Zastosowania medycyny nuklearnej

Medycyna nuklearna wykorzystuje promieniowanie w diagnostyce i leczeniu chorób. W tym celu stosuje się radiofarmaceutyki, natomiast emitowane promieniowanie gamma rejestruje się za pomocą specjalnych kamer: gamma lub PET.
 

ONKOLOGIA
• Diagnostyka guzów
• Ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej
• Wykrywanie przerzutów
• Ocena odpowiedzi na zastosowane leczenie
• Terapia paliatywna - leczenie bólu u pacjentów z przerzutami do kości

ORTOPEDIA
• Wykrywanie zmian pourazowych kości (urazy sportowe, złamania marszowe
• Wykrywanie zapalenia kości
• Ocena zapaleń stawów
• Badanie rozległości rozpoznanych guzów kości
• Wykrywanie zawałów kości w sierpowatości krwinek czerwonych

UROLOGIA
• Wykrywanie niedrożności dróg moczowych
• Diagnostyka nadciśnienia naczyniowo-nerkowego
• Badanie względnej funkcji nerek
• Wykrywanie odrzucania przeszczepu nerki
• Diagnostyka odmiedniczkowego zapalenia nerek
• Diagnostyka blizn pozapalnych

PULMONOLOGIA
• Diagnostyka zatorowości płucnej
• Diagnostyka zaburzeń wentylacyjno-perfuzyjnych u pacjentów z AIDS
• Ilościowa ocena wentylacji i perfuzji
• Wykrywanie odrzucania przeszczepu płuc
• Wykrywanie zaburzeń wentylacyjnych u pacjentów z oparzeniami

NEUROLOGIA
• Wczesne wykrywanie obszarów niedokrwienia (udary mózgu)
• Diagnostyka otępienia:
o Choroba Alzheimera
o Na tle niedokrwienia
o Obrazowanie zaburzeń (demencja) w OUN w przebiegu AIDS
• Lokalizacja ognisk padaczkorodnych
• Badania pacjentów po zabiegach chirurgicznych na tętnicach szyjnych (ocena skuteczności leczenia)
• Badania pacjentów po urazach:
o Wstrząśnieniu mózgu
o Wykrywanie pourazowego wycieku płynu mózgowo-rdzeniowego
KARDIOLOGIA
• Diagnostyka choroby niedokrwiennej serca
• Wykrywanie pacjentów wysokiego ryzyka kardiologicznego wymagających leczenia zabiegowego
• Wykrywanie i lokalizacja ostrych incydentów niedokrwiennych przed wzrostem stężenia enzymów miokardialnych
• Kwalifikacja pacjentów do baypasów i plastyki naczyń wieńcowych
• Ocena skuteczności pomostowania aortalno-wieńcowego
• Ocena skuteczności leczenia pacjentów z niewydolnością serca
• Wykrywanie odrzucania przeszczepu serca
• Wykrywanie niewydolności prawej komory serca
• Oszacowanie wpływu wad zastawkowych na czynność serca
• Wykrywanie i ocena przecieków wewnątrz-sercowych

INNE
• Diagnostyka:
o Ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
o Ostrego krwawienia z przewodu pokarmowego
o Skrętu jelita
o Ukrytych stanów zapalnych i infekcyjnych
• Leczenie chorób krwi
Terapia izotopowa polega na podaniu choremu odpowiedniego radiofarmaceutyku (substancji chemicznej o określonych właściwościach farmakokinetycznych, znakowanej radioizotopem). W odróżnieniu od metod diagnostycznych w terapii izotopowej stosowane izotopy emitują inny rodzaj promieniowania - elektronowe, korpuskularne promieniowanie beta. Zasięg tego promieniowania w tkance wynosi kilka milimetrów, a jego zadaniem jest niszczenie chorych, zmienionych komórek.

Terapia izotopowa jest z powodzeniem stosowana najczęściej w przypadku schorzeń tarczycy. Wykazuje się wysoką skutecznością, a zarazem małą toksycznością. Takie leczenie jest nieinwazyjne i cechuje go dłuższy efekt terapeutyczny w porównaniu do radioterapii lub chemioterapii.

Terapeutyczne zastosowanie medycyny nuklearnej
• Nadczynność tarczycy - I-131Choroba Graves Basedowa
• Pojedynczy guzek autonomiczny
• Wole guzowate nadczynne
• Rozsiana autonomia
• Wole obojętne
• Policytemia - P-32
• Reumatoidalne zapalenie stawów
• Spondyloartropatia seronegatywna
• Nawracające wysiękowe zapalenie stawów
• Przewlekłe guzkowo-kosmkowe zapalenie błony maziowej
• Wylewy krwi do stawów u pacjentów z hemofilią
• Przewlekła artropatia pirofosforanowa
• Osteoartritis (aktywna artropatia)
• Neuroblastoma
• Guzy chromochłonne
• Restenozy po plastyce naczyń wieńcowych

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA