Zmiany na liście leków refundowanych – lipiec 2013

Starszy niż rok
Ministerstwo Zdrowia na swojej stronie www.mz.gov.pl opublikowało nowy projekt wykazu leków refundowanych na kolejne dwa miesiące. Pacjenci zapłacą mniej m.in. za produkty stosowane w białaczce, stwardnieniu rozsianym oraz leki przeciwzakrzepowe.

Do listy dodano 75 nowych produktów w lecznictwie otwartym (leki dostępne w aptece), wśród których znalazły się leki zawierające rywaroksaban – stosowane są w leczeniu zakrzepicy żył głębokich oraz w jej profilaktyce nawrotowej i zatorowości płucnej po ostrej zakrzepicy żył głębokich u osób powyżej 18. roku życia. Pozostałe leki i wyroby medyczne są odpowiednikami dotychczas refundowanych.

Zobacz też: Leki generyczne - jak kupić tańszy lek.

1) refundacją objęty zostanie nowy lek (oraz nowy program lekowy) zawierający bendamustinum hydrochloridum stosowany w przewlekłej białaczce limfocytowej (stadium choroby B lub C według klasyfikacji Bineta) w leczeniu I rzutu u chorych, u których nie jest zalecane stosowanie fludarabiny w chemioterapii. Dotychczas lek był finansowany w ramach chemioterapii niestandardowej na wniosek świadczeniodawcy.

2) refundacją zostaną objęte także kolejne leki zawierające substancje czynne:

 • dacarbazynę,
 • metotreksat w postaci podania podskórnego,
 • vinorelbinę.

3) wprowadzone zostaną zmiany w zapisach programów lekowych dotyczących:

 • „leczenia stwardnienia rozsianego po niepowodzeniu terapii lekami pierwszego rzutu lub szybko rozwijającej się ciężkiej postaci stwardnienia rozsianego" – poprzez dodanie nowego leku zawierającego natalizumab. Umożliwi to leczenie pacjentów, u których nastąpiło pogorszenie po zastosowaniu interferonu oraz pomoże w terapii osób z szybką rozwijającą się ciężką postacią choroby.
 • „leczenia ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej” – poprzez dodanie nowego wskazania dla leku zawierającego adalimumad.
 • „leczenia choroby Pompego” – poprzez możliwość włączenia do programu pacjentów z późną postacią choroby Pompego (late-onset) za pomocą leku zawierającego alglukozydazę alfa.
 • „leczenia choroby Gaucher’a” - m.in. poprzez zmianę częstości podawania leku (zawierającego imiglucerazę), które umożliwi podanie go w terminie +/- trzech dni w stosunku do przyjętego wcześniej okresu dwóch tygodni.
 • „profilaktyki zakażeń wirusem RS” – chodzi o zakres finansowania leku zawierającego paliwizumab. Od lipca do leczenia kwalifikowane będą dzieci w wieku ciążowym poniżej 28 tygodni, 0 dni lub z dysplazją oskrzelowo-płucną. Zmiana zapisu zabezpieczy dzieci najbardziej zagrożone zakażeniem RS (syncytialnym wirusem nabłonka oddechowego).

Dla 11 leków, jakie objęte są refundacją, rozszerzone zostaną wskazania. Dotyczy to następujących substancji czynnych:

 • lamotryginy (w leczeniu padaczki oraz afektywnej chorobie dwubiegunowej);
 • levetiracetamu (w leczeniu padaczki).

Dodane zostaną też wskazania pozarejstracyjne dla 3 produktów leczniczych stosowanych w pulmonologii lub ginekologii.

Usunięto 20 produktów z poprzedniego obwieszczenia, które zawierają następujące substancje czynne:

 • atorvastatyna – 2 produkty,
 • donepezil – 2 produkty,
 • formoterol – 1 produkt,
 • montelukast – 3 produkty,
 • olanzapina – 6 produktów,
 • quetiapina – 4 produkty,
 • ropinirol – 2 produkty.

oraz 5 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu w części dotyczącej leków stosowanych w chemioterapii i programach lekowych. Są to następujące substancje czynne:

 • docetaksel – 2 produkty;
 • gemcytabinę – 2 produkty;
 • etanercept – 1 produkt.

Każdy z leków usuniętych z obwieszczenia posiada refundowane odpowiedniki, więc nie zmniejszy to dostępności leków dla pacjenta.

Ministerstwo Zdrowia jednocześnie przypomina, że każdy pacjent powinien być poinformowany przez wykwalifikowany personel apteki o możliwości nabycia tańszego zamiennika leku. Większość leków refundowanych posiada swoje odpowiedniki, które nie powodują żadnej różnicy terapeutycznej, a mogą obniżyć koszt wykupienia recepty nawet kilkakrotnie.

Oceń artykuł

(liczba ocen 15)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA