jak ważne jest dla psychiki człowieka jest zaangażowanie społeczne i czas spędzany w lubianym towarzystwie - rodziny, dawnych współpracowników czy znajomych. Satysfakcja z relacji z innymi ludźmi może nawet zwiększać wytrzymałość seniorów, a także ich zdolność do powracania do formy po trudnych zdarzeniach.

Izolacja społeczna wywołuje natomiast odczuwalne zmiany w funkcjonowaniu organizmu: od zaburzeń snu, pogorszenia samopoczucia, przez wzrost ciśnienia tętniczego, skoki poziomu hormonu stresu, po depresję i zmiany aktywności genów w komórkach odporności. Oprócz sytuacji osobistej na osamotnienie wpływać też mogą inne aspekty związane ze starzeniem się, zwłaszcza utrata wzroku czy słuchu.

Czytaj też: Samotność przyczyną bezsenności?

Warto zauważyć, że wyniki tych badań potwierdzają wcześniejszą wiedzę. Już kilka lat temu oceniono, że wspólne mieszkanie wielopokoleniowej rodziny daje seniorom aż 6 dodatkowych lat życia, a przy tym (tzw. efekt babci) - zmniejsza śmiertelność i zachorowalność dzieci.

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA