NAJZDROWSZE MIEJSCE W INTERNECIE

Zakaz wychodzenia z domu przez koronawirusa – kogo dotyczy?

Zakaz wychodzenia z domu to konieczność w walce z epidemią. To zawsze trudna decyzja dla rządzących, ale często niezbędna. To ona gwarantuje opanowanie rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, jednocześnie ograniczając swobodę społeczeństwa. W jaki sposób wprowadzany jest taki nakaz izolacji i jakie wprowadza obostrzenia?
Spis treści

Koronawirus SARS-CoV-2 dotarł do Polski i niestety systematycznie się rozprzestrzenia. Jest sprawcą choroby o nazwie COVID-19, charakteryzującą się wysoką gorączką, kaszlem, dusznościami i bólami mięśni. W ostatnim czasie coraz więcej osób choruje na koronawirusa, bez klasycznych objawów. Z pewnością spora część społeczeństwa jest bezobjawowymi nosicielami.

Jedną z najskuteczniejszych metod walki z koronawirusem jest wzajemna izolacja. Temu służą obostrzenie i zasady, wprowadzane stopniowo przez rząd każdego państwa, w każdym kraju dotkniętym pandemią. Również w Polsce.

Zakaz wychodzenia z domu w Polsce

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dziennik Ustaw, Warszawa, dnia 20 marca 2020 r., poz. 491) wprowadza na obszarze całej Polski stan epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Dla każdego przeciętnego obywatela oznacza to konieczność podporządkowania się wszystkim regułom postępowania, wprowadzonym przez rząd państwa. Wprowadzenie stanu epidemii daje państwu ściśle określone możliwości działania, których celem zatrzymanie rozwoju choroby SARS-CoV-2.

Podstawą prawną takich działań, w tym także zakazu wychodzenia z domu jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z póź. zm.). Art.1 tej ustawy szczegółowo określa między innymi „zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, w tym zasady i tryb rozpoznawania i monitorowania sytuacji epidemiologicznej oraz podejmowania działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienia osób podatnych na zakażenie, zadania organów administracji publicznej w zakresie zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi”.

Właśnie możliwość wprowadzania zasad i trybu zapobiegania oraz zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń jest podstawą ogłoszenia zakazu w postaci wychodzenia z domu. Zasady takiego obostrzenia muszą być jednak jasno sprecyzowane.

Od dnia 25 marca rząd wprowadził nowe obostrzenia w zakresie swobód obywateli. Do tej pory skupiano się głównie na ograniczaniu imprez masowych i zawieszaniu działań w szkołach i na uczelniach. W ocenie rządzących i służb medycznych to niewystarczające. Dlatego też od 25 marca 2020 roku zaostrzono warunki izolacji i zakazu wychodzenia z domu przez koronawirusa.

Zakaz wychodzenia z domu z powodu koronawirusa

Dnia 31 marca 2020 r. Rada Ministrów wydała kolejne rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z dnia 31.03.2020 r. poz. 566). Obowiązują także wcześniejsze zasady, wprowadzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako obszar, na którym wystąpił stan epidemii wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (§ 1 ww. rozporządzenie) to tym samym obszar nowych zakazów i nakazów, bezwzględnie obowiązujących osoby, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Jednym z obostrzeń jest zakaz wychodzenia z domu przez koronawirusa.

Na stronie internetowej Rady Ministrów na bieżąco są zamieszczane informacje o wszystkich formach obostrzeń życia publicznego. Oto główne zasady ograniczeń w przemieszczaniu się, zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 1. Ograniczenie wychodzenia z domu do niezbędnego minimum.
 2. Ścisłe przestrzeganie określonych zasad, w przypadku opuszczenia domu w niezbędnym zakresie, jakimi są:
 • wychodzenie z domu tylko w sytuacji konieczności dojazdu do pracy, w tym także zakupu towarów i usług związanych z zawodową działalnością,
 • załatwianie spraw niezbędnych do koniecznego minimum, takich jak zakupy, wizyta u lekarza, opieka nad bliskimi czy pójście do apteki,
 • wolontariat na rzecz walki z COVID-19, polegający głównie na pomocy osobom, przebywającym na kwarantannie lub innym osobom, które nie mogą opuszczać domu,
 • wykonywanie czynności związanych z realizacją zadań określonych w ustawie Prawo łowieckie i ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz zakupu towarów i usług z tym związanych,
 • w przypadku opuszczenia miejsca pobytu zachowywanie zawsze minimalnej 2-metrowej odległości między pieszymi.

Zachowanie 2 metrowej odległości między pieszymi dotyczy także rodzin i bliskich. Ale ww. rozporządzenie z dnia 31 marca br. wyłączyło 2 sytuacje z tego obowiązku:

 • rodziców z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
 • osoby niepełnosprawne, które nie mogą poruszać się samodzielnie oraz osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.

Kolejne obostrzenie w ramach zakazu wychodzenia z domu ściśle dotyczą osób poniżej 18 roku życia.

Zakaz wychodzenia z domu poniżej 18 lat

Czas epidemii koronawirusa to także czas zawieszenia zajęć w szkołach i na uczelniach. Lekcje i zajęcia przeprowadzane są „na odległość”, przez internet za pomocą platform e-learningowych. Jednak młodzież nie zawsze traktowała takie wolne od szkoły jako konieczność przebywania w domu i czas izolacji. Dlatego też kolejny wprowadzony zakaz wychodzenia z domu dotyczy osób poniżej 18 roku życia.

W §18 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z dnia 31.03.2020 r., poz. 566) znalazł się zapis, wyraźnie regulujący zasady poruszania się takich osób poza miejscem zamieszkania.

Przemieszczanie się osoby do ukończenia 18. roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego albo innej osoby dorosłej. Oczywiście nie oznacza to, iż daje to możliwość dowolnego poruszania się. Zakaz wychodzenia z domu przez koronawirusa dotyczy także i tych młodych ludzi. Mogą oni, jak wszyscy inni, opuszczać miejsce zamieszkania tylko w uzasadnionych sytuacjach i spełniając narzucane wymogi. Ale nie mogą tego robić samodzielnie, bez opiekunów czy innych osób dorosłych.

Hasło #zostańwdomu ma teraz wyjątkowe znaczenie. Jest propagowane przez wszystkich, a każda osoba publiczna zachęca do pozostania w domu i wzajemnego wspierania się. Zakaz wychodzenia z domu ma ogromne znaczenie w walce z epidemią koronawirusa.

Czytaj również

Bibliografia

 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (DZ. U. 2008 Nr 234 poz. 1570 z póź. zm.)
 • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374,567 i 568)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz.522)
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31.03.2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566)
 • www.gov.pl
 • www.sejm.gov.pl
Jolanta Woźniak
Artykuł napisany przez
Jolanta Woźniak
Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobywała, jako pracownik Działu Penitencjarnego i Organizacyjno-Prawnego w Areszcie Śledczym w Łodzi. Od 2004 roku Zastępca Prezesa i Członek Zarządu w Miejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Od kilku lat copywriterka, głównie w tematyce prawnej, ale i medycznej i parentingowej. Prywatnie szczęśliwa mama i miłośniczka dobrego kina.
Pokaż więcej
Czy ten artykuł był dla Ciebie pomocny?
Więcej z kategorii Zdrowie
Przeczytaj artykuł
Darmowy jadłospis od NFZ. Jak skorzystać z diety DASH?
Produkty spożywcze dla osób z nadciśnieniem
Przeczytaj artykuł
Koronawirus (COVID-19) – przyczyny, objawy i leczenie
Wirusy pod mikroskopem
Przeczytaj artykuł
Koronawirus w Egipcie: zasięg, miasta i statystyki epidemii
Koronawirus
Podobne artykuły
Darmowy jadłospis od NFZ. Jak skorzystać z diety DASH?
Koronawirus (COVID-19) – przyczyny, objawy i leczenie
Koronawirus w Egipcie: zasięg, miasta i statystyki epidemii
Pierwszy na świecie zastrzyk antykoncepcyjny dla mężczyzn
Test na koronawirusa – jak wygląda, ile trwa i gdzie kupić?

Reklama

Może to Cię zainteresuje
Budzenie się w nocy: częste, o jednej godzinie. Co oznacza?
Prężenie się niemowlaka - podczas karmienia i snu. Co robić?
Trądzik neuropatyczny - jak wygląda? Objawy i leczenie
Hiperwentylacja - co to jest? Jak oddychać i jak leczyć?

Reklama